Przeskocz do zawartości głównej
Outer

NA TEJ STRONIE

Outer

Jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer, aby określić sprzężenie zewnętrzne. W przypadku sprzężenia zewnętrznego generowane są wszystkie kombinacje między dwiema tabelami. Otrzymana tabela zawiera zatem kombinacje wartości pól z tabel samych danych, gdzie łączące wartości pola są reprezentowane w jednej lub obu tabelach. Słowo Outer jest opcjonalne i stanowi domyślny typ sprzężenia używany w sytuacji, gdy nie określono prefiksu sprzężenia.

Składnia:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatementlub selectstatement Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Zob. także