Przeskocz do zawartości głównej

Column — funkcja wykresu

Funkcja Column() zwraca wartość z kolumny określonej jako ColumnNo w tabeli prostej, bez uwzględniania wymiarów. Na przykład wyrażenie Column(2) zwraca wartość z drugiej kolumny miary.

Składnia:  

Column(ColumnNo)

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
ColumnNo Numer kolumny w tabeli zawierającej miarę.
InformacjaFunkcja Column() ignoruje kolumny z wymiarem.

Ograniczenia:  

  • Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

  • Jeśli argument ColumnNo odwołuje się do kolumny, dla której nie istnieje miara, wówczas zwracana jest wartość NULL.

  • Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji.

Przykłady i wyniki:  

Przykład: Procent łącznej sprzedaży

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00

Przykład: Procent sprzedaży dla wybranego klienta

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46
Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Do tabeli dodano miarę Order Value z wyrażeniem  Sum(UnitPrice*UnitSales).

Total Sales Value dodano jako miarę z wyrażeniem: Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

Do tabeli dodano miarę % Sales z wyrażeniem 100*Column(1)/Column(2).

Wynik funkcji Column(1) jest pobierany z kolumny Order Value, ponieważ jest to pierwsza kolumna z miarą.

Wynik funkcji Column(2) jest pobierany z kolumny Total Sales Value, ponieważ jest to druga kolumna z miarą.

Sprawdź wyniki w kolumnie % Sales na przykładzie zatytułowanym Procent łącznej sprzedaży

Wybierz Customer A.

Selekcja ta zmienia wartość w kolumnie Total Sales Value oraz w efekcie w kolumnie %Sales. Zobacz przykład Procent sprzedaży dla wybranego klienta

Dane zastosowane w przykładach:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!