Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Oracle DB

Wordt gebruikt om verbinding te maken met Oracle Database Services.

Verbindingstekenreeks Voer de onderdelen van de verbindingstekenreeks in. Gebruik de knop Nieuwe toevoegen om aanvullende items aan de verbindingstekenreeks toe te voegen.

Aliassen voor connectorserver: Worden gebruikt om Qlik Lineage Connectors volledig te informeren over de verschillende manieren waarop kan worden verwezen naar de gegevensbron.

Test: Voert een controle uit op de verbindingstekenreeks en verifieert of er verbinding kan worden gemaakt met Oracle.

Oracle DB-regels

Tabellen extraheren: Indien ingeschakeld, verzamelt Qlik Lineage Connectors tabellen en velddefinities uit de systeemtabel, samen met enige metagegevens eromheen.

  • Systeemtabellen opnemen: Oracle-specifieke systeemtabellen aan het overzicht toevoegen.

Weergaven extraheren: Indien ingeschakeld, gaat Qlik Lineage Connectors door de gedefinieerde weergaven in de database en parseert het de definities.

  • Systeemweergaven opnemen: Oracle-specifieke systeemweergaven in het overzicht opnemen.

  • Weergave-afhankelijkheden maken: Indien ingeschakeld, verzamelen extractieweergaven niet alleen de uitvoer van deze weergaven, maar ook de interne herkomst en worden verbindingen gemaakt met de onbewerkte tabellen die in elke weergave worden gebruikt.

Materialized-weergaven extraheren: Indien ingeschakeld, gaat Qlik Lineage Connectors door de gedefinieerde materialized weergaven in de database en parseert het de definities.

  • Materialized weergave-afhankelijkheden maken: Indien ingeschakeld, parseert Qlik Lineage Connectors de interne herkomst en worden verbindingen gemaakt met de onbewerkte tabellen die in elke weergave worden gebruikt.

Schemafilter: Het schemafilter wordt gebruikt om te bepalen welke schema's moeten worden geselecteerd. Sterselectie is toegestaan voor ondersteuning van jokertekens.