Ana içeriğe geç

Azure ML

BU SAYFADA

Azure ML

Azure ML; veri bilimcilerine ve analizcilere doğru tahmin modelleri geliştirme ve dağıtmada yardımcı olmak üzere tahmin analizlerini otomatikleştirme, doğrulama ve hızlandırma amaçlı bir makine öğrenmesi platformudur.

Azure ML konumuna bağlanmak için bir model oluşturmuş olmanız veya bir modele erişiminiz olması ve bu modeli AWS platformundaki bir uç noktaya dağıtmış olmanız gerekir. Bu uç nokta Qlik Cloud tarafından erişilebilir olmalıdır.

https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/.

Sınırlamalar

  • Azure ML sınırlar ve kotalar kullanır:

    https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-manage-quotas.

  • Dağıtılan modellerin ve isteklerin Azure kotaları, Azure ML uç noktalarını çağırırken Qlik Sense yeniden yükleme ve grafik yanıt verirliği performansını sınırlar ve etkiler.

  • Azure ML bağlayıcısı istek başına 200.000 satır ile sınırlıdır. Bunlar uç nokta hizmetine 2.000 satırlık gruplar halinde gönderilir. Daha fazla satırın işlenmesinin gerektiği senaryolarda daha fazla satırı topluca işlemek için Veri yükleme kodu içinde bir Döngü kullanın

  • Bir uygulamanın düzenli aralıklarla yeniden yüklendiği bir senaryoda tahminleri bir QVD dosyası ile önbelleğe almak ve tahmin uç noktasına yalnızca yeni satırları göndermek iyi bir uygulamadır. Qlik Sense uygulamasının yeniden yükleme performansını artırır ve Azure ML uç noktasındaki yükü azaltır.

  • Bir grafik ifadesinde Azure ML kullanılırken, alanların veri türlerinin sağlanması, modelin bunları doğru dizesel/sayısal biçimde işlemesi gerektiğinden önemlidir. Grafik ifadelerindeki sunucu tarafı uzantılarının bir sınırlaması, veri türlerinin yükleme komut dosyasında olduğu gibi otomatik olarak algılanmamasıdır.

  • Görece bir bağlantı adı kullanıyorsanız ve uygulamanızı bir paylaşılan alandan başka bir paylaşılan alana veya uygulamanızı paylaşılan bir alandan kendi özel alanınıza taşımak istiyorsanız, bu durumda analitik bağlantının yeni alan konumunu yansıtacak şekilde güncellenmesi biraz zaman alacaktır.