Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tablo düzenleyicide verileri ilişkilendirme

Veri yöneticisi tablo düzenleyicisinin alan menüsündeki İlişkilendir ile diğer tablolardaki alanlarla özel ilişkilendirmeler oluşturabilirsiniz.

Çoğu durumda ilişkilendirmelerinizi İlişkilendirmeler görünümünde yönetmek daha kolaydır.

Aşağıdakiler, genellikle tavsiyeleri uygulamak yerine özel bir ilişkilendirme oluşturmanız gereken en yaygın durumlardır:

 • Tabloların hangi alanlarla ilişkilendirileceğini biliyorsunuz ancak bu tablo çiftinin puanı tavsiye listesinde gösterilemeyecek kadar düşük.

  Her tabloda tek bir alanı temel alan ilişkilendirme oluşturun.

 • Tablolar, birden fazla ortak alan içerir ve ilişkilendirmeyi oluşturmak için kullanılmaları gerekir.

  Bileşik anahtar oluşturun.

Tek bir alanı kullanarak ilişkilendirme oluşturma

İki tablo ilgili veriler içeriyorsa ancak ilişkilendirme tavsiye edildiği gibi görünmüyorsa tablo düzenleyicisinde özel bir ilişkilendirme tanımlayabilirsiniz. Bu, tabloların ilişkilendirileceği bir anahtar alan oluşturur.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yöneticisine genel bakışta, ilişkilendirmek istediğiniz tablolarında birinde Düzenle seçeneğine tıklayın.

  Tablo düzenleyicisi açılır.

 2. Anahtar alanda kullanmak istediğiniz alanın alan menüsünde İlişkilendir'i seçin.

  Soldaki tabloda seçtiğiniz alanın ön izlemesiyle birlikte Tabloları ilişkilendir düzenleyicisi açılır. Şimdi sağdaki tabloda bunun hangi alanla ilişkilendireceğini seçmeniz gerekir.

 3. Tablo seçin'e tıklayın ve ilişkilendirilecek tabloyu seçin.
 4. Yeni oluştur seçeneğine tıklayın ve ilişkilendirilecek alanı seçin.

  Sağdaki tablo, seçtiğiniz alanın ön izleme verilerini gösterecektir. Artık eşleşen verileri içerdiğini kontrol etmek için soldaki tabloyu sağdakiyle karşılaştırabilirsiniz. Daha kolay karşılaştırmak için Ara seçeneğiyle tablolarda arama yapabilirsiniz.

 5. Ad'da oluşturulacak anahtar alan için bir ad girin.

  Tablolardan herhangi birinde mevcut alan olarak aynı ad kullanılamaz.

 6. İlişkilendir'e tıklayın.

Tablolar, artık anahtar alan kullanılarak seçtiğiniz iki alanla ilişkilendirilir. Bu, İlişkilendir ile gösterilir. İlişkilendirmeyi düzenleme veya kesme seçeneklerini görüntülemek için İlişkilendir seçeneğine tıklayın.

Bileşik anahtar oluşturma

İki tablo ilişkilendirme oluşturmak istediğiniz birden fazla ortak alan içeriyorsa Qlik Sense ilişkilendirmeyi yönetmek için yapay anahtar oluşturur. Bunu düzeltmenin tavsiye edilen yöntemi, bileşik anahtar oluşturmaktır. Bu, ilişkilendirilmesi gereken tüm alanları içeren özel bir ilişkilendirme oluşturularak elde edilebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yöneticisine genel bakışta, ilişkilendirmek istediğiniz tablolarında birinde Düzenle seçeneğine tıklayın.

  Tablo düzenleyicisi açılır.

 2. Bileşik anahtar alanına dahil etmek istediğiniz alanlardan birinin alan menüsünde İlişkilendir'i seçin.

  Soldaki tabloda seçtiğiniz alanın ön izlemesiyle birlikte Tabloları ilişkilendir düzenleyicisi açılır.

 3. Bileşik anahtar alanına dahil etmek istediğiniz diğer alanları eklemek için Yeni oluştur seçeneğine tıklayın.

  Ön izleme, bileşik anahtar verileriyle güncellenir.

  Şimdi sağdaki tabloda bunun hangi alanlarla ilişkilendireceğini seçmeniz gerekir.

 4. Tablo seçin'e tıklayın ve bileşik anahtar alanına dahil etmek istediğiniz alanları seçin.
 5. Yeni oluştur seçeneğine tıklayın ve ilişkilendirilecek alanı seçin. Bunları soldaki tabloyla aynı sırada seçmeniz gerekir.

  Anahtardaki verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için sınırlayıcı karakterleri de ekleyebilirsiniz.

  Sağdaki tablo, seçtiğiniz alanın ön izleme verilerini gösterecektir.

  Artık eşleşen verileri içerdiğini kontrol etmek için soldaki tabloyu sağdakiyle karşılaştırabilirsiniz. Daha kolay karşılaştırmak için Ara seçeneğiyle tablolarda arama yapabilirsiniz.

 6. Ad'da oluşturulacak anahtar alan için bir ad girin.
 7. İlişkilendir'e tıklayın.

Tablolar, artık bileşik anahtar alan kullanılarak seçtiğiniz iki alanla ilişkilendirilir.

Sınırlamalar

Bileşik anahtarların kullanımına ilişkin bazı sınırlamalar vardır.

 • Birleştirilmiş bir tabloda bileşik anahtar oluşturulamaz.
 • Bileşik anahtarda hesaplanan bir alan kullanırsanız hesaplanan alan ifadesi bileşik anahtar ifadesinde genişletilir. Hesaplanan alana referansta bulunulmaz, yani hesaplanan alanı düzenlerseniz bileşik anahtar güncellenmez.

İlişkilendirmeyi düzenleme

Bir ilişkilendirmeyi yeniden adlandırmak için düzenleyebilir veya ilişkili alanları değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. İlişkilendirme menüsünü göstermek için İlişkilendir seçeneğine tıklayın.
 2. İlişkilendirmeyi düzenlemek için Düzenle seçeneğine tıklayın.

Tabloları ilişkilendir düzenleyicisi açılır. Burada ilişkilendirmeyi yeniden adlandırabilir veya ilişkili alanları değiştirebilirsiniz.

İlişkilendirmeyi kesme

İki tablo arasında gerekli olmayan bir ilişkilendirme oluşturduysanız bunu kesebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. İlişkilendirme menüsünü göstermek için İlişkilendir seçeneğine tıklayın.
 2. İlişkilendirmeyi kesmek için İlişkilendirmeyi kes seçeneğine tıklayın.

Tablolar artık ilişkili değildir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!