Przeskocz do zawartości głównej

Exists — funkcja skryptu

Funkcja Exists() określa, czy podana wartość pola została już załadowana w polu w skrypcie ładowania danych. Funkcja zwraca wartość TRUE lub FALSE, dzięki czemu może zostać użyta w klauzuli where instrukcji LOAD lub instrukcji IF.

InformacjaMożna również użyć funkcji Not Exists() w celu określenia, czy wartość pola nie została załadowana, ale zalecana jest ostrożność w przypadku używania funkcji Not Exists() w klauzuli where. Funkcja Exists() sprawdza zarówno poprzednio załadowane tabele, jak i poprzednio załadowane wartości w bieżącej tabeli. Z tego powodu zostanie załadowane tylko pierwsze wystąpienie. W momencie napotkania drugiego wystąpienia wartość jest już załadowana. Więcej informacji można znaleźć w przedstawionych przykładach.

Składnia:  

Exists(field_name [, expr])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name

Nazwa pola, w którym ma być wyszukiwana wartość. Można użyć jawnej nazwy pola bez cudzysłowów.

Pole musi być już załadowane przez skrypt. Oznacza to, że nie można odwoływać się do pola, które jest ładowane przez klauzulę znajdującą się w dalszej części skryptu.

expr

Wartość, która ma zostać sprawdzona pod kątem tego, czy istnieje. Można użyć wartości jawnej albo wyrażenia, które odwołuje się do jednego lub wielu pól w bieżącej instrukcji LOAD.

InformacjaNie można odwoływać się do pól, które nie są uwzględnione w bieżącej instrukcji LOAD.

Ten argument jest opcjonalny. Jeśli zostanie pominięty, funkcja będzie sprawdzać, czy wartość field_name w bieżącym rekordzie już istnieje.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!