Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Katalog danych

Wyświetl wszystkie zestawy danych, do których masz dostęp, i wybierz z nich tabele oraz pola do załadowania w aplikacji.

Katalog danych umożliwia przeglądanie wszystkich zestawów danych, do których masz dostęp ze swoich przestrzeni. Kliknij Nawigacja na górnym pasku nawigacyjnym i wybierz Katalog danych. Dostęp do Katalogu danych można również uzyskać z Menedżera danych, klikając Dodaj dane > Katalog danych lub Edytor ładowania danych, klikając Dodaj z katalogu danych. Możesz wybrać zestawy danych, tabele i pola, które chcesz załadować do swojej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania katalogu danych, zobacz Ładowanie danych z katalogu danych.

Katalog danych

Katalog danych z otwartą kartą Filtry

Zestawy danych można wyszukiwać według nazwy. Można też je sortować w porządku alfabetycznym, według daty modyfikacji lub daty utworzenia. Zestawy danych można również filtrować. Dostępne zestawy danych można filtrować według następujących kryteriów:

 • Space

 • Właściciela

 • Twórca

 • Znaczniki

Wybierać można całe zestawy danych lub pola z tabel w swoich zestawach danych. Można wybierać wiele zestawów danych lub pola z wielu zestawów danych. Jeśli chcesz uwzględnić wybór tabel lub pól z zestawu danych, kliknij nazwę zestawu danych. Otworzy się okno Wybierz pola. W oknie Wybierz pola możesz wybrać pola, których chcesz używać w aplikacji. Jeśli zestaw danych zawiera wiele tabel, każda tabela będzie dostępna jako osobna karta. Po zakończeniu wybierania kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podsumowanie przed dodaniem danych do aplikacji.

Podsumowanie

Zestawienie wybranych pól z katalogu danych, które mają zostać załadowane do aplikacji.

Okno Wybierz pola udostępnia następujące widoki do eksploracji i wybierania pól z zestawu danych:

 • Widok kafelków

 • Widok listy

 • Widok daty

 • Ograniczony widok danych

Widok kafelków

Widok kafelków wyświetla dostępne pola z graficznym profilem danych. W zależności od wartości w polu każdy kafelek wyświetla jedną z następujących wizualizacji:

 • Lista trzech najwyższych odrębnych wartości z pola z liczbą wystąpień każdej wartości.

 • Wykres warstwowy przedstawiający zakres wartości z wyróżnioną wartością średnią.

Widok kafelków

Widok kafelków wybranych pól w Katalogu danych

Widok listy

Widok listy przedstawia podsumowanie informacji o polach i ich wartościach.

Widok listy

Widok listy wybranych pól w Katalogu danych

Wyświetlanie kolumn możesz kontrolować, klikając i wybierając żądane kolumny. Twoje wybory do widoku listy obowiązują w kolejnych sesjach katalogu danych. Dostępne są następujące kolumny:

 • Nazwa: Nazwa pola.

 • Typ danych: Typ danych w polu.

 • Wartości odrębne: Liczba wartości odrębnych w polu.

 • Wartości Null: Liczba wartości null w polu.

 • Wartości przykładowe: Wybór przykładowych wartości z pola.

 • Suma: Jeśli pole jest liczbowe, suma wartości pola.

 • Min.: Jeśli pole jest liczbowe, najniższa wartość.

 • Maks.: Jeśli pole jest liczbowe, największa wartość.

 • Średnia Jeśli pole jest liczbowe, wartość średnia.

 • Mediana: Jeśli pole jest liczbowe, wartość mediany.

 • Znaczniki systemowe: Znaczniki dodawane do danych przez Usługa profilowania danych.

 • Odchylenie standardowe: Jeśli pole jest liczbowe, odchylenie standardowe wartości.

 • Dodatnie: Jeśli pole jest liczbowe, liczba wartości dodatnich.

 • Ujemne: Jeśli pole jest liczbowe, liczba wartości ujemnych.

 • Wartości zerowe: Jeśli pole jest liczbowe, liczba wartości zerowych.

 • Puste ciągi: Jeśli pole jest tekstowe, liczba pustych ciągów.

 • Minimalna długość: Jeśli pole jest tekstowe, liczba znaków w najkrótszym ciągu.

 • Średnia długość: Jeśli pole jest tekstowe, średnia liczba znaków w ciągu.

 • Maksymalna długość: Jeśli pole jest tekstowe, liczba znaków w najdłuższym ciągu.

 • Pierwsza wartość sortowana: Pierwsza wartość, alfabetycznie lub liczbowo, w polu.

 • Ostatnia wartość sortowana: Ostatnia wartość, alfabetycznie lub liczbowo, w polu.

 • Wartości liczbowe: Liczba wartości liczbowych w polu.

 • Wartości tekstowe: Liczba wartości tekstowych w polu.

 • Najczęstsze wartości: Trzy najczęściej powtarzające się wartości w polu

 • Rozkład częstotliwości: Jeśli pole jest liczbowe, rozkłady częstotliwości wartości.

Widok daty

Widok danych wyświetla próbkę danych w formacie tabeli.

Widok tabeli

Widok tabeli wybranych pól w Katalogu danych

Widok Nie znaleziono wyników

Widok Nie znaleziono wyników jest używany do ładowania danych, gdy rozmiar źródła danych przekracza 1,07 GB. Można wybrać zestaw danych do załadowania, ale nie można wyświetlić jego podglądu.

InformacjaAdministratorzy dzierżawy uzyskujący dostęp do zestawów danych, do których nie mają uprawnień, również widzą widok Nie znaleziono wyników, ale nie mogą wybierać ani ładować danych.

Widok Nie znaleziono wyników

Widok Nie znaleziono wyników wybranych pól w Katalogu danych

Ograniczony widok danych

W ograniczonym widoku danych widać tylko nazwę i typ danych z każdego pola. Ograniczony widok danych jest używany, gdy usługa Usługa profilowania danych jest niedostępna, ale dostępne są informacje o profilowaniu w pamięci podręcznej. W ograniczonym widoku danych można wybierać pola i tabele.

Ograniczony widok danych

Ograniczony widok danych wybranych pól w Katalogu danych
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!