Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulamalar, komut dosyaları ve veri kümeleri için kökeni analiz etme

Köken, veriyi ve veri dönüşümlerini geriye doğru çıkış kaynağına kadar izler. Qlik Cloud, bu akışın geçmişinin ayrıntılı bir görsel gösterimini sağlar. Burada belirli bir alan veya veri kümesinin yukarı akış kökenini etkileşimli olarak inceleyebilirsiniz.

Belirli bir grafik nesnesinde kullanılan hesaplama ve boyutların bir kullanıcı özet görünümü kaynağı tanımlayarak gördüğünüz ve çalıştığınız şeyleri anlama ve bunlara güvenme konusunda size özgüven sağlar.

Bilgi notu Bir uygulama veya veri kümesinin kökenini görüntülemek için verinin Qlik Cloud bulutunda kataloğa alınmış bir kaynak olarak depolanması gerekir.

Belirli bir alanı inceleyen iş kullanıcılarının, alanın en önemli bağımlılıklarını özetleyen bir köken görünümü olur.

 • Türetmek için kullanılan alanlar
 • Sahip ve alan dahil doğrudan ilişkilendirmeler ve bağımlılıklar
 • Özgün kaynak (bilinen ilk kaynak)

Aşağı akış yönünde ve ileri dönük bağımlılıkları görüntülemek için Etki analizi'ni görüntüleyerek nesnede yapılacak bir değişiklikten etkilenecek öğeleri araştırabilirsiniz. Bkz. Uygulamalar, komut dosyaları ve veri kümeleri için etki analizini analiz etme.

Kökenin kullanımı hakkında görsel bir tanıtım için bkz:

Köken kullanma

Köken grafiği

Köken grafiği; verinin uygulamalar içinden akışını etkileşimli, görsel bir grafikte gösterir. Bir uygulama, bir tablo veya bir alan; köken grafiğinde köken olarak adlandırılır. Bir düğüm, araştırılmakta olan temel düğümse odakta olduğu kabul edilir ve grafikteki son öğe olarak görüntülenir. En ince ayrıntı düzeyinde, alan düzeyinde köken grafikleri, bir düğümün kaynağı olan veya bağımlı olduğu veri kaynaklarını ve dönüşümleri gösterir.

Köken grafikleri şunlar için yararlıdır:

 • Veriler üzerinde çalışan veri uzmanları

 • Uygulama geliştiren iş uzmanları

 • Uygulamaları kullanan gelişmiş iş kullanıcıları

Her düğüm, seçili veri kümesinin veya uygulamanın kökenindeki bir adımı temsil eder. Bu köken bilgisi, bir uygulama her yüklendiğinde veya verileri yeniden yüklediğinde derlenir. Uygulamanız yakın zamanda yeniden yüklenmediyse köken eksik veya yanlış olabilir.

Köken, veri kümeleri ve uygulamalar için doğrudan Qlik Sense kataloğunuzda görünen kutucuk veya satırdan desteklenir:

 • Veri kümesi: Veri kümeleri, yüklü bağlayıcılar veya veri dosyaları gibi kaynaklardan yüklenen verilerdir. Veri kümeleri bir veritabanındaki tablolar, veri depolama alanına yüklenmiş veriler veya bir uygulama tarafından oluşturulmuş qvd dosyası gibi veriler olabilir. Veri kümelerinin her birinin tek bir tablosu vardır ancak Excel dosyaları gibi bazılarında birden fazla tablo olabilir.

 • Uygulama: Uygulama düğümleri, kökendeki veri kaynaklarını kullanan Qlik Sense analitik uygulamalarını temsil eder. Uygulama düğümleri uygulamanın adını ve Sense gibi konumunu görüntüler.

Tipik girdi düğümlerine temel düğüm tarafından kullanılan veri kaynakları veya veri kümesi üreten uygulamalar dahildir. Alan düzeyinde köken, alanların hesaplanma biçimlerinin ve özgül çıkış noktalarının dönüşümler ve uygulamalar genelinde ayrıntılı olarak incelenmesini sağlar.

Bir köken grafiğinde bulunan düğümler, seçtiğiniz veri kümesinin veya uygulamanın girdileridir. Temel düğüm olarak belirlemek için bir veri kümesini veya uygulamayı seçin. Girdi düğümleri, temel düğümden yukarı akış yönündeki düğümlerdir.

Alan düzeyinde köken grafiği
Alan düzeyinde köken grafiği

Bir köken grafiğinde bulunan düğümler seçtiğiniz temel düğüm girdileri, diğer bir deyişle odaktaki düğümdür. Temel düğüm kökenini almak istediğiniz tek düğümdür; bir uygulama, veri kümesi, dosya, tablo veya alandır.

Ekranınızda en sağda olan ve mavi ile çevrelenen düğümdür. Araştırmanızın odağı olan düğümdür ve yalnızca bu temel düğümün girdileri sunulur.

Kökeni keşfederken, araştırmanızı odaklamak için ekrandaki başka bir tablonun, uygulamanın veya alanın temel düğümünü etkileşimli olarak değiştirebilirsiniz.

Köken temel düğümü

Temel düğüm olarak adlandırılan odaktaki düğüm ekranınızın sağında kalır.

Düğümleri bağlayan çizgiler kenarlardır. Kenarlar bir düğümün başka bir düğümle ilişkisini gösterir. Bir uygulama tarafından kullanılan bir veri kümesi gibi ilişkilendirmeleri gösteren ilişkileri temsil ederler. Ayrıca bir uygulamanın yan ürün olarak ürettiği veriyi de temsil ederler. Düğümler ve kenarlar topluca köken grafiğini oluşturur.

Köken kenarları ilişkileri temsil eder

Kenarlar nesneler arasındaki ilişkileri temsil eder

Düğümler; kabadan ince ayrıntıya hiyerarşi düzeylerini ortaya çıkarmak için en üst düzeydeki veri kümesi grubu veya uygulamadan en ayrıntılı düzeye, yani alan düzeyine kadar daralır veya genişler.

Köken düğüm düzeyleri

Varlık, kaynak, tablo ve alan düzeyleri olan bir düğüm

Düğüm ayrıntıları

Ayrıntılar o nesneye erişiminiz ile sınırlıdır. Ayrıntılar aşağıdaki bilgileri sağlayabilir:

 • Ad

 • Açıklama

 • Etiketler

 • Konum

 • Alan

 • Sahip

 • Oluşturan

 • Son değiştirme

Köken grafiğinde gezinme

Köken grafiğinde gezinmek veya grafiği ortalamak için grafiğe tıklayıp sürükleyin. Ayrıca gezinti düğmelerini de kullanabilirsiniz. Köken grafiğini temel düğümde ortalamak için Ana sayfa Ana sayfa simgesini seçin. Seçimlerinizde dolaşmak için geri veya ileriye tıklayın.

Köken grafiği gezintisi

Köken grafiği için gezinti düğmeleri.

Görünümünüze bağlı olarak bir uygulamanın veya veri kümesi kutucuğunun veya satırın kökenini açmak için uygulamadaki bağlam menüsünde Köken'i seçin. Ayrıca, bir veri kümesinin genel bakış görünümünden simgesini ve Köken'i seçerek de bir köken grafiğine erişebilirsiniz. Grafiklerde görünen diğer düğümlerin kökenine (yukarı akış) veya etki analizine (aşağı akış)  simgesini ve Köken (Yeni temel düğüm olarak kullan) veya Etki Analizi öğelerini seçerek erişebilirsiniz. Temel düğüm olarak atamak üzere bir düğüm seçin.

Aynı düzeydeki nesneleri genişletmek için düğümleri genişletin veya daraltınsimge yukarı ok.

Farklı düğümleri analiz etmek için menü seçeneği

Köken özet görünümü

Analiz kullanıcıları ve sıradan iş kullanıcıları, doğrudan bir analiz grafiğinden alan düzeyindeki bağımlılıkların, grafikteki alanın bağımlılıklarını listeleyen bir tablo halinde özet bir kullanım görünümüne erişebilir.

Bu görünüm, Qlik'in Düğme ve Harita grafikleri dışında ayrıca satılan tüm analitik grafiklerinde desteklenir. Daha ayrıntılı köken grafiği mevcut olmakla birlikte sıradan analiz kullanıcıları uygulama, bağlantı, veri kümesi, tablo, alan, boyut ve hesaplama gibi ilişkili nesneler hakkında özet bilgilere erişebilir. Köken özeti görünümü ile bir grafiğin içinde verilerin nereden geldiğinin açıklamasını kolayca alabilirsiniz.

Bu görünüm grafikteki hesaplama ve boyutların ayrıntılarını ve bağımlılıklarını listeler. Bunlar arasında hesaplama veya boyutu hesaplayan İfade, ifadede kullanılan alanlar ve alanların geldiği veri Kaynakları bulunur. Kökene git (alan veya kaynağın) eylemi için alanlar ve kaynaklar kutusunda simge diğer eylemler simgesini seçin.

 1. Köken tüketici özeti görünümünün görünür olması için grafik ayarlarını değiştirin. Bu ayarlar varsayılan olarak açık değildir.
  • Görünüm>Genel>altından Ayrıntıları göster'i açın.
  • Görünüm>Genel>altından İfadeleri göster'i açın.
 2. Düzenleme tamamlandı'yı seçin ve köken kullanımı özet görünümüne erişmek için bilgi simge bilgi simgesini seçin.
 3. Köken özet görünümünü açmak için bilgi simgesini seçin

  Ayrıntıları ve bağımlılıkları görüntülemek için bilgi simgesini seçin

  Köken özet görünümü

  Ayrıntıları ve bağımlılıkları göstermek için köken özet görünümü açılır

Sınırlamalar

Köken grafiğinde aşağıdaki sınırlamalar bulunur:

 • Qlik Cloud sürümünde kökenin yayınlanmasından sonra yeniden yüklenmemiş uygulamalarda, bunlar yeniden yüklenene kadar tam köken bilgisi bulunmayabilir. Köken kiracınız için açıldıktan sonra yüklenmedilerse bazı düğümlerin ayrıntıları sınırlı olabilir.

 • Kiracınızın dışındaki veri kümelerinin; örneğin SQL Server veya Google Drive bağlantılarının düğüm ayrıntıları veri kümesinin türü ve adı ile sınırlıdır. REST bağlantılarının yalnızca REST verisi oldukları görüntülenir.

 • Köken özeti görünümü Düğme ve Harita grafiklerinde desteklenmez.

 • Şu anda grafik ayrıntıları özet görünümü mobil modda bulunmamaktadır.

İzinler

Bir öğenin kökenini hub'dan görüntüleyebilmek için uygulamayı veya veri kümesini görüntüleyebilmeniz gerekir. Temel bir düğümün köken grafiğini görebiliyorsanız, yukarı akış köken nesneleri için temel ayrıntıları ve meta veriyi görebilirsiniz.

Güvenlik

Alan düzeyinde köken

 • Kullanıcı yalnızca erişiminin olduğu bir düğümü temel düğüm yapabilir; aksi halde bağlam menüsü açılmaz.

 • Kullanıcının temel düğüme erişimi varsa tüm yukarı akış kökene erişebilir.

Kullanım özet görünümü (grafik ayrıntıları)

 • Boyutlara ve ifadelere erişim her zaman sağlanır. Köken ve veri kümesi adlarına bağlantılar yalnızca kullanıcının erişimi olduğunda görüntülenir.

Köken analizi için örnek kullanım örnekleri

Aşağıdaki örneklerin bir kılavuzu için bkz. Alan düzeyinde köken kullanım durumları.

Örnek: Köken özet görünümü ile bilgilerin nereden geldiğini keşfetme

cars-data4-app adlı bir uygulamadaki bir çubuk grafiğe bakan bir analiz tüketicisi olarak bu bilgilerin nereden geldiğini bilmek istiyorsunuz. Ayrıntıları göster ve İfadeleri göster ayarlarının grafikte, özelliklerin Genel bölümünde açık olduğundan emin olup sonra Düzenleme bitti seçeneğini seçiyorsunuz. Yeniden grafiğe tıkladığınızda, köken tüketici görünümünü görüntülemek için Ayrıntıları göster'i simge bilgi seçin.

Köken tüketici görünümü boyutların ve hesaplamaların Ayrıntılar'ını sol sütunda; Alanlar'ın ve Kaynaklar'ın Bağımlılıklar'ını orta ve sağ sütunlarda listeler. Car_Id-ID boyutunun, listelenen QVD kaynağında bulunan Car_Id-ID alanına bağımlı olduğunu görüyorsunuz. cars-data QVD'sindeki Card_id-ID alanının köken grafiğini açmak için alan girişinde simge diğer eylemler menüsünü, sonra Lineage-Car_id-ID / cars-data alanını seçin.

Nesnenin kökenini görüntülemek için kaynak veya alan seçme

Menüyü ve ardından tüketici köken özeti görünümünde bir kaynağın kökenini görüntüleme seçeneğini seçin

Köken grafiği sağdan sola görüntülenir ve Car_id_ID alanının bir Qlik Veri Dosyası olarak saklanan cars-data tablosunda olduğunu gösterir. Alanın geçmişini Qlik Cloud'a karşıya yüklenen asıl dosyaya kadar geri takip etmek için düğümleri genişletin . Geriye doğru ilk geçişin, Car_id_ID alanını içeren cars-data.qvd adlı bir QVD'nin cars-data4-app adlı uygulamaya yüklendiğini gösterdiğini görürsünüz. Geriye doğru sonraki düğüm, cars-data.qvd'nin oluşturulduğu cars-data3-app adlı bir uygulamadır. Bir geçiş daha geri gidip düğümü genişlettiğinizde, asıl kaynak dosyanın cars-data3.csv adlı bir CSV dosyası olduğunu ve ID alanını içerdiğini görürsünüz.

Tabloları genişletip alanları görüntüleyerek Car_id-ID çubuk grafik boyutunun asıl kaynak dosyasını, tablosunu ve alanını belirleyebilirsiniz.

Bir alanın geçmişini kaynak dosyaya kadar takip edebilmek için düğümleri genişletin.

Odaktaki düğümle başlayın ve köken geçmişini asıl kaynağına kadar takip edin

Örnek: Veri kaynağının çıkış yerini ve nasıl oluşturulduğunu araştırma

Bir uygulama geliştirici olarak mevcut bir rgb_customers.qvd dosyasını uygulamanız için kullanmayı düşünüyorsunuz. Verinin nereden geldiğini anlayabilmek için bu veri kümesinin çıkış noktasını araştırıyorsunuz. Köken grafiğini açmak için veri kümesi kutucuğundan veya satırından, simge diğer eylemler menüsünden Köken'i seçin. Köken grafiğinden, rgb_customers.qvd adlı QVD'de simge diğer eylemler menüsünü seçin ve genel bakışı Açın.

Köken grafiğinden veri kümesi genel bakışını açın

Veri kümesi genel bakışı köken grafiğinden açılabilir

Veri kümesi genel bakış sekmesinde etiketleri, sınıflandırmaları ve diğer teknik meta verileri görüntüleyin.

Veri kümesi genel bakışlarına köken grafiğinden erişilebilir

Veri profili alanlar sekmesinde bulunabilir

Alanlar profil sekmesine köken grafiğinden erişilebilir

Veri kümesinin köken grafiğini keşfetme üzere köken grafiğine dönmek için tarayıcının geri düğmesine tıklayın. Mevcut alanları görüntülemek için rgb_customers_qvd düğümünü genişletin . Her alanın Köken (Yeni temel düğüm olarak kullan) seçilerek alanı odaklanılan temel düğüm yapma seçeneği sunduğunu akılda tutun veya ileriye dönük kökeni ve veri kümesindeki değişiklerden etkilenecek bağımlı nesneleri görüntülemek için Etki analizi'ni seçin.

Uygulama veya veriyi açma, etki analizini görüntüleme veya odaklanılan düğümü değiştirme seçenekleriyle bir veri kümesinin kökenini görüntüleme

Veri kümesinin kökenini görüntüleme

Kökeni geriye doğru takip edip düğümleri genişletirseniz, bu QVD veri kümesinin Prep Data RGB Sales Analysisuygulamasının çıktısı olduğunu görürsünüz. Bir geçiş daha geri gidip Dosya depolaması düğümünü genişletirseniz, satış analizi uygulamasının kendisine yüklenmiş bir CSV dosyası olduğunu görürsünüz: rgb_customers.csv. Alan düzeyinde analiz, asıl kaynak dosyadaki Etiketler alanının satış analizi uygulamasında rgb_customers.Tags olarak yenide adlandırıldığını ortaya çıkarır. Asıl CSV dosyası genel bakışta açılarak sahip, oluştura, kullanım metrikleri, etiketler, sınıflandırmalar, alan profili ve etki analizi gibi değerli meta veriler ortaya çıkarılabilir.

Örnek: Köken özeti ile grafiklerde alan bağımlılıklarını ve ifadeleri görüntüleme

Sıradan bir iş kullanıcısı olarak bir uygulamadaki COGS per Month adlı bir çizgi grafiği analiz ediyorsunuz ve (Cost of Goods Sold) COGS per Month hesaplaması için kullanılan ifadeyi ve grafikte kullanılan Alanlar'ı ve Kaynaklar'ı incelemek istiyorsunuz. Ayrıntıları göster ve İfadeleri göster ayarlarının grafikte, özelliklerin Genel bölümünde açık olduğundan emin olup sonra Düzenleme bitti'yi seçiyorsunuz. Yeniden grafiğe tıkladığınızda, köken tüketici görünümünü görüntülemek için Ayrıntıları göster'i simge bilgi seçin.

Bir çizgi grafiğin köken özet görünümü: İfadeleri, alanları ve kaynakları görüntüleme

Özet köken görünümü ifadeleri ve bağımlı alan ve kaynakları listeler

Köken özet görünümü grafikte gösterilen hesaplamaları ve boyutları listeler. Hesaplamaları ve boyutları oluşturan ifadeler bu alanları genişlettiğinizde aşağı açılan listede de görüntülenebilir. Hesaplamanın Sum (UnitCost*Quantity) ifadesi ile oluşturulduğunu görüyorsunuz. İfadedeki (Quantity, UnitCost) alanları alan bağımlılıkları olarak listelenir. İki alanın kökenini görüntülemek için select simge diğer eylemler simgesini seçebilirsiniz ancak burada, köken özetinde de bir kaynak bağımlılık olarak listelenen Dataset.xlsx adlı son asıl kaynağa giden yalnızca bir geçiş vardır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!