Ana içeriğe geç

Sözlük

Abonelik

Abonelik raporları, seçtiğiniz sayfa veya grafiklerin bir PDF 'sini içeren yinelenen e-postalar zamanlamanıza izin verir.

Bkz.Aboneliklerle zamanlama raporları

Alan

Alan; bir veri kaynağından yüklenen değerler içeren bir veri varlığıdır. Temel düzeyde alan, bir tablodaki bir sütuna karşılık gelir. Alanlar, görselleştirmelerde boyutlar ve hesaplamalar oluşturmak için kullanılır.

Bkz.Alanlar

Alan, kişisel

Kişisel bir alan, kullanıcıların uygulama geliştirebileceği kendilerine ait özel bir alandır.

Bkz.Alanlarda çalışma

Alan, paylaşılan

Paylaşılan alanlar, uygulama ve veri kaynaklarının birlikte geliştirme amacıyla başka kullanıcılarla paylaşılabileceği alanlardır.

Bkz.Paylaşılan alanlarda çalışma

Alan, veri

Veri alanları, veri varlıkları oluşturmak ve saklamak ve bunlara erişimi idare etmek için kullanılan alanlardır.

Bkz.: Veri alanları

Alan, yönetilen

Yönetilen alanlar, sınırlı bir kullanıcı grubu ile uygulama paylaşmak için kullanılan dikkatle kontrol edilen alanlardır.

Bkz.Yönetilen alanlarda çalışma

Ana öğe

Ana öğeler; başka görselleştirmelerde veya sayfalarda tekrar kullanılabilmeleri için kaydedilmiş boyutlar, hesaplamalar veya görselleştirmelerdir. Daha sonra tek bir yerde ana öğede değişiklikler veya güncellemeler yapabilir ve ana öğenin kendisini kullanan tüm nesneleri etkilemesini sağlayabilirsiniz.

Bkz.Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma

Anlık görüntü

Anlık görüntüler, bir görselleştirmenin belirli bir andaki grafik gösterimidir. Anlık görüntüler hikayeler oluşturmak için kullanılır.

Benzer terimler: Ekran görüntüsü

Bkz.Anlık görüntüleri kullanarak hikayeler için bilgi toplama

Bildirimler

Bildirimler, uygulama veya alanlarda değişiklikler olduğunda veya koyduğunuz uyarılar tetiklendiğinde bunu size bildirir.

Bkz.: Bildirimler

Boyut

Boyut, bir grafikte veri kategorileştirmek için kullanılan bir varlıktır. Örneğin, bir pasta grafiğindeki dilimler veya bir sütun grafiğinin sütunları bir boyuttaki ayrı değerleri temsil eder. Boyutlar sıklıkla ayrık değerleri olan tek bir alandadır, ancak bir ifade içinde de hesaplanabilir.

Benzer terimler: Kategori, grup

Bkz.: Boyutlarla veri gruplama

Dinamik görünümler

Dinamik görünümler, bir grafikteki başka bir uygulamadan büyük veri setlerinin ilgili alt setlerini sorgulamanıza ve görüntülemenize izin verir. Bunlar, seçim yapılırken dinamik olarak yenilenir. Dinamik görünümler isteğe bağlı uygulamalara benzer.

Bkz.: Dinamik görünümlerle verileri yönetme

Favoriler

Favoriler; tüm kullanıcıların hub'dan uygulama, veri seti ve grafik eklemek için kullanabileceği, varsayılan bir koleksiyondur.

Bkz.: Favoriler

Görselleştirme

Görselleştirmeler, bir sayfadaki verilerinizi inceleme için görselleştiren grafikler, uzantılar ve diğer nesnelerdir.

Benzer terimler: Grafik

Bkz.: Görselleştirmeler ile çalışma 

Hesaplama

Hesaplama bir veya daha fazla toplama işlemine dayanan bir işlemdir. Örneğin, satışların toplamı tek bir toplamadır, buna karşın satışlarının toplamının müşteri sayısına bölünmesi iki toplamayı temel alan bir hesaplamadır.

Benzer terimler: Toplama, hesaplama, metrik

Bkz.: Hesaplamalar

Hikaye

Hikayeler, bir uygulamada ortaya çıkardığınız veri içgörülerini ve keşiflerini başka kullanıcılarla paylaşabileceğiniz; raporlama, sunum ve inceleme analizini birleştiren bir uygulama aracıdır.

Benzer terimler: Rapor

Bkz.Veri hikayesi anlatımıyla içgörüleri paylaşma

Hub

Hub; uygulamalar, alanlar ve koleksiyonlar için merkezi bir erişim noktasıdır.

Benzer terimler: Erişim Noktası

Bkz.Bulut hub'ı

Hub'da izle

Hub'da izle, bir uygulama açmadan izlemek üzere sayfalardan veya Insight Advisor'dan hub'a grafikler eklemenize izin veren bir özelliktir.

Bkz.Görselleştirmeleri izleme

Insight Advisor

Insight Advisor, bir özellik paketidir. Insight Advisor veri modelinizi geliştirmenize, görselleştirmeler oluşturmanıza ve verilerinizi analiz etmenize yardımcı olur.

Bkz.: Insight Advisor ve iş mantığı nedir?

İş mantığı

İş mantığı, Insight Advisor davranışlarını özelleştirmenize olanak tanıyan bir özellik paketidir. İş mantığının iki ana özelliği vardır:

  • Mantıksal model: Görselleştirmeler oluştururken kullanılan uygulamanın veri modeli.

  • Sözcük dağarcığı: Doğal dil sorguları için alternatif terimler.

Benzer terimler: Mantıksal mode, sözcük dağarcığı, etki alanı mantığı

Bkz.Insight Advisor için mantıksal modelleri özelleştirme

İzinler

İzinler; veri alanlarında ve paylaşılan ve yönetilen alanlarda kullanıcının neler yapabileceğini belirleyen rollerdir.

Benzer terimler: Haklar, kullanıcı rolleri, güvenlik rolleri

Bkz.

Kiracı

Kiracı, Qlik Cloud bulut dağıtımınızdır. Kullanıcı, uygulama ve alan gibi öğeler için bir kapsayıcıdır.

Benzer terimler: Dağıtım

Bkz.Kiracıyı oluşturma ve yapılandırma

Koleksiyon

Koleksiyonlar hub'daki uygulamaları, grafikleri ve bağlantıları kolay erişim ve sıralama için gruplamanıza izin veren bir araçtır. Örneğin Favoriler'iniz bir koleksiyondur.

Bkz.: Koleksiyonlar

Mantıksal model

Mantıksal model, Insight Advisor uygulamasına görselleştirme oluşturulurken verilerin nasıl kullanılacağını söyleyen temel alınan veri modelidir.

Benzer terimler: Mantıksal model, mantıksal çerçeve

Bkz.: İş mantığı ile Insight Advisor için mantıksal modeller oluşturma

Notlar

Notlar bir uygulama veya grafiğe hızlıca metin açıklamaları eklemenize izin verir. Ayrıca verilerin anlık görüntülerini de içerebilirler. Bunları kendinize özel tutabilir veya başka kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Benzer terimler: Yorumlar

Bkz. Notes kullanarak içgörüleri yakalama ve paylaşma

Öncelikli yükleme

Öncelikli yükleme, aşağıdaki LOAD veya SELECT deyiminden o kaynağı belirtmeden yüklemenize izin veren bir komut dosyası yapısıdır. Öncelikli yüklemeler sıklıkla yerleşik yüklemelerden daha hızlıdır.

Bkz.: Daha önce yüklenmiş bir tablodan verileri yükleme

Özel nesne

Özel nesneler, kiracı yöneticileri tarafından kiracılara eklenen veya Qlik uzantı paketlerinden birine dahil edilmiş özel görselleştirmelerdir.

Benzer terimler: Uzantılar

Bkz.: Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma

Özellikler

Özellikler, bir sayfa düzenlenirken görselleştirmeleri yapılandırmak ve stillendirmek için seçenekler içerir.

Bkz.Özellikler paneli

QVD

Bir QlikView Veri dosyası (QVD), Qlik Sense veya QlikView'dan içe aktarılmış veriler içeren bir dosyadır. Hızlı veri yüklemek için iyileştirilmiş yerel bir Qlik Sense biçimidir.

Bkz.: QVD dosyalarıyla çalışma

Sayfa

Sayfalar, Qlik Sense uygulamalarının bileşenleridir. Verileri inceleyebilmeleri, analiz edebilmeleri ve keşfedebilmeleri için uygulama kullanıcılarına görselleştirmeler sunarlar. Sayfalar genel veya özel olabilir.

Benzer terimler: Pano, çalışma sayfası

Bkz.Sayfa görünümü

Seçimler

Seçimler, bir kullanıcı tarafından bir uygulamada veri filtrelemek için seçilen değerlerdir. Bir seçim yapıldığında, ilişkili tüm görselleştirmeler seçimi yansıtmak üzere güncellenir. Seçimler seçim imleri olarak kaydedilebilir ve başka kullanıcılarla paylaşılabilir.

Bkz.: Verileri görselleştirmelerle keşfetme

Set analizi

Set analizi, bir görselleştirmede mevcut seçimdekilerden farklı olan bir seçimler kümesi tanımlar. Bu, karşılaştırmalı analize olanak tanır.

Bkz.Set analizi

Sözlük

Sözlük, Insight Advisor Arama ve Insight Advisor Chat uygulamalarına eş anlamlılar ve özel analizler eklemenize izin veren bir iş mantığı özelliğidir.

Bkz.Insight Advisor için sözlükler oluşturma

Uygulama

Bu terimin birkaç tanımı vardır:

  1. Bir Qlik Sense ya da QlikView uygulaması: Uygulamalar, göreve özel ve amaca yönelik oluşturulmuş uygulamalardır. Uygulamalar, görselleştirme yoluyla yorumlanan veri kaynaklarından yüklenen verileri içerir.

    Benzer terimler: Belge, çalışma kitabı

    Bkz.: Qlik Sense uygulamalarıyla tanışın

  2. Qlik Sense Mobile uygulaması: iOS ve Android cihazları için bir mobil uygulama. Mobil uygulamada, bulut verilerinize bağlanır ve bunlarla etkileşimde bulunursunuz. Mevcut uygulamalarınız ile çalışabilirsiniz.

    Bkz.: Qlik Sense Mobile SaaS

Veri kataloğu

Veri kataloğu, Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi içinde, erişiminiz olan tüm veri setlerinden veri seçmenizi ve yüklemenizi sağlayan bir bileşendir.

Bkz.: Veri kataloğundan veri yükleme

Veri yöneticisi

Veri yöneticisi, bir uygulamada veri kaynaklarını yüklemenize ve yönetmenize izin veren bir uygulama bileşenidir. Ayrıca verileri önizleyip ilişkilendirebilir ve veri dönüşümleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bkz.: Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme

Veri yükleme düzenleyicisi

Veri yükleme düzenleyicisi, uygulamanıza veri yükleyen komut dosyasını geliştirmenize ve özelleştirmenize izin veren bir komut dosyası düzenleyicisidir.

Benzer terimler: Kod düzenleyici

Bkz.: Kodlarla veri yükleme ve dönüştürme

Yapay anahtar

Yapay anahtar, veri modelindeki iki tablonun bileşik bir anahtarıdır. Bunlar, iki veya daha fazla tablonun iki veya daha fazla alanı olduğunda oluşturulur. Veri yüklerken yapay anahtarlar hakkında bir uyarı alırsanız, veri yapısını veri modeli görüntüleyicisinde incelemeniz gerekebilir. Yapay anahtarda bir sorun olmayabilir, ancak başka yapay anahtarları temel alan yapay anahtarlarınız varsa veri modelinizde hatalar olabilir.

Bkz.Yapay anahtarlar

Yer işareti

Seçim imleri, belirli seçim durumlarını, ileride yeniden uygulanabilmeleri ve başka kullanıcılarla paylaşılabilmeleri için seçmenize izin verir. Düzen bilgileri seçim imlerinde saklanabilir ve kullanıcılar seçim imini uygularken uygulamada doğru yere alınabilir.

Bkz.Seçimler için seçim imi oluşturma