Ga naar hoofdinhoud

Gebruikerstoewijzingen toewijzen

Gebruikerstoewijzingen bepalen tot welke gebieden van de tenant gebruikers toegang hebben en welke acties zij in die gebieden kunnen uitvoeren. Tenantbeheerders kunnen een gebruikerstoewijzing maken of verwijderen, vanuit de Beheerconsole.

Wat zijn gebruikerstoewijzingen

Als gebruikers lid worden van de tenant, wijst u ze een status toe: u kunt kiezen uit Professional of Analyzer. Het aantal gebruikerstoewijzingen is gebaseerd op uw Qlik Sense SaaS-abonnement. Ga voor meer informatie naar Betrouwbaarheid en beveiliging bij Qlik.

 • Professional-toegang: bedoeld voor gebruikers die inhoud maken in Qlik Sense. Gebruikers met Professional-toegang kunnen gedeelde ruimten maken, werkbladen of apps maken, bewerken en publiceren, en zij kunnen waarschuwingen maken en bewerken.

 • Analyzer-toegang: bedoeld voor gebruikers die alleen door anderen gemaakte werkbladen en apps gebruiken. Een gebruiker met Analyzer-toegang kan geen werkbladen of apps maken, bewerken of publiceren, maar kan wel presentaties, bladwijzers en snapshots maken op basis van gegevens in apps die met hem zijn gedeeld. De gebruiker kan ook on-demand-apps genereren, objecten, presentaties en werkbladen afdrukken en gegevens uit een object naar Microsoft Excel exporteren.

 • Analyzer-toegang (minuten): bedoeld om voor een bepaalde tijd Analyzer-toegang toe te wijzen.

Het beheren van gebruikerstoewijzingen vanuit de Beheerconsole

U kunt de gebruikerstoewijzingen beheren in de sectie Gebruikerstoewijzing van de Beheerconsole. Deze sectie heeft twee tabbladen: Overzicht en Toegewezen gebruikers.

Tabblad Overzicht

Overzicht toont basisinformatie over de gebruikerstoewijzingen.

Tabblad Overzicht
Toewijzingsitem Beschrijving

Professional

Verbruikt: aantal gebruikers met Professional-toegang.

Totaal: Totale beschikbaarheid van Professional-toegang.

Analyzer

Verbruikt: aantal gebruikers met Analyzer-toegang.

Totaal: Totale beschikbaarheid van Analyzer-toegang.

Analyzer Capacity (minuten)

Zie: Licentie voor Analyzer Capacity

Verbruikt: aantal minuten besteed.

Totaal: Totaal aantal minuten beschikbaar per maand. Na besteding van het totale aantal is een overschot nodig.

Overschot. Overschot kan beperkt zijn, tot het aangegeven bedrag, of onbeperkt.

Vervalt op Vervaldatum van de licentie.
Quota Gedeelde ruimtes Verbruikt: aantal gedeelde ruimtes.

Quotumlimiet: het quotumlimiet kan beperkt zijn, tot het aangegeven bedrag, of onbeperkt.

Quota: Beheerde ruimtes Verbruikt: aantal beheerde ruimtes.

Quotumlimiet: het quotumlimiet kan beperkt zijn, tot het aangegeven bedrag, of onbeperkt.

Quota: App-grootte in geheugen Maximale app-geheugengrootte.

Tabblad Toegewezen gebruikers

Toegewezen gebruikers toont informatie over gebruikers en gebruikerstoewijzingen. Er zijn ook knoppen voor het verwijderen van toewijzingen en het toewijzen van Analyzer- of Professional-toegang.

Tabblad Toegewezen gebruikers
Toewijzingsitem Beschrijving
Naam Naam van gebruiker.
Gebruikers-id Unieke id voor de gebruiker.
IdP onderwerp Gebruiker-id in de identiteitsprovider (IdP). Deze waarde wordt ingevuld vanuit de IdP-gebruikersdatabase wanneer gebruikers zich aanmelden.
Licentie Het type gebruikerstoewijzing dat aan de gebruiker is toegewezen: Professional, Analyzer of Analyzer Capacity (Analyzer-tijd).
Status

Wanneer het aantal toewijzingen groter is dan in de licentie is gedefinieerd, zullen sommige gebruikers worden uitgezonderd. De gebruikers hebben in dat geval geen toegang meer tot de hub of de Beheerconsole. De kolom Status voor de gebruikers toont Uitgezonderd. Degenen die het laatst toegang hebben gekregen, worden uitgezonderd. Ze blijven uitgezonderd totdat het aantal toewijzingen overeenkomt met het aantal dat in de licentie is gedefinieerd. Als er meer toewijzingen beschikbaar worden gesteld of als de beheerder de toegang voor anderen verwijdert, wordt de toegang opnieuw toegewezen aan uitgezonderde gebruikers.

Gebruikerstoewijzingen toewijzen

Tenantbeheerders kunnen gebruikerstoewijzing toewijzen en verwijderen in de Beheerconsole.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Gebruikerstoewijzing, selecteer vervolgens het tabblad Toegewezen gebruikers.
 2. Klik op Toewijzing toevoegen.
 3. Selecteer een gebruiker uit het veld Zoeken naar een gebruiker.
 4. Selecteer het Toegangstype.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Voeg indien nodig meer gebruikers toe en klik op Sluiten als u klaar bent.
InformatieU kunt automatisch een gebruikerstoewijzing toewijzen door Dynamische licentietoewijzing inschakelen.

Gebruikerstoewijzingen verwijderen

Gebruikerstoewijzingen kunnen worden verwijderd voor gebruikers.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Gebruikerstoewijzing, selecteer vervolgens het tabblad Toegewezen gebruikers.
 2. Selecteer de gebruiker uit de lijst.

  InformatieU kunt meerdere gebruikers tegelijk selecteren.
 3. Klik op Toewijzing verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

De gebruikerstoewijzing van analyzer in professional wijzigen

U kunt Professional-toegang toewijzen aan gebruikers met Analyzer-toegang.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Gebruikerstoewijzing, selecteer vervolgens het tabblad Toegewezen gebruikers.
 2. Selecteer de gebruiker uit de lijst.

  InformatieU kunt meerdere gebruikers tegelijk selecteren.
 3. Klik op Professional-toegang toewijzen.
 4. Klik op Bevestigen om te bevestigen.

Dynamische licentietoewijzing inschakelen

Dynamische licentietoewijzing is een optie in de Beheerconsole waarmee u automatisch een gebruikerstoewijzing kunt toewijzen aan een nieuwe gebruiker.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Instellingen en zoek naar de sectie Rechten.
 2. Schakel de optie Dynamische toewijzing van professionele gebruikers inschakelen in, als u automatisch Professional-toegang wilt toewijzen.
 3. Schakel de optie Dynamische toewijzing van analysegebruikers inschakelen in, als u automatisch Analyzer-toegang wilt toewijzen.
Eigenschappen dynamische licentietoewijzing
Eigenschap Beschrijving
Dynamische toewijzing van Professional-toegang inschakelen

Als deze optie is ingeschakeld, krijgen gebruikers die zich aanmelden automatisch Professional-toegang, indien beschikbaar.

Dynamische toewijzing van Analyzer-toegang inschakelen

Als deze optie is ingeschakeld, en geen Professional-toegang beschikbaar is, krijgen gebruikers die zich aanmelden automatisch Analyzer-toegang, indien beschikbaar.

Kies uit vier opties:

 • Dynamische toewijzing ingeschakeld voor toegang tot zowel Professional als Analyzer:

  Toegang tot Professional wordt toegewezen, indien beschikbaar, anders toegang tot Analyzer. Als geen van beide beschikbaar zijn, wordt de Analyzer Capacity toegewezen, indien beschikbaar.

 • Dynamische toewijzing alleen ingeschakeld voor toegang tot Professional:

  Toegang tot Professional wordt toegewezen, indien beschikbaar, anders wordt de Analyzer Capacity toegewezen, indien beschikbaar.

 • Dynamische toewijzing alleen ingeschakeld voor toegang tot Analyzer:

  Toegang tot Analyzer wordt toegewezen, indien beschikbaar, anders wordt de Analyzer Capacity toegewezen, indien beschikbaar.

 • Dynamische toewijzing uitgeschakeld voor toegang tot zowel Professional als Analyzer:

  Toegang tot Analyzer Capacity wordt toegewezen, indien beschikbaar.

U kunt de toegang tot Analyzer upgraden naar toegang tot Professional, maar andersom kunt u niet downgraden.

Als u een nieuwe licentiesleutel krijgt, worden al uw toewijzingen verwijderd, omdat deze zijn gekoppeld aan de licentie, niet de tenant. Als u echter de oude licentiesleutel weer gaat gebruiken, zullen de toewijzingen aanwezig zijn.