Przeskocz do zawartości głównej

After — funkcja wykresu

Funkcja After() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej występujących w kolumnie znajdującej się za kolumną bieżącą w ramach segmentu wierszy tabeli przestawnej.

Syntax:  

after([TOTAL] expr [, offset [, count ]])

 

Uwaga: This function returns NULL in all chart types except pivot tables.

Arguments:  

Argument Description
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
offset

Specifying an offset n, greater than 1 moves the evaluation of the expression n rows further to the right from the current row.

Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym wierszu.

Specifying a negative offset number makes the After function work like the Before function with the corresponding positive offset number.

count

By specifying a third parameter count greater than 1, the function will return a range of values, one for each of the table rows up to the value of count, counting to the right from the original cell.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

On the last column of a row segment a NULL value will be returned, as there is no column after this one.

If the pivot table has multiple horizontal dimensions, the current row segment will include only columns with the same values as the current column in all dimension rows except for the row showing the last horizontal dimension of the inter-field sort order. Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Example:  

after( sum( Sales ))

after( sum( Sales ), 2 )

after( total sum( Sales ))

rangeavg (after(sum(x),1,3)) returns an average of the three results of the sum(x) function evaluated in the three columns immediately to the right of the current column.