Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Praca w przestrzeniach zarządzanych

Przestrzeń zarządzana to zarządzana część huba Analityka Qlik Cloud. Przestrzenie zarządzane można odszukać za pomocą menu rozwijanego przestrzeni w Katalogu.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business ani Qlik Cloud Analytics Standard.

Aplikacje można publikować w przestrzeni zarządzanej z przestrzeni prywatnych i przestrzeni udostępnionych. Publikowanie powoduje utworzenie kopii aplikacji w przestrzeni zarządzanej. Opublikowane aplikacje zachowują powiązanie z oryginalną aplikacją w celu ponownego opublikowania.

Przestrzenie zarządzane są ograniczone do członków. Gdy dodajesz członka do przestrzeni, przypisujesz mu rolę w przestrzeni. Rola to zestaw uprawnień, które członek ma w odniesieniu do tej przestrzeni i znajdujących się w niej obiektów.

W przestrzeniach zarządzanych dostępne są następujące role w przestrzeni:

 • Właściciel: Może zarządzać przestrzenią i jej członkami oraz otwierać aplikacje w przestrzeni. Tej roli nie możesz przypisać innym członkom przestrzeni, jeżeli nie jesteś administratorem. Tej roli w przestrzeni nie można też odebrać członkowi przestrzeni bez interwencji administratora. Nie można usunąć członka z rolą Właściciel z przestrzeni, chyba że ma się dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator.
 • Może zarządzać: Może zarządzać przestrzenią i jej członkami.
 • Może publikować: Może publikować aplikacje w tej przestrzeni. Nie może otwierać aplikacji w przestrzeni.
 • Może współtworzyć: Może wyświetlać i otwierać aplikacje w przestrzeni. Współtwórcy mogą tworzyć prywatne treści w aplikacji i upubliczniać je.
 • Może wyświetlać: Może wyświetlać i otwierać aplikacje w przestrzeni.
 • Ma ograniczony widok: może wyświetlać i otwierać aplikacje w przestrzeni. Może eksportować arkusze lub wykresy jako grafiki i pliki PDF, ale nie może eksportować danych.

 • Może używać danych: Może wykorzystywać źródła danych, ale nie może tworzyć ani edytować źródeł danych. Nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią. Zobacz temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach, aby dowiedzieć się więcej o źródłach danych w przestrzeni.
 • Może operować: Może przeładowywać aplikacje i tworzyć zaplanowane przeładowania.

Do członków można przypisać różne role. Aplikacje w przestrzeni mogą być otwierane przez członków z rolą w przestrzeni Właściciel, Może zarządzać, Może współtworzyć lub Może wyświetlać. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uprawnień przyznawanych z każdą rolą, zobacz temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Aplikacje w zarządzanej przestrzeni mogą być również otwierane przez osoby niebędące członkami tej przestrzeni, którym aplikacje zostały udostępnione, patrz: Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni.

Aplikacje publikowane w przestrzeni zarządzanej przechowują załadowane dane w aplikacji, ale nie zawierają one plików danych ani połączeń danych. Aby dane były aktualne, do przestrzeni zarządzanej należy dodać źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Źródła danych dla aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Wszystkie akcje w przestrzeni zarządzanej, takie jak otwieranie aplikacji, są rejestrowane w funkcji Konsola zarządzania.

Tworzenie przestrzeni zarządzanych

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć administratorzy dzierżaw, administratorzy analityki oraz użytkownicy z rolą Twórca przestrzeni zarządzanej. Więcej informacji zawiera temat Przypisywanie ról związanych z zabezpieczeniami.

Właścicieli przestrzeni mogą zmieniać administratorzy dzierżawy lub administratorzy analityki w programie Konsola zarządzania.

 1. Kliknij przycisk Dodaj nowy i wybierz pozycję Utwórz przestrzeń.

 2. Wybierz opcję Przestrzenie zarządzane.
 3. Wprowadź nazwę i opis przestrzeni. Nazwa musi być niepowtarzalna.
 4. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie członków do przestrzeni zarządzanych

Członkowie mogą być dodawani do przestrzeni przez administratora dzierżawy, administratora Analityki lub członków mających rolę Może zarządzać.

Jeśli w dzierżawie są dozwolone grupy, możesz dodać grupy członków do swojej przestrzeni. Jeśli użytkownik ma w przestrzeni określone uprawnienia indywidualne oraz uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień. Grupy użytkowników są tworzone u dostawcy tożsamości.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.

 2. Kliknij Dodaj członków.

 3. Wyszukaj użytkowników lub grupy według nazw i wybierz członków, których chcesz dodać do przestrzeni.

 4. Wybierz uprawnienia dla nowych członków i kliknij przycisk Dodaj.

Możesz też dodać wszystkich użytkowników jako członków do przestrzeni, aby wygodnie udostępniać treść wszystkim obecnym w dzierżawie. Na przykład, jeśli masz aplikacje z informacją, która powinna być ogólnodostępna, możesz zapisać aplikacje w przestrzeni, do której każdy ma dostęp.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.

 2. Kliknij Dodaj członków.

 3. Wybierz uprawnienia z listy rozwijanej obok pozycji Wszyscy w dzierżawie <nazwa dzierżawy>.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Usuwanie członków z przestrzeni zarządzanych

Możesz usuwać członków z przestrzeni.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.
 2. Kliknij ikonę Więcej działań Więcej działań obok członka, którego chcesz usunąć z przestrzeni.
 3. Kliknij Usuń.

Usuwanie przestrzeni zarządzanych

Administrator dzierżawy, administrator analityki lub użytkownik dysponujący rolą Właściciel lub Może zarządzać może usunąć przestrzeń.

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Usuń przestrzeń.
 2. Kliknij polecenie Usuń.

Tworzenie i publikowanie aplikacji dla przestrzeni zarządzanych

Jest to przykładowy przepływ pracy w przypadku obsługi przestrzeni zarządzanych.

 1. Tworzenie aplikacji z danymi pozornymi

  Twórcy aplikacji tworzą aplikację z wykorzystaniem danych pozornych, zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i udostępnionej. Dodają źródła danych i tworzą model danych.

  Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

  Źródła danych dla aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

 2. Tworzenie przestrzeni zarządzanej

  Administrator dzierżawy, administrator analityki lub użytkownik z rolą Twórca przestrzeni zarządzanej tworzy przestrzeń zarządzaną.

 3. Dodawanie administratorów do przestrzeni zarządzanej

  Administrator dzierżawy lub analityki przenosi własność przestrzeni na użytkownika, który będzie miał pełny dostęp do aplikacji w przestrzeni i będzie mógł dodawać do przestrzeni członków z rolą Może zarządzać. Ci użytkownicy będą mieć uprawnienia administratora w przestrzeni.

 4. Dodawanie wydawców do przestrzeni

  Właściciel przestrzeni lub członkowie z rolą Może zarządzać mogą dodawać członków z rolą Może publikować do przestrzeni. Jeśli członkowie wymagają dostępu do przestrzeni, mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia.

 5. Publikowanie aplikacji w przestrzeni zarządzanej

  Gdy aplikacja jest gotowa do użycia, członkowie z rolą Może publikować mogą opublikować aplikację w przestrzeni zarządzanej. Właściciel lub członkowie przestrzeni zarządzanej z rolą Może zarządzać dodają do przestrzeni źródła danych, do których odwołuje się skrypt ładowania aplikacji.

  Do ponownej publikacji aplikacji w przestrzeni zarządzanej można użyć różnych kopii aplikacji. Na przykład w przepływach pracy z oddzielnymi przestrzeniami udostępnionymi: programistyczną oraz weryfikacyjną aplikacja może zostać opublikowana z przestrzeni programistycznej. Aktualizacje wykonane w kopii w przestrzeni weryfikacyjnej można później opublikować ponownie z tego miejsca w przestrzeni zarządzanej.

  Publikowanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

 6. Dodawanie przeglądających i współtwórców do przestrzeni zarządzanej

  Właściciel przestrzeni i członkowie z rolą Może zarządzać mogą dodawać docelowych odbiorców przestrzeni z rolami Może wyświetlać, Może współtworzyć lub Może używać danych.

 7. Tworzenie harmonogramu ponownego ładowania aplikacji

  Właściciel przestrzeni może zaplanować przeładowania aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

 8. Publikowanie aktualizacji aplikacji

  W miarę aktualizowania aplikacji lub zawartych w niej danych wydawcy mogą ponownie opublikować zaktualizowaną aplikację w przestrzeni zarządzanej.

  Publikowanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

 9. Wycofywanie aplikacji z przestrzeni zarządzanej

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, administratorzy mogą usunąć ją z przestrzeni zarządzanej.

 10. Wycofanie przestrzeni

  Gdy przestrzeń nie jest już potrzebna, można ją usunąć.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!