Ga naar hoofdinhoud

Gebruikerstoewijzingen toewijzen

Tot welke onderdelen van de tenant gebruikers toegang hebben en welke acties zij kunnen uitvoeren in deze onderdelen is afhankelijk van het type gebruikerstoewijzing dat aan hen is toegewezen. Alleen een tenantbeheerder kan een gebruikerstoewijzing toewijzen of verwijderen. Dit moet vanuit de Management Console gebeuren.

Wat zijn gebruikerstoewijzingen

Als gebruikers lid worden van de tenant, wijst u ze een status toe: u kunt kiezen uit Professional of Analyzer. Het aantal gebruikerstoewijzingen is gebaseerd op uw SaaS editions of Qlik Sense-abonnement.

 • Professional-toegang: bedoeld voor gebruikers die inhoud moet kunnen maken in Qlik Sense. Een gebruiker met Professional-toegang kan werkbladen of apps maken, bewerken en publiceren, en hij kan waarschuwingen maken en bewerken.

 • Analyzer-toegang: bedoeld voor gebruikers die alleen door anderen gemaakte werkbladen en apps gebruiken. Een gebruiker met Analyzer-toegang kan geen werkbladen of apps maken, bewerken of publiceren, maar kan wel presentaties, bladwijzers en snapshots maken en publiceren op basis van gegevens in apps die met hem zijn gedeeld. De gebruiker kan ook on-demand-apps genereren, bladwijzers maken, objecten, presentaties en werkbladen afdrukken en gegevens uit een object naar Microsoft Excel exporteren.

 • Analyzer-toegang (minuten): bedoeld om voor een bepaalde tijd Analyzer-toegang toe te wijzen.

Het beheren van gebruikerstoewijzingen vanuit de Management Console

U kunt de gebruikerstoewijzingen beheren in de sectie Gebruikerstoewijzing van de Management Console. Deze sectie heeft twee tabbladen: Overzicht en Toegewezen gebruikers.

Tabblad Overzicht

Overzicht toont basisinformatie over de gebruikerstoewijzingen.

Tabblad Overzicht
Toewijzingsitem Beschrijving

Professional

Verbruikt: aantal gebruikers met Professional-toegang.

Totaal: Totale beschikbaarheid van Professional-toegang.

Analyzer

Verbruikt: aantal gebruikers met Analyzer-toegang.

Totaal: Totale beschikbaarheid van Analyzer-toegang.

Analyzer Capacity (minuten)

Zie: Licentie voor Analyzer Capacity

Verbruikt: aantal minuten besteed.

Totaal: Totaal aantal minuten beschikbaar per maand. Na besteding van het totale aantal is een overschot nodig.

Overschot. Overschot kan beperkt zijn, tot het aangegeven bedrag, of onbeperkt.

Vervalt op Vervaldatum van de licentie.
Quota Gedeelde ruimtes Verbruikt: aantal gedeelde ruimtes.

Quotumlimiet: het quotumlimiet kan beperkt zijn, tot het aangegeven bedrag, of onbeperkt.

Quota: Beheerde ruimtes Verbruikt: aantal beheerde ruimtes.

Quotumlimiet: het quotumlimiet kan beperkt zijn, tot het aangegeven bedrag, of onbeperkt.

Quota: App-grootte in geheugen Maximale app-geheugengrootte.

Tabblad Toegewezen gebruikers

Toegewezen gebruikers toont informatie over gebruikers en gebruikerstoewijzingen. Er zijn ook knoppen voor het verwijderen van toewijzingen en het toewijzen van Analyzer- of Professional-toegang.

Tabblad Toegewezen gebruikers
Toewijzingsitem Beschrijving
Naam Naam van gebruiker.
Gebruikers-id Unieke id voor de gebruiker.
IdP onderwerp Gebruiker-id in de identiteitsprovider (IdP). Deze waarde wordt ingevuld vanuit de IdP-gebruikersdatabase wanneer gebruikers zich aanmelden.
Licentie Het type gebruikerstoewijzing dat aan de gebruiker is toegewezen: Professional, Analyzer of Analyzer Capacity (Analyzer-tijd).
Status

Wanneer het aantal toewijzingen groter is dan in de licentie is gedefinieerd, zullen sommige gebruikers worden uitgezonderd. De gebruikers hebben in dat geval geen toegang meer tot de hub of de Management Console. De kolom Status voor de gebruikers toont Uitgezonderd. Degenen die het laatst toegang hebben gekregen, worden uitgezonderd. Ze blijven uitgezonderd totdat het aantal toewijzingen overeenkomt met het aantal dat in de licentie is gedefinieerd. Als er meer toewijzingen beschikbaar worden gesteld of als de beheerder de toegang voor anderen verwijdert, wordt de toegang opnieuw toegewezen aan uitgezonderde gebruikers.

Gebruikerstoewijzingen toewijzen

Tenantbeheerders kunnen gebruikerstoewijzing toewijzen en verwijderen in de Management Console.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Management Console naar de sectie Gebruikerstoewijzing, selecteer vervolgens het tabblad Toegewezen gebruikers.
 2. Klik op Toewijzing toevoegen.
 3. Selecteer een gebruiker uit het veld Zoeken naar een gebruiker.
 4. Selecteer het Toegangstype.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Voeg indien nodig meer gebruikers toe en klik op Sluiten als u klaar bent.
Opmerking: U kunt automatisch een gebruikerstoewijzing toewijzen door Dynamische licentietoewijzing inschakelen.

Gebruikerstoewijzingen verwijderen

Gebruikerstoewijzingen kunnen worden verwijderd voor gebruikers.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Management Console naar de sectie Gebruikerstoewijzing, selecteer vervolgens het tabblad Toegewezen gebruikers.
 2. Selecteer de gebruiker uit de lijst.

  Opmerking: U kunt meerdere gebruikers tegelijk selecteren.
 3. Klik op Toewijzing verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

De gebruikerstoewijzing van analyzer in professional wijzigen

U kunt toegang tot Professional toewijzen aan gebruikers met toegang tot Analyzer.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Management Console naar de sectie Gebruikerstoewijzing, selecteer vervolgens het tabblad Toegewezen gebruikers.
 2. Selecteer de gebruiker uit de lijst.

  Opmerking: U kunt meerdere gebruikers tegelijk selecteren.
 3. Klik op Professional-toegang toewijzen.
 4. Klik op Bevestigen om te bevestigen.

Dynamische licentietoewijzing inschakelen

Dynamische licentietoewijzing is een optie in de Management Console waarmee u automatisch een gebruikerstoewijzing kunt toewijzen aan een nieuwe gebruiker.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Management Console naar de sectie Instellingen en zoek naar de sectie Rechten.
 2. Schakel de optie Dynamische toewijzing van professionele gebruikers inschakelen in, als u automatisch professionele toegang wilt toewijzen.
 3. Schakel de optie Dynamische toewijzing van analysegebruikers inschakelen in, als u automatisch analysetoegang wilt toewijzen.
Dynamic license assignment properties
Property Description
Enable dynamic assignment of professional access

When enabled, users who log in are automatically assigned professional access, if available.

Enable dynamic assignment of analyzer access

When enabled, and no professional access is available, users who log in are automatically assigned analyzer access, if available.

Kies uit vier opties:

 • Dynamische toewijzing ingeschakeld voor toegang tot zowel Professional als Analyzer:

  Toegang tot Professional wordt toegewezen, indien beschikbaar, anders toegang tot Analyzer. Als geen van beide beschikbaar zijn, wordt de Analyzer Capacity toegewezen, indien beschikbaar.

 • Dynamische toewijzing alleen ingeschakeld voor toegang tot Professional:

  Toegang tot Professional wordt toegewezen, indien beschikbaar, anders wordt de Analyzer Capacity toegewezen, indien beschikbaar.

 • Dynamische toewijzing alleen ingeschakeld voor toegang tot Analyzer:

  Toegang tot Analyzer wordt toegewezen, indien beschikbaar, anders wordt de Analyzer Capacity toegewezen, indien beschikbaar.

 • Dynamische toewijzing uitgeschakeld voor toegang tot zowel Professional als Analyzer:

  Toegang tot Analyzer Capacity wordt toegewezen, indien beschikbaar.

U kunt de toegang tot Analyzer upgraden naar toegang tot Professional, maar andersom kunt u niet downgraden.

Als u een nieuwe licentiesleutel krijgt, worden al uw toewijzingen verwijderd, omdat deze zijn gekoppeld aan de licentie, niet de tenant. Als u echter de oude licentiesleutel weer gaat gebruiken, zullen de toewijzingen aanwezig zijn.