Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri alanı rolleri ve izinleri

Bir veri alanı oluşturduğunuzda, veri alanının ve o alandaki tüm kaynakların sahibi olursunuz. Alan sahipleri, kiracı yöneticileri ve veri yöneticileri veri alanına üye ekleyebilir. Ayrıca Yönetebilir rolü verilen veri alanı üyeleri, alana başka üyeler ekleyebilir. Veri alanına üye eklediğinizde, onlara alan içinde roller atayabilirsiniz. Alan rolleri, veri alanına ilişkin bir dizi izin ve alan içindeki kaynaklar tarafından tanımlanır.

Veri varlıkları, sahiplerinin bağlamında çalışır.

  • Veri görevi sahibinin, veri görevinin bulunduğu alanda Düzenleyebilir rolüne sahip olması gerekir. Bu, kataloğun tablo meta verileriyle güncellenmesine ve depolama görevlerinin, alan içinde veri dosyaları oluşturmasına olanak sağlar.

  • Yalnızca Katkıda bulunabilir veya daha yüksek bir role sahip alan üyeleri, Data Gateway - Veri Hareketi aracılığıyla verilere erişmek için bağlantılar oluşturabilir.

  • Depolama görevinin sahibi, bulut yerleştirme alanına yönelik veri bağlantılarını içeren alanda Kullanabilir, Düzenleyebilir veya Yönetebilir rolüne sahip olmalıdır.

Veri alanı rolleri

Bir veri alanının üyelerine aşağıdaki veri alanı rollerinden biri veya daha fazlası atanabilir.

Veri alanı rolü Özet
Uygulama sahibi Bu üye; alanı, alanın içindeki tüm veri görevleri ile veri kaynaklarını ve alan üyelerini yönetebilir.
Görüntüleyebilir Bu üye, veri görevlerini ve veri kaynaklarını görüntüleyebilir ancak değişiklik yapamaz.
Kullanabilir Bu üye, veri alanındaki veri görevlerinden gelen verileri kullanabilir.
Yönetebilir Bu üye alanla ilgili ayrıntıları ve üyeleri yönetebilir.
İşlem yapabilir Bu üye, veri görevlerini ve görevlerin temel bilgilerini görüntüleyebilir; çalıştırma, durdurma ve sürdürme gibi işlemleri yapabilir.
Düzenleyebilir Bu üye, bu alandaki veri görevlerini görüntüleyip düzenleyebilir ve yeni veri varlıkları oluşturabilir.
Bilgi notuÜyelerin, uygulamalarda veri görevlerini kullanmak için Kullanabilir rolüne sahip olması gerekir. Veri alanının üyesi olmayan kullanıcılarla paylaşılan bir veri alanındaki veri görevlerini kullanan uygulamalar, uygulama verilerini görüntülemeye devam edebilir ancak veri kaynağını görüntüleyemez.

Veri alanı üyeleri için izinler

Aşağıdaki tablolarda, belirli bir role sahip bir veri alanı üyesine hangi belirli izinlerin verildiği özetlenmektedir.

Veri alanıyla ilgili izinler

Eylem Uygulama sahibi Görüntüleyebilir Kullanabilir Yönetebilir İşlem yapabilir Düzenleyebilir
Veri Entegrasyonu ana sayfasında veri alanını görme Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Alan adını, açıklamayı, üyeleri ve rolleri değiştirme Evet     Evet    
Alanı sil Evet     Evet    

Veri projelerindeki izinler

Eylem Uygulama sahibi Görüntüleyebilir Kullanabilir Yönetebilir İşlem yapabilir Düzenleyebilir
Veri projelerini listeleme Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Proje oluşturma Evet         Evet
Proje güncelleme Evet         Evet
Proje açma Evet Evet     Evet Evet
Proje silme Evet         Evet
Proje işletme Evet       Evet  

Veri alanındaki veri varlıkları ve veri kaynaklarıyla ilgili izinler

Eylem Uygulama sahibi Görüntüleyebilir Kullanabilir Yönetebilir İşlem yapabilir Düzenleyebilir
Veri görevi oluşturma Evet         Evet
Veri görevlerini ve görev bilgilerini listeleme Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Veri görevi özniteliğini düzenleme Evet         Evet
Veri görevini açma Evet Evet     Evet Evet
Veri görevini güncelleme Evet         Evet
Veri görevini silme Evet         Evet
Veri görevini kontrol etme (çalıştırma, durdurma, sürdürme, yeniden yükleme) Evet       Evet  
Veri kaynaklarını (veri bağlantıları) listeleme Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Veri bağlantısı ekleme Evet     Evet    
Veri bağlantısını düzenleme Evet          
Veri bağlantısını silme Evet     Evet    

Güvenlik rollerine sahip kullanıcılar için izinler

Aşağıdaki tablolarda, veri alanları, bir veri alanındaki veri varlıkları ve veri kaynakları ile ilgili olarak belirli bir güvenlik rolüne sahip bir kullanıcıya hangi belirli izinlerin verildiği özetlenmektedir.

Güvenlik rollerine sahip veri alanlarıyla ilgili izinler

Eylem Kiracı yöneticisi Veri yönetimi Veri alanı oluşturucu
Veri alanı oluştur Evet Evet Evet
Veri Entegrasyonu ana sayfasında veri alanını görme Evet Evet  
Alan adını ve açıklamasını değiştirme Evet Evet  
Alanı sil Evet Evet  
Alan sahibini değiştirme Evet Evet  

Güvenlik rollerine sahip veri projeleriyle ilgili izinler

Eylem Kiracı yöneticisi Veri yönetimi
Veri projelerini listeleme Evet Evet
Proje oluşturma Evet Evet
Proje güncelleme Evet Evet
Proje açma Evet Evet
Proje silme Evet Evet
Proje işletme Evet Evet

Güvenlik rollerine sahip veri varlıkları ve veri kaynakları ile ilgili izinler

Eylem Kiracı yöneticisi Veri yönetimi
Veri görevi oluşturma Evet Evet
Veri görevlerini ve varlıklarla ilgili bilgileri listeleme Evet Evet
Veri görevi özniteliğini düzenleme Evet Evet
Veri görevini açma Evet Evet
Veri görevini güncelleme Evet Evet
Veri görevini silme Evet Evet
Veri görevini alanın içine veya dışına taşıma Evet Evet
Veri görevini kontrol etme (çalıştırma, durdurma, sürdürme, yeniden yükleme) Evet Evet
Veri görevinin sahibini değiştirme Evet Evet
Veri kaynaklarını (veri bağlantıları) listeleme Evet Evet
Veri bağlantısı ekleme Evet Evet
Veri bağlantısını düzenle    
Veri bağlantısını sil Evet Evet

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!