Gå till huvudinnehåll

Extrahera ursprungsdata med Qlik Lineage Connectors

Qlik Lineage Connectors är en tilläggsmodul till Qlik Sense Enterprise SaaS som hjälper användare att visualisera, förstå och skalanpassa datamiljöer på ett intuitivt sätt. Kopplingarna extraherar ursprungs- och metadata från lokala Qlik-installationer, externa BI-verktyg och datakällor. Erbjudandet om Qlik Lineage Connectors är en lokalt installerad programvara tillgänglig för hämtning från Qlik-hämtningsplatsen eller från din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation (gå till användarprofilens menyinställningar>Annat>Verktyg och Hämta: Qlik Lineage Connector).

Källspecifika kopplingar i det här verktyget extraherar ursprungsdata från lokala Qlik-installationer, externa BI-verktyg och datakällor, samt mappar information och användningsdata mellan dessa system. Källans ursprung och informationens resa visas i din Qlik Cloud-klientorganisation. Den här informationen hjälper analytiker, databasadministratörer och datakonsumenter att visualisera, förstå och skalanpassa datamiljöer på ett intuitivt sätt. Du kan se en vy över information och användningsdata som mappas mellan systemen genom att välja dess länk i ett utrymme som du har definierat och sedan söka nedåt i hierarkin för att visa Ursprung.

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) stöder inte Qlik Lineage Connectors.
Anteckning om informationVilka Qlik Lineage Connectors som är tillgängliga för dig beror på din licens. Kopplingar som länkar till lokalt installerade Qlik-källor (Qlik Sense Client-managed, QlikView, Qlik NPrinting) ingår i licensen Qlik Sense Enterprise SaaS. Klienter som har köpt premiumlicens för Qlik Lineage Connectors har åtkomst till alla tillgänglig ursprungskopplingar. Om du inte har en premiumlicens för Qlik Lineage Connectors är en del kopplingar inte tillgängliga.

Hur fungerar Qlik Lineage Connectors?

Qlik Lineage Connectors samlar automatiskt in metadata- och ursprungsinformation från varje målsystem. Varje koppling har sin egen konfiguration. Klienter konfigurerar källspecifika fält per kopplingstyp och definierar regler för varje koppling som anger för Qlik Lineage Connectors vad som ska tas med av det mappade ursprunget i den angivna Qlik SaaS-klientorganisationens utrymme. Användarna definierar hur kopplingar beter sig och schemalägger hur ofta metadata- och ursprungsinformation ska laddas.

Arbetsflödet Qlik Lineage Connectors

När du ska förbereda för anslutning och extrahering av ursprungsmetadata från lokala BI-verktyg och databasprogram till din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation använder du grovt sett följande arbetsflöde:

Förutsättningar

  • Du måste bli tilldelad rollerna Analytics-administratör och Utvecklare i Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisationen som är mål.
  • Hämta och installera Qlik Lineage Connectors. Se Installera Qlik Lineage Connectors.
  • Skaffa en API-nyckel (JWT token) från din klientorganisation. Gå till inställningarna i användarprofilen > Hantering: API-nycklar. Kopiera och spara nyckeln på en plats där den finns tillgänglig.
  • Skapa och namnge ett tomt hanterat utrymme i din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation.
  • Öppna Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisationen och Qlik Lineage Connectors-verktyget.

Konfigurationssteg för Qlik Lineage Connectors

  • Project: Lägg till ett nytt projekt och ge det ett namn.
  • Qlik Cloud Target: Definiera, validera och spara Qlik Cloud Target.
  • Connectors: Definiera och spara en koppling.
  • Rules: Lägg till minst en regel till varje koppling i kopplingsinställningarna. Under Path (Sökväg) markerar du rutan bredvid Scan Subfolders (Sök igenom undermappar) för att ta med allt under den katalogen. För BI-kopplingar ska du markera rutan bredvid Create Link in Qlik Cloud (Skapa länk i Qlik Cloud) för att säkerställa att tillgångarna som hämtas in av den här regeln fylls i som länkar i Qlik Catalog Service.
  • Scheduler: Välj playuppspelningsikoneller schemalägg ett jobb. När jobbet är slutfört navigerar du till utrymmet som skapades i din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation för att visa det importerade ursprunget.

Komma åt dataursprung i Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisationen som är mål

När jobbet som definieras av dina kopplingar har fyllts i i Qlik Catalog Service, navigerar du till det hanterade utrymmet i din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation. Extraherade ursprungsdata som anskaffats från Qlik Lineage Connectors visas med etiketten Öppna länk när du hovrar över brickan. Öppna ursprungsdiagrammet genom att klicka på i appen och sedan välja Ursprung. Du kan även visa ursprungsgrafen från delavsnittet Detaljer.

I Details ser du information om ägarskap och den senaste aktiviteten för källan. Till vänster i panelen visas ID:n för jobbet och kopplingen.

Visning av detaljer i Qlik Catalog Service

Visning av detaljer för länken i Qlik Catalog Service

Påverkansanalys ger en grafisk framställning av dataursprunget från olika plattformar, samt även indata och beroenden som är tillgängliga från extraherade metadata. Som exempel visar en QlikView-app QVD-filerna och datakällorna som användes för produktion av QlikView-programmet. När noden har valts i grafen visas eventuella utdata som även fortsättningsvis kommer att genereras från den QlikView-datauppsättningen, det vill säga också efter att den har fyllts i i Qlik Sense Enterprise SaaS.

Ursprung i Qlik Catalog Service

Visa Påverkansanalys i Qlik Catalog Service

Mer information finns i Analysera ursprunget till data.