Przeskocz do zawartości głównej

Inner

Prefiksy join i keep mogą być poprzedzone prefiksem inner. Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane sprzężenie wewnętrzne. Wynikowa tabela będzie wtedy zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w obu tabelach. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense obie tabele surowych danych mają zostać zredukowane do części wspólnej danych.

Składnia:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Dowiedz się więcej