Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

NoConcatenate

Prefiks NoConcatenate wymusza traktowanie dwóch załadowanych tabel z identycznym zestawem pól jako dwóch oddzielnych tabel wewnętrznych, podczas gdy w przeciwnym wypadku automatycznie zostałaby wobec nich zastosowana konkatenacja.

Składnia:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Domyślnie, jeśli do wcześniej załadowanej do skryptu tabeli zostanie załadowana tabela zawierająca identyczną liczbę pól o takich samych nazwach, to Qlik Sense automatycznie połączy te tabele. Stanie się tak nawet wtedy, gdy druga tabela będzie miała inną nazwę.

Jeśli jednak przed instrukcją LOAD lub przed instrukcją select drugiej tabeli zostanie dodany prefiks skryptu NoConcatenate, to tabele zostaną załadowane osobno.

Typowym przypadkiem użycia NoConcatenate jest sytuacja, gdy chcemy utworzyć tymczasową kopię tabeli w celu wykonania na tej kopii pewnych tymczasowych przekształceń, zachowując oryginalne dane. Prefiks NoConcatenate zapobiegnie niejawnemu dodaniu tej kopii do tabeli źródłowej.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład funkcji
Przykład Wynik

Source: LOAD A,B from file1.csv;

CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;

Została załadowana tabela z A i B jako miarami. Druga tabela z takimi samymi polami została załadowana osobno przy użyciu zmiennej NoConcatenate.

Przykład 1 – Konkatenacja niejawna

Przykład 2 – Przypadek użycia

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!