Przeskocz do zawartości głównej

FieldValue — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FieldValue() zwraca wartość znalezioną na pozycji elem_no pola field_name (według kolejności ładowania).

Składnia:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość. Na przykład kolumna w tabeli. Argument musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy.
elem_no Zgodny z kolejnością ładowania numer pozycji (elementu) pola, dla którego zwracana jest wartość. Może on dotyczyć wiersza w tabeli, ale zależy od kolejności, w jakiej elementy (wiersze) są ładowane.

Ograniczenia:  

Jeśli wartość argumentu elem_no jest większa niż liczba wartości pól, wówczas zwracana jest wartość NULL.