Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

LookUp — funkcja skryptu

Funkcja Lookup() sprawdza załadowaną tabelę i zwraca wartość field_name odpowiadającą pierwszemu wystąpieniu wartości match_field_value w polu match_field_name. Tabela ta może być tabelą bieżącą lub inną wcześniej załadowaną tabelą.

Składnia:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Typ zwracanych danych: wartość podwójna

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość zwracana. Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
match_field_name Nazwa pola, w którym wyszukiwana jest wartość match_field_value. Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
match_field_value Wartość wyszukiwana w polu match_field_name.
table_name

Nazwa tabeli, w której wyszukiwana jest wartość. Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).

Jeśli argument table_name zostanie pominięty, przyjmowana jest bieżąca tabela.

InformacjaArgumenty bez cudzysłowów odwołują się do bieżącej tabeli. Aby odwołać się do innych tabel, należy ująć argument w pojedyncze cudzysłowy.

Ograniczenia:  

Kolejność wyszukiwania odpowiada kolejności ładowania, chyba że tabela jest wynikiem złożonych operacji, na przykład sprzężeń — w takim przypadku kolejność nie jest dobrze zdefiniowana. field_name i match_field_name muszą określać pola w tej samej tabeli, wskazanej argumentem table_name.

W razie braku dopasowania zwracane jest NULL.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!