Ga naar hoofdinhoud

Hoe ik dit heb gemaakt: Regio's and subregio's oplossen (dissolve-bewerking)

OP DEZE PAGINA

Hoe ik dit heb gemaakt: Regio's and subregio's oplossen (dissolve-bewerking)

U kunt aangepaste regio's maken met behulp van de bewerking Dissolve (oplossen). Met behulp van drill-down dimensies kunt u een hiërarchische relatie tussen meerdere opgeloste gebieden maken.

In dit voorbeeld is een kaart toegevoegd waarin staten in de VS zijn opgelost in regio's en subregio's. De kaarten gebruiken een drill-down dimensie om de hiërarchie tussen regio, subregio en staat in te stellen.

Example map of the United States dissolved into regions

Kaart met opgeloste regio's van de VS

Wanneer u een regio selecteert, worden de subregio's in die regio getoond.

Map with a region selected, now displaying dissolved subregions

Kaart waarin een opgeloste regio is geselecteerd en waarin de opgeloste subregio's worden weergegeven

Wanneer u een subregio selecteert, worden de individuele staten in die subregio getoond.

Map of a selected subregion, now displaying individual component states

Kaart met een geselecteerde subregio waarin de individuele staten worden weergegeven

Er worden twee drill-down dimensies gebruikt om deze kaart te maken. Een bevat de namen van de regio's en staten. De tweede bevat de geometrie en wordt gebruikt als het locatieveld.

Gegevens

In dit voorbeeld wordt één enkele gegevensverzameling gebruikt die inline wordt toegevoegd in de editor voor het laden van gegevens.

Hoe ik dit heb samengesteld

 1. Voeg de gegevens toe in de Editor voor het laden van gegevens.
 2. Voeg de volgende dissolve-functies toe:

  SubRegionAreas:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

  Select DissolvedPolygon as SubregionPolygon, SubregionName FROM Dissolve(dissolveField="SubregionName", resolution="Source", areaDatasetKeyField="State")

  DATASOURCE subregions INTABLE keyField="State", namedAreaField="State"', Regions);

   

  RegionsAreas:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

  Select DissolvedPolygon as RegionPolygon, RegionName FROM Dissolve(dissolveField="RegionName", resolution="Source", areaDatasetKeyField="State")

  DATASOURCE regions INTABLE keyField="State", namedAreaField="State"', Regions);

   

  Er moeten Select-opdrachten worden toegevoegd om de naam te wijzigen van de standaardvelden die zijn gemaakt door dissolve wanneer het load-script meer dan een dissolve-bewerking bevat.

 3. De gegevens laden.
 4. In de werkbladweergave maakt u een drilldown dimensie met de naam Regions. Voeg de volgende velden toe in de onderstaande volgorde:

  • RegionName
  • SubregionName
  • Status
 5. Maak een drilldown dimensie met de naam RegionPolygons. Voeg de volgende velden toe in de onderstaande volgorde:

  • RegionPolygon
  • SubregionPolygon
  • Status
 6. Voeg een kaart toe.
 7. Voeg een gebiedslaag toe met Regions als de dimensie. Stel de volgende eigenschappen in:

  • Onder Locatie stelt u Locatieveld in op RegionPolygons.
  • In Kleuren stelt u Kleuren in op Aangepast en doet u het volgende:
   • Selecteer Kleuren bij selectie behouden
   • Selecteer 100 kleuren.
   • Stel Ondoorzichtigheid in op 50%.
   • Stel Omtrekkleur in op 000000.
 8. Centreer het gebied op de kaart, stel Pannen beperken in op Aangepast en klik op Panlimiet instellen.