Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Güvenlik rolleri ile verilen izinler

Güvenlik rolü, role atanan her kullanıcıya bir dizi izin sağlar. Bir kullanıcı birden fazla role atandığında ilgili kullanıcıya, her bir role ait izinler verilir. İzinler, bir kullanıcının Qlik Cloud içinde neleri görüp neleri yapabileceğini belirler.

Bilgi notuBu konu Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business ve Qlik Cloud Government için geçerlidir. Qlik Cloud Analizleri ve Qlik Cloud Veri Entegrasyonu uygulamasının Standart, Premium veya Kurumsal sürümü için aboneliğiniz varsa bk. Kullanıcıları yönetme - Kapasite tabanlı abonelikler.

Güvenlik rolleri, kiracıdaki kullanıcılar ve yöneticiler için eylemleri ve erişim haklarını kontrol eder. Kiracı düzeyindeki rollere ek olarak, alanlardaki içerik üzerinde kullanıcı eylemlerini kontrol eden alan rolleri de vardır. Alan rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme, Yönetilen alanlarda izinleri yönetme ve Veri alanı rolleri ve izinleri.

Kiracı yöneticileri için izinler

Kiracı Yöneticisi rolüne atanan kullanıcılar, kiracıyı yönetmek için geniş izinlere sahip olur. Bu izinler, kullanıcı yönetimini, erişim denetimini ve kiracı yapılandırmasını kapsar.

Belirli eylemler için kiracı yöneticisi ek izinlere ihtiyaç duyar. API anahtarları oluşturmak için Geliştirici rolü gerekir ve ilgili alandaki verilere ve uygulamalar erişmek için de alanın üyesi olmanız gerekir.

Kiracı yöneticileri, diğer kullanıcıların kişisel içeriklerinin sahipliğini alabilen ve silebilen tek yöneticilerdir. Kiracı yöneticileri diğer kullanıcıların kişisel alanlarındaki uygulamaları dışa aktaramaz ancak bu uygulamaların sahipliğini alabilir ve ardından bunları dışa aktarabilirler. bk. Uygulamaların sahibini değiştirme ve Uygulamaları dışa aktarma.

Tabloda, diğer kullanıcıların kişisel alanlarında içerikle ilgili izin verilen eylemler belirtilmektedir.

Diğer kullanıcıların kişisel alanlarındaki içerik üzerinde Kiracı Yönetici izinleri
Kaynaklar İzinler
Uygulamalar

Sahibini Listeleme, Açma, Silme, Değiştirme

Veri bağlantıları

Listeleme, Düzenleme, Silme, Açma (uygulamayı yeniden yüklemek için)

Ayrıca uygulamayı yeniden yüklemek için veri dosyalarını açabilir (okuyabilir).

Bilgi notuKiracı yöneticisi kendi Kiracı Yöneticisi rolünü silemez.
Uyarı notu

Kiracı Yöneticisi rolü atanan herkese, Kiracı Yöneticisi rolünün atandığı kiracıdaki tüm kullanıcılarla ilgili içeriğe (kişisel içerik içerebilir) erişim izni verilebilir.

Analiz yöneticileri için izinler

Analiz Yöneticisi rolüne atanmış kullanıcılar, sınırlı izinlere sahip yöneticilerdir. Paylaşılan ve yönetilen alanlar, uzantılar ve temalar gibi Yönetim Konsolu bölümlerine erişebilirler.

Analiz yöneticileri, Yönetim Konsolu uygulamasının Kullanıcılar bölümündeki kullanıcıları yönetemez. Yönetmelerine izin verilen alan türlerindeki alan üyelerini yönetebilirler.

Analiz yöneticileri, paylaşılan ve yönetilen alanlarda analiz hizmetleri için kullanıcı kaynaklarını yönetebilir. Diğer kullanıcıların kişisel alanlarındaki içeriğe erişemezler. Buna uygulamalar, veri dosyaları, veri varlıkları ve veri bağlantıları dahildir.

Tablolar, bu rol tarafından verilen izinleri listeler.

Analiz Yöneticisi izinleri
Kaynaklar İzinler
Paylaşılan alanlar Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Yönetilen alanlar Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Uzantılar Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Otomasyonlar Etkinleştirme, Devre dışı bırakma, Listeleme, Silme, Sahip değiştirme
Temalar Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Paylaşım hizmeti görevi Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Paylaşılan ve yönetilen alanlardaki içerik üzerinde Analiz Yöneticisi izinleri
Kaynaklar İzinler
Uygulamalar Listeleme, Silme
Genel bağlantılar Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Veri kümeleri Okuma, Silme
Veri varlıkları Okuma, Silme
REST veri dosyaları Listeleme, Silme
Veri bağlantıları Listeleme, Silme

Veri yöneticileri için izinler

Veri Yöneticisi rolüne atanan kullanıcılar, veri alanları ve bu veri alanları içindeki veri kaynaklarına yönelik sınırlı izinlere sahip yöneticilerdir. Yönetim Konsolu içinde, yalnızca izne sahip oldukları alanlara erişebilirler.

Yönetim Konsolu Veri yöneticileri uygulamasının Kullanıcılar bölümündeki kullanıcıları yönetemez. Yönetmelerine izin verilen alan türlerindeki alan üyelerini yönetebilirler.

Veri yöneticileri diğer kullanıcıların kişisel alanlarındaki içeriğe erişemez.

Tablolar, bu rol tarafından verilen izinleri listeler.

Veri Yöneticisi izinleri
Kaynaklar İzinler
Veri alanı Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Veri alanlarındaki içerik üzerinde Veri Yöneticisi izinleri
Kaynaklar İzinler
Veri kümeleri Listele, Oku, Sil
Veri varlıkları Listele, Oku, Sil
Kaynak bağlantıları Listeleme, Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme
Veri depoları Listele, Oku, Sil

Denetim yöneticileri için izinler

Geliştirici rolüne ek olarak Denetim Yöneticisi rolüne ek olarak bu role atanan kullanıcılar, Doğal Dil API'sinin parçası olarak yakalanan uygulama geri bildirimine ve kullanım bilgilerine erişebilir. Bir denetim yöneticisi, Insight Advisor ve Insight Advisor Chat için çeşitli kullanım metriklerini görüntüleyebilir. Bu API, kullanıcının, Insight Advisor ve Insight Advisor Chat tarafından oluşturulan analizler için sağlanan geri bildirim dahil uygulamalar ile etkileşimlerindeki desenleri değerlendirmeyi etkinleştirir. Bu bilgiler, uygulamanın verilerinde veya iş mantığında yapılan ayarlamalar aracılığıyla kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir.

Bu API, yalnızca paylaşılan ve yönetilen alanlardan uygulama bilgileri döndürür. Denetleme yöneticisinin kişisel alanlar için kullanım metriklerine erişimi yoktur.

Uygulamanın kullanım metriklerini görüntülemek için, denetim yöneticisinin uygulamanın bulunduğu alanda, aşağıdaki alan rollerinden birine de atanmış olması gerekir.

Paylaşılan alanlardaki roller:

  • Sahip

  • Yönetebilir

  • Düzenleyebilir

  • Görüntüleyebilir

Yönetilen alanlardaki roller:

  • Uygulama sahibi

  • Yönetebilir

  • Katkıda bulunabilir

  • Görüntüleyebilir

  • Kısıtlamalı görünümü var

Bilgi notuDoğal Dil API'si, uygulamanın yükleme kodundaki bölüm erişim denetimlerini kontrol etmez. Denetleme yöneticisi Geliştirici rolüne sahipse ve uygulamaları (alan izinleri aracılığıyla) açabiliyorsa, uygulama kullanım metriklerini görüntüleyebilir.

Insight Advisor kullanıcı etkileşim verilerinin uygulama kullanılabilirliğini iyileştirmek için nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi için bk. Uygulama kullanılabilirliğini artırmak için geri bildirimleri ve kullanım metriklerini kullanma. Doğal Dil API'si özellikleri için Doğal Dil sayfasına göz atın. Doğal Dil API'sinin kullanımıyla ilgili öğretici için Insight Advisor geri bildirimi toplama ve paylaşma bölümüne bakın.

Tabloda bu rol ile verilen izinler listelenmektedir.

Denetim Yöneticisi izinleri
Kaynaklar İzinler
Denetim

Okuma

Doğal Dil API'sinin filtreleme eylemi Okuma

Alan oluşturucularının izinleri

Alan oluşturucu rollerinden birine sahip kullanıcılar, hub'da bu tür bir alan oluşturma iznine sahiptir.

Tabloda bu roller ile verilen izinler listelenmektedir.

Veri Alanı Oluşturucu izinleri
Kaynaklar İzinler
Veri alanları Oluştur
Yönetilen Alan Oluşturucu izinleri
Kaynaklar İzinler
Yönetilen alanlar Oluştur
Paylaşılan Alan Oluşturucu izinleri
Kaynaklar İzinler
Özel alanlar Oluştur

Varsayılan olarak, Professional yetkilendirmesi sahibi tüm kullanıcılara Paylaşılan Alan Oluşturucu rolü atanır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu içinde Ayarlar > Yetkilendirmeler bölümünde Professional yetkilendirmeler paylaşılan alan oluşturabilir'i devre dışı bırakarak bu otomatik rol atamasını devre dışı bırakabilir.

Özel analiz içeriği oluşturucuları için izinler

Özel Analiz İçeriği Oluşturucu rolüne sahip kullanıcılar, kişisel alanlarda analiz içerikleri oluşturabilir. Bu role sahip olmayan kullanıcılar, kişisel alanlarında izlenen grafikler, uyarılar, abonelikler ve notlar oluşturmaya devam edebilir.

Tabloda, kişisel alanlardaki kaynaklarda bu rol ile verilen izinler listelenmektedir.

Özel Analiz İçeriği Oluşturucu izinleri
Kaynaklar İzinler
Qlik Sense uygulamaları

Oluşturma, Çoğaltma, İçe aktarma, Kaynak

QlikView uygulamaları

Çoğaltma, İçe Aktarma, Kaynak

Veri bağlantıları Oluşturma, Güncelleme, Alan değiştirme
Veri dosyaları

Oluşturma, Güncelleme

Veri kümeleri Oluşturma, Güncelleme, Profil

Tablodaki eylemleri gerçekleştirmek için kiracı yöneticilerinin Özel Analiz İçeriği Oluşturucu rolüne de sahip olması gerektiğini unutmayın.

Varsayılan olarak, Professional yetkilendirmesi sahibi tüm kullanıcılara Özel Analiz İçeriği Oluşturucu rolü atanır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu içinde Ayarlar > Yetkilendirmeler bölümünde Professional yetkilendirmeler özel analiz içeriği oluşturabilir seçeneğini devre dışı bırakarak bu otomatik rol atamasını devre dışı bırakabilir.

Rol, Analyzer yetkilendirmesi sahibi kullanıcılara atanamaz. Rolü, Analyzer yetkilendirmesi sahibi kullanıcıları içeren bir gruba atayabilirsiniz ancak rolün bu kullanıcılar üzerinde bir etkisi olmaz.

Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi bu rol, kaynaklardaki tüm eylemleri kontrol etmez. Kişisel alanlarında analiz içeriği bulunan bir kullanıcıdan rolü kaldırırsanız bu kullanıcı ilgili içeriği kullanmaya devam edebilir. Halihazırda var olan tüm veri bağlantıları ve veri dosyaları seçilip kullanılabilir ve komut dosyaları güncellenip yeniden yüklenebilir.

Bilgi notuQlik Veri Aktarımı yoluyla kişisel bir alana dosya aktarımı reddedilirse, Qlik Veri Aktarımı'nda Qlik Cloud ile iletişim için kullanılan API anahtarını oluşturan kullanıcıya Özel Analiz İçeriği Oluşturucu rolü atanmalıdır. Yönetim Konsolu içinde Professional yetkilendirmeler özel analiz içeriği oluşturabilir etkinleştirildiğinde, Professional yetkilendirmesi içeren kullanıcılara oturum açma sırasında otomatik olarak bu rol atanır. Kiracı yöneticileri, rolü kullanıcılara manuel olarak da atayabilir.

Otomasyon oluşturucular için izinler

Otomasyon Oluşturucu rolüne sahip olan kullanıcılar, kişisel alanlarda otomasyonlar oluşturabilir.

Tabloda bu rol ile verilen izinler listelenmektedir.

Otomasyon oluşturucu izinleri
Kaynaklar İzinler
Qlik Application Automation

Oluşturma, Güncelleme, Çalıştırma, Etkinleştirme, Devredışı Bırakma, Çoğaltma

Otomasyon Oluşturucu rolü yeni kiracılar için varsayılan olarak tüm kullanıcılara otomatik olarak atanır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu'nda Kullanıcılar > İzinler altındaki Otomatik atama seçeneğini kapatarak bu otomatik rol atamasını kapatabilirler. bk. Kiracıdaki herkese güvenlik rolleri atama.

İş birliği platformu kullanıcıları için izinler

Kiracıda Collaboration Platform User rolüne sahip kullanıcılar harici iş birliği platformlarında Insight Advisor Chat hizmetiyle etkileşimde bulunabilir.

Collaboration Platform User rolü, katılıma göre atanır, yani kiracı yöneticileri rolü ona ihtiyaç duyan belirli kullanıcılara atamalıdır. Otomatik atama seçeneği bu kullanıcı rolü için varsayılan olarak kapalıdır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu'ndaki Kullanıcılar > İzinler altında seçeneği açarak bu otomatik rol atamasını açabilirler. bk. Kiracıdaki herkese güvenlik rolleri atama.

Geliştiriciler için izinler

API anahtarları oluşturmak için Geliştirici rolüne sahip olmanız gerekir. Bu role sahip kullanıcıların, kullanıcı profili menüsünde API anahtarları bölümü bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. API anahtarlarını yönetme.

Tabloda bu rol ile verilen izinler listelenmektedir.

Geliştirici izinleri
Kaynaklar İzinler
API anahtarları

Listeleme, Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme

Veri hizmetleri katkıda bulunanları için izinler

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ile çalışmak için Veri Hizmetleri Katkıda Bulunanı rolüne sahip olmanız gerekir. Bu role sahip kullanıcılar, Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ana sayfasına başlatıcı menüsünden () Veri Entegrasyonu'nu seçerek erişebilir.

Tabloda bu rol ile verilen izinler listelenmektedir.

Veri Hizmetleri Katkıda Bulunanları için izinler
Kaynaklar İzinler
Veri hizmetleri

Okuma

Varsayılan olarak, Professional yetkilendirmesi sahibi tüm kullanıcılara Veri Hizmetleri Katkıda Bulunanı rolü atanır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu içinde Ayarlar > Yetkilendirmeler bölümünde Professional yetkilendirmeler Veri Entegrasyonu'na erişebilir'i devre dışı bırakarak bu otomatik rol atamasını devre dışı bırakabilir.

İş sözlüğü sorumluları için izinler

Sorumlu rolü ile sözlük oluşturabilir, güncelleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca Doğrulanmış durumdaki bir terimi düzenleyebilir veya silebilir ya da terim durumunu Doğrulanmış olarak değiştirebilirsiniz. Sorumlu rolünün yanı sıra sözlüğün bulunduğu alandaki Düzenleyebilir alan rolüne de atanmış olmanız gerekir.

Tabloda bu rol ile verilen izinler listelenmektedir.

Amir izinleri
Kaynaklar İzinler
İş terimleri sözlükleri

Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme

Sözlük terimleri Durumu değiştirme

Sorumlu rolü, yeni kiracılar için varsayılan olarak tüm kullanıcılara otomatik olarak atanır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu'nda Kullanıcılar > İzinler altındaki Otomatik atama seçeneğini kapatarak bu otomatik rol atamasını kapatabilirler. bk. Kiracıdaki herkese güvenlik rolleri atama.

Yerleşik analiz kullanıcıları için izinler

Yerleşik Analiz Kullanıcısı rolü sınırlayıcı bir kullanıcı rolüdür. Bu rol, uygulamalara ve uygulama içeriğine erişim sağlarken Analytics hub, Uygulama Otomasyonu, Veri Entegrasyonu ve profil ayarları gibi Qlik Cloud öğesinin diğer tüm bölümlerine erişimi devre dışı bırakır.

Bir kullanıcıya hem Yerleşik Analiz Kullanıcısı hem yönetici rolleri atanmışsa bu kullanıcı yönetici rolleri tarafından izin verilen Yönetim Konsolu bölümlerine https://<your tenant address>/console üzerinden erişebilir.

Yerleşik Analiz Kullanıcısı rolüne sahip kullanıcılar, örneğin yerleşik kullanım durumlarında doğrudan bağlantılar aracılığıyla uygulamalara ve sayfalara erişebilir. Kullanıcının uygulamalarla yapmasına izin verilenler, kullanıcının diğer güvenlik rollerine, lisans yetkisine ve alan rollerine dayanır.

Yerleşik Analiz Kullanıcısı rolü varsayılan olarak tüm kullanıcılar için devre dışıdır. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu'nda Kullanıcılar > İzinler altındaki Otomatik ata seçeneğini açarak rolün tüm kullanıcılara otomatik olarak atanmasını sağlayabilir. bk. Kiracıdaki herkese güvenlik rolleri atama.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!