Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tanıtımı

Kullanıma hazır verileri Qlik Cloud bulutuna veya Snowflake, Google Cloud BigQuery ve Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ile Azure Synapse Analytics gibi bulut veri depolarına iletebilirsiniz. Veri kaynakları şirket içinde veya bulutta olabilir. Veriler, manuel müdahale olmadan CDC (Change Data Capture: Değişim Verisi Yakalama) veya zamanlanmış geri yüklemeler gibi toplu işlem teknolojileri kullanılarak güncel tutulabilir. Bir veri işlem hattı oluşturarak amaca uygun dönüştürmeler gerçekleştirebilir ve alt veri ambarları oluşturabilirsiniz.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ana sayfasına başlatıcı menüsünden () Veri Entegrasyonu'nu seçerek erişebilirsiniz.

Bilgi notuYerleşik Analiz Kullanıcısı rolüne sahip kullanıcılar Qlik Cloud Veri Entegrasyonu öğesine erişemez.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu öğesinin mimarisi hakkında daha fazla bilgi için bk. Bir bulut veri deposundaki veri kümesi mimarisi

Abonelik seçenekleri

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu abonelikleri, birincil değer ölçer olarak Taşınan Veri hacminin kullanıldığı bir kapasite modeline dayanmaktadır.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu, üç katmandaki abonelik seçenekleri ile kullanılabilir: Standard, Premium ve Enterprise. Daha yüksek sürümler; daha gelişmiş veri kaynakları ve dönüşümler sağlar. Tüm abonelikler Qlik Cloud Analytics Standard içerir.

Abonelik seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud Veri Entegrasyonu abonelik seçenekleri.

Veri alanları

Veri alanları, Qlik Cloud kiracınızın, veri projelerini oluşturmak ve depolamak için kullanılan yönetilen alanlarıdır. Alanların içinde, bağlayıcıları kullanarak yeni veri bağlantıları da oluşturabilir ve Veri Hareketi ağ geçitlerine erişimi yönetebilirsiniz. Tüm veri varlıkları, ait oldukları veri projesinin alanında oluşturulur.

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu içindeki boşluklarda çalışma

Veri projeleri

Veri projesi, veri görevlerini kullanarak veri entegrasyonu akışınızı oluşturduğunuz yerdir. Veri projesi, tüm çıktılar için hedef olarak kullanılan bir veri platformuyla ilişkilendirilir. Aşağıdaki kullanım durumlarından biriyle bir veri projesi oluşturabilirsiniz:

 • Veri işlem hattı

  Basit bir doğrusal işlem hattı veya birkaç veri kaynağı tüketen ve birçok çıktı üreten karmaşık bir işlem hattı oluşturun.

  Bir veri işlem hattı oluşturma

 • Çoğaltma

  Desteklenen veri kaynaklarından desteklenen herhangi bir hedefe veri çoğaltın veya verileri bir veri gölüne yerleştirin.

  Veri çoğaltma görevi oluşturma

Bilgi notuVeri projelerini alanlar arasında taşımak mümkün değildir.

Veri görevi

Veri görevi, veri projesindeki ana çalışma birimidir. Bir veri projesinde aşağıdaki türlerde veri görevleri oluşturabilirsiniz. Üst çubuktan Yeni ekle'ye ve ardından uygun göreve tıklayarak yeni bir veri görevi oluşturursunuz.

Veri işlem hattı projelerinde veri görevleri

İpucu notu Ayrıca tek bir görev olan Veri alma ile yerleştirme ve depolama da gerçekleştirebilirsiniz. Bu, bir Yerleştirme görevi ve bir Depolama görevi oluşturacaktır.
 • Yerleştirme

  Bir veri kaynağından bir veri yerleştirme alanına veri kopyalama. Veri kaynakları şirket içinde veya bulutta olabilir. Yerleştirme alanı, bir bulut hedefi veya bir Amazon S3 demeti paketi olabilir (yalnızca QVD veri kümeleri oluşturulurken).

  CDC'yi kullanarak veya periyodik olarak yeniden yüklenmesi planlanan tam yüklemeleri gerçekleştirerek manuel müdahaleye gerek kalmadan verileri güncel tutabilirsiniz.

  Veri kaynaklarından veri yerleştirme

 • Kayıtlı veriler

  Veri platformunda zaten mevcut olan verileri kaydedin. Bu, Qlik Cloud Veri Entegrasyonu dışındaki diğer araçlarla buluta alınan verileri kullanmanıza olanak tanır (ör. Qlik Replicate).

  Veri platformunda zaten mevcut olan verileri kaydetme

 • Depolama

  Yerleştirme veri görevi ile kopyalanan verilerden, bulut veri deposunda veya Qlik Cloud içinde kullanıma hazır veri kümeleri oluşturun. Veri kümeleri, manuel müdahale olmadan yerleştirme verileriyle güncel halde tutulur.

  Veri kümelerini saklama

 • Dönüştür

  Veri işlem hattınızın parçası olarak yeniden kullanılabilen kural ve özel SQL tabanlı yeniden kullanılabilir veri dönüşümleri oluşturun. Satır düzeyinde dönüşümler gerçekleştirebilir ve tablo olarak ya da dinamik dönüşümler gerçekleştiren görünümler olarak gerçekleşen veri kümeleri oluşturabilirsiniz.

  Verileri dönüştürme

 • Veri ambarı

  Depolama veya Dönüştürme veri görevlerinizden yararlanmak için veri ambarları oluşturun. İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, istediğiniz sayıda alt veri ambarı oluşturabilirsiniz. İdeal olarak, alt veri ambarlarınız, bir kuruluş içindeki belirli bir bölüm veya birimde analiz için toplanan özetlenmiş veri havuzlarını içermelidir.

  Alt veri ambarları oluşturma ve yönetme

Çoğaltma veri projelerinde veri görevleri

Veri görevlerinizi izleme

Monitör görünümleri ile veri görevlerinizin durumunu ve ilerlemesini izleyebilirsiniz. Monitör görünümü, kiracıdaki tüm veri görevlerinin veya bir filtreye dayalı olarak veri görevlerinin bir alt kümesinin durumunu görüntülemenizi sağlar. Veri işlem hatlarınızın farklı yönlerini izlemek için çeşitli görünümler oluşturabilirsiniz. Veri görevlerinizi izleme ve çalıştırma

Bağlantılar

Veri bağlantıları, veri görevlerinin veri kaynaklarına, harici depolamaya ve veri teslimi ve aşağı gönderilen dönüşümler için bulut veri platformlarına erişmesine izin vermek için kullanılır.

Bağlantılar yalnızca bağlantının sahibi tarafından güncellenebilir.

Bağlantılarınızı görüntüleme

Tüm veri bağlantılarınızı görüntülemek için Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ana sayfasındaki sol menüde Veri bağlantıları'na tıklayın.

 • Sahip olduğunuz bağlantıları düzenleyebilirsiniz.

  ... ve ardından Düzenle'ye tıklayın.

 • Bir bağlantıyı test edebilirsiniz.

  ... ve ardından Bağlantıları test et'e tıklayın.

 • Bir bağlantıyı silebilirsiniz.

  ... ve ardından Sil'e tıklayın.

Bağlantı oluşturma

Şu yolu izleyerek yeni bir bağlantı oluşturursunuz:

 • Üst çubukta Yeni ekle'ye ve ardından Veri bağlantısı'na (Data connection) tıklayın.

 • Yeni ekle'ye tıklayın ve bağlantı seçin.

 • Bağlantı oluştur'a (Create connection) tıkladığınızda kaynak bağlantılar listelenir.

 • Veri bağlantıları görünümünde Bağlantı oluştur'a tıklayın.

Şuralardaki bağlayıcıları filtreleyebilirsiniz:

 • Kategori

  Veri ambarı, Bulut depolama alanı, Veritabanı ve Uygulama.

 • Tür

  Kaynak ve Hedef.

Yakın zamanda kullanılan bağlayıcılardan da seçim yapabilirsiniz.

Veri kaynağının türünü seçmeniz ve ardından adres ile kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir.

Ayrıca bk.:

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!