Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Peek — funkcja skryptu

Peek() wyszukuje wartość pola w tabeli z wiersza, który został już załadowany. Numer wiersza może być określony, podobnie jak tabela. Jeśli nie określono numeru wiersza, zostanie użyty ostatnio załadowany rekord.

Funkcja peek() służy najczęściej do znajdowania odpowiednich granic we wcześniej załadowanej tabeli, czyli pierwszej lub ostatniej wartości określonego pola. W większości przypadków ta wartość jest przechowywana w zmiennej do późniejszego wykorzystania, na przykład jako warunek w pętli do-while.

Składnia:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
ArgumentOpis
field_nameNazwa pola, dla którego wymagana jest wartość zwracana.Wartość wejściowa musi być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
row_no

Wiersz w tabeli określający wymagane pole. Może być wyrażeniem, ale musi dawać w wyniku liczbę całkowitą. 0 oznacza pierwszy rekord, 1 drugi rekord itd. Liczby ujemne określają kolejność od końca tabeli. –1 oznacza ostatni wczytany rekord.

Jeśli argument row_no nie zostanie podany, przyjmowana jest wartość –1.

table_nameEtykieta tabeli bez końcowego dwukropka. Jeśli argument table_name nie zostanie podany, przyjmowana jest bieżąca tabela. Wartość table_name musi być podana w przypadku użycia poza instrukcją LOAD lub odnoszenia się do innej tabeli.

Ograniczenia:  

Funkcja ta może zwracać tylko wartości z już załadowanych rekordów. Oznacza to, że w pierwszym rekordzie tabeli wywołanie używające -1 jako row_no zwróci NULL.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!