Przeskocz do zawartości głównej
NoOfRows — funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

NoOfRows — funkcja wykresu

Funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów bitmapowych funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Składnia:  

NoOfRows([TOTAL])

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Przykład: Wyrażenie wykresu używające funkcji NoOfRows