Ga naar hoofdinhoud
Amazon SageMaker verbindingen gebruiken in visualisatie-uitdrukkingen

OP DEZE PAGINA

Amazon SageMaker verbindingen gebruiken in visualisatie-uitdrukkingen

U kunt de analytische verbindingen gebruiken in visualisatie-uitdrukkingen Bij het gebruik van de analytische verbindingen in uitdrukkingen, moet de syntax die van de SSE volgen.

Verwerk gegevens uitsluitend in een visualisatie-uitdrukking als ze dynamisch worden gewijzigd op basis van de invoer van een gebruiker. Als de tekst voor tekstanalyse uit het gegevensmodel komt en altijd gelijk blijft, moet de tekstanalyse in plaats daarvan worden berekend in het load-script en in cache worden opgeslagen in het gegevensmodel.

Als het gebruik is gebaseerd op invoer van de gebruiker, kunt u in uw diagramuitdrukking een analytische verbinding met overeenkomstige SSE-syntax gebruiken om interactieve diagrammen te maken die van de modeleindpunten ontvangen gegevens visualiseren.

  1. Klik bij het bewerken van een visualisatie op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

  2. Geef in de uitdrukkingseditor een uitdrukking op in het uitdrukkingsveld. De uitdrukking moet worden gebouwd op basis van de SSE-syntax.

InformatieAfhankelijk van de gegevensgrootte en de aangeroepen machine learning-eindpunten is de respons van diagrammen met analytische verbindingen mogelijk trager, omdat gegevens voor berekeningen worden verzonden naar en geretourneerd van Amazon services.

Werken met de uitdrukkingseditor

SSE-syntax

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van een aanroep naar een extern model dat churnprognoses maakt voor hypotheken.

sum(if(aggr(endpoints.ScriptEvalStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Amazon_SageMaker_Mortgage"}}',id_loan,CurrentBalance,loan_age, delq_sts,Margin,countLatePayment,RefinanceRateRelativity,RealGDP,ChangeUnemploymentRate,CurrentLCV,fico,flag_fthb,cd_msa,mi_pct,cnt_units,occpy_sts,cltv,dti,orig_upb,ltv,int_rt + vInterestRateShift as int_rt,channel,ppmt_pnlty,prod_type,st,prop_type,zipcode,loan_purpose,orig_loan_term,cnt_borr,flag_sc,customerFeedback),id_loan)='Yes',1,0))