Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Oracle DB

Används för att ansluta till Oracle Database Services.

Kopplingssträng: Ange delarna av kopplingssträngen. Använd knappen Lägg till nytt för att skapa en ytterligare post i kopplingssträngen.

Alias för kopplingsservern: Används för att informera Qlik Lineage-kopplingar om olika sätt att referera till datakällan.

Testa: Utför en kontroll av kopplingssträngen och verifierar möjligheten att ansluta till Oracle.

Oracle DB-regler

Extract Tables: När detta är aktiverat samlar Qlik Lineage-kopplingar in tabeller och fältdefinitioner från systemtabellen, tillsammans med en del metadata som omger dem.

  • Include System Tables: Lägg till Oracle-specifika systemtabeller i översikten.

Extract Views: När detta är aktiverat går Qlik Lineage-kopplingar igenom de definierade vyerna i databasen och tolkar definitionerna.

  • Include System Views: Ta med Oracle-specifika systemvyer i översikten.

  • Create view dependencies: Om detta aktiveras samlar de extraherade vyerna inte bara in utdata från sagda vyer, utan också det interna ursprunget och skapar anslutningar till rådatatabellerna som används i varje vy.

Extract Materialized Views: När detta är aktiverat går Qlik Lineage-kopplingar igenom de definierade materialiserade vyerna i databasen och tolkar definitionerna.

  • Create materialized view dependencies: Om detta aktiveras samlar Qlik Lineage-kopplingar in det interna ursprunget och skapar anslutningar till rådatatabellerna som används i varje vy.

Schema Filter: Med schemafiltret fastställer du vilka scheman som ska tas med. Stjärnurval är tillåtet för att ge stöd för jokertecken.

Mappalias

Ett mappalias kommer att synkronisera de olika referenserna som en koppling kan läsa från. Ett program kan till exempel referera till en mapp som \\mssql01-prod\sources, medan den i ett skript refereras till som \\mssql01-prod.company.com\sources. I det här fallet pekar de två olika referenserna till samma mapp, men det kommer inte att se ut så i linjediagrammen. Genom att lägga till aliaset kommer resursnamnet att synkroniseras och graferna kommer att stämmas av.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!