Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kod düzenleyici kullanma

Verileri komut dosyalarını kullanarak doğrudan Qlik Cloud Analizleri hub'ında analiz uygulamalarına hazırlayın. Komut dosyaları, verileri yüklemek, dönüştürmek ve dışa aktarmak için göreve özel, amaca yönelik olarak geliştirilmiş uygulamalardır. Komut dosyalarınızı Kod düzenleyici kullanarak oluşturun ve yönetin.

Komut dosyaları, verileri bir analiz uygulamasına ihtiyaç duymadan yüklemenize ve dönüştürmenize olanak tanır. Dönüştürmeler, verileri birden fazla uygulamaya sağlamak için yeniden kullanılabilir. Komut dosyaları, kullanıcılar verileri uygulamalarında kendileri oluşturmak ve dönüştürmek istemediği sürece veri hazırlığını analiz uygulaması iş akışından kaldırmanıza yardımcı olur.

Kod düzenleyici içinde veri komut dosyalarını oluşturabilir, ön izleyebilir ve hub'da çalıştırabilirsiniz. Verileri Store ifadesiyle QVD dosyalarında veya diğer biçimlerde saklamak için bu komut dosyalarını kullanabilirsiniz. Bu çıktılar daha sonra diğer kullanıcılar tarafından analiz uygulamaları oluştururken veya verileri AutoML için hazırlarken kullanılabilir. Diğer kullanıcıların analiz uygulama komut dosyaları için şablon olarak kullanıp benzer veri modelleriyle uygulama oluşturmayı hızlandırabileceği komut dosyaları da oluşturabilirsiniz.

Kod düzenleyici içinde, komut dosyası tarafından çıktı olarak sunulan dosyaların yanı sıra komut dosyası tarafından kullanılan veri kaynaklarını da görüntüleyebilirsiniz. Komut dosyanızın etki analizi ve köken bilgilerinin yanı sıra girdi ve çıktılarına da erişebilirsiniz.

Komut dosyaları, önceden tanımlanan bir programa göre veya isteğe bağlı olarak yeniden yüklenecek şekilde ayarlanabilir.

Komut dosyaları ve Kod düzenleyici ile ilgili bir genel bakış için bkz. Kod düzenleyici içinde gezinme.

Kod düzenleyici içinde açılan bir komut dosyası

Özet sekmesinde açılan komut dosyası düzenleyiciye genel bakış.

İzinler

Komut dosyalarını oluşturma, görüntüleme ve silme yeteneğiniz, çalıştığınız alanın türüne ve o alandaki izinlerinize bağlıdır.

Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

Yönetilen alanlarda izinleri yönetme

Komut dosyaları oluşturma

Hub'da Yeni ekleKomut dosyası'na tıklayarak komut dosyaları oluşturabilirsiniz. Yeni bir komut dosyası oluşturduğunuzda, komut dosyasının hedef alanını belirtebilirsiniz. Alan seçilmediyse varsayılan olarak komut dosyaları mevcut alanınıza veya kişisel alanınıza eklenir.

Yeni bir komut dosyası oluşturduğunuzda verileri komut dosyasına yüklemek ve dosyaları komut dosyasından dışa aktarmak için kullanılan komut dosyasını geliştirebilirsiniz. Öncelikle Kod düzenleyici içindeki Düzenleyici bölümünde veri kaynaklarınızı komut dosyanıza eklersiniz. Daha sonra, yüklenen verileri dönüştürmek için Qlik komut dosyası oluşturma işlevlerini kullanın. Çalışırken komut dosyalarınız tarafından dışa aktarılacak verileri görüntülemek için Verileri ön izle'yi kullanabilirsiniz. Son olarak, yüklenen verileri saklamak ve dışa aktarmak için Store ifadeleri ekleyin.

Komut dosyalarına veri kaynakları ekleme

Veri kaynaklarını Qlik komut dosyası oluşturma işlevlerini kullanarak komut dosyanıza ekleyebilirsiniz. Mevcut veri dosyalarını ve bağlantıları kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni veri kaynakları ve bağlantılar da ekleyebilirsiniz. Veri kaynakları'nda mevcut veri kaynaklarını görüntüleyebilir ve yeni veri kaynakları ekleyebilirsiniz.

Mevcut veri setlerinden veri ekleme

Veri kataloğunu açmak için Veri kataloğundan ekle'ye tıklayın. Birden çok veritabanından veri ekleyebilirsiniz.

Bkz. Veri kataloğundan veri yükleme

Bağlantı oluşturma

Yeni bağlantı oluştur'a tıklayarak kodunuza bağlantı ekleyin.

Bkz.: Analiz verilerini yükleme

Komut dosyasını oluşturma

Komut dosyaları, komut dosyasını çalıştırırken veri kaynaklarınıza bağlanmak ve onlardan veri almak için bir veri yükleme söz dizimi kullanır.

Komut dosyanızda, yüklenecek alanları ve tabloları belirtirsiniz. Komut dosyaları, başka bir alandan veri yüklemenize veya komut dosyanızın geçerli alandaki belirli bir ada sahip veri kaynaklarını aramasını sağlayan alana duyarlı bağlantılar tanımlamak için kullanılabilir. Alana duyarlı bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Betikteki veri bağlantısına başvurma.

Daha sonra yüklenen verileri komut dosyasındaki işlevlerle yönlendirebilirsiniz. Kod düzenleyici, uygulama verilerini yüklemek ve dönüştürmek için size geniş bir araç seti sağlar. Aşağıdaki gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Yeni değerlerin hesaplanması

 • Kodlanmış değerlerin çevrilmesi

 • Değerlerin toplanması

 • Tabloları birleştirme veya birleştirme

 • Verileri doğrulama

Komut dosyaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz.:

Tüm komut dosyaları, profilinizde yapılan seçimlere göre varsayılan yerel ve bölgesel ayarlar içerir. Bu ayarları değiştirme hakkında bilgi için bkz. Uygulamalar ve komut dosyaları için bölgesel ayarları değiştirme.

Verileri önizleme

Düzenleyici'de verileri ön izleyebilirsiniz. Bu, tüm verileri yüklemeden ve dışa aktarmadan kısmi bir yükleme yapmanıza olanak tanır. Store ifadelerini göz ardı edebilir ve her bir tablo için kaç veri satırının ön izlemesinin yapılacağını belirleyebilirsiniz. Verilerinizi ön izlemek için Verileri ön izle'ye tıklayın.

Verileri ön izleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kod düzenleyici içinde verileri ön izleme.

Verileri dışa aktarma

Komut dosyanızda Store ifadelerini kullanarak verileri dışa aktarabilirsiniz. Daha sonra verileri elle komut dizisine ekleyebilir veya yardımlı ifade oluşturma için Store ifadesi ekle'yi açmak üzere DataFiles içinde Store ifadesi ekle seçeneğine tıklayabilirsiniz. Verileri saklama hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Kod düzenleyici ile verileri saklama.

Komut dosyanızı çalıştırmak ve dışa aktarmak için Verileri dışa aktar'a tıklayın.

Komut dosyası sınırlamaları

Komut dosyalarında aşağıdaki sınırlamalar bulunur

 • Uygulamaların aksine komut dosyaları, komut dosyasına yüklenen verileri saklamaz. Oturum bittiğinde veriler silinir. Örneğin, verileri ön izlediyseniz ve ardından komut dosyasını kapattıysanız komut dosyasını bir sonraki açışınızda yeni bir ön izleme oluşturmak için Verileri ön izle'ye tekrar tıklamanız gerekecektir.

 • Kısmi yüklemeler, komut dosyaları için desteklenmez.

 • binary ifadeleri içeren komut dosyaları desteklenmez. Komut dosyaları, yüklenen verileri komut dosyasında saklamadığından, binary ifadesi içeren bir komut dosyasından veri yüklenmesi, tabloların boş olmasına yol açar.

 • Komut dosyaları, bölüm erişimini desteklemez.

 • Verileri ön izlemek (Store ifadesini kullan açılmadan) , yeniden yükleme bilgileri için yeniden yükleme olarak kabul edilmez.

 • Bulut Hizmetlerinde Qlik Sense Enterprise, Qlik Sense Desktop veya Qlik Sense Mobile içine yüklenen, dışa aktarılan komut dosyaları, veri olmadan uygulamalar olarak görüntülenecektir.

 • Yönetebilir iznine sahip paylaşılan alan üyeleri, Genel bakış'ta Yayınlanan kopyalar sekmesini görebilir ancak yayınlanan komut dosyalarını göremez. Yayınlayabilir iznine sahip olmaları durumunda kendi komut dosyalarını görebilirler.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!