Ana içeriğe geç

Veri kataloğu

Erişiminiz olan tüm veri setlerini görüntüleyin ve uygulamanıza yüklemek için bunlardan tablolar ve alanlar seçin.

Veri kataloğu, alanlarınızdan erişiminiz olan tüm veri setlerine göz atmanıza izin verir. Üst gezinme çubuğunda Gezinti üzerine tıklayın ve Veri kataloğu'nu seçin. Veri kataloğuna ayrıca Veri yöneticisi'nden Veri ekleVeri kataloğu veya Veri yükleme düzenleyicisi Veri kataloğundan ekle'ye tıklayarak da erişebilirsiniz. Uygulamanıza yüklemek için veri setleri, tablolar ve alanlar seçebilirsiniz. Veri kataloğunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri kataloğundan veri yükleme.

Veri Kataloğu

Filtreler açık durumdayken veri kataloğu

Veri setlerini ada göre arayabilirsiniz. Ayrıca bunları alfabetik olarak, değiştirme tarihine veya oluşturma tarihine göre de sıralayabilirsiniz. Veri setleri ayrıca filtrelenebilir. Kullanılabilen veri setlerini şunlara göre filtreleyebilirsiniz:

 • Alan

 • Sahip

 • Oluşturan

 • Etiketler

Tam veri setlerini veya veri setlerinizdeki tablolardan belirli alanları seçebilirsiniz. Birden çok veri seti veya çok sayıda veri setinden alanlar seçebilirsiniz. Bir veri setinden belirli tabloları veya alanları dahil etmek istiyorsanız, veri setinin adına tıklayın. Bu işlem, Alanları seç özelliğini açar. Alanları seç'te uygulamanızda kullanmak istediğiniz alanları seçebilirsiniz. Veri setinin birden fazla tablosu varsa, her tablo ayrı bir sekmede kullanılabilir. Seçmeyi tamamladığınızda, verileri uygulamanıza eklemeden önce bir özet görüntülemek için İleri'ye tıklayın.

Özet

Veri kataloğunun, bir uygulamaya eklenecek seçili alanlar için özeti.

Alanları seç, veri setinizden alan bulmak ve seçmek için aşağıdaki görünümleri sunar:

 • Kutucuk görünümü

 • Liste görünümü

 • Veri görünümü

 • Sınırlı veri görünümü

Kutucuk görünümü

Döşeme görünümü, mevcut alanları verilerin grafik bir profiliyle görüntüler. Alanın değerlerine bağlı olarak her kutucukta aşağıdaki görselleştirmelerden biri görüntülenir:

 • Alandaki ilk iki ayrık değerin, her birinin sayılarıyla birlikte bir listesi.

 • Ortalama değer vurgulanmış olarak değer aralığını gösteren bir alan grafiği.

Kutucuk görünümü

Veri Kataloğundaki alanları seç bölümünün kutucuk görünümü

Liste görünümü

Liste görünümü, alanlar ve değerleri hakkındaki bilgilerin özetini gösterir.

Liste görünümü

Veri Kataloğundaki alanları seç bölümünün liste görünümü

Hangi sütunların gösterileceğini üzerine tıklayıp istenen sütunları seçerek kontrol edebilirsiniz. List görünümü için seçimleriniz veri kataloğu oturumları arasında taşınır. Aşağıdaki sütunlar mevcuttur:

 • Ad: Alanın adı.

 • Veri türü: Alandaki verilerin türü.

 • Benzersiz değerler: Alandaki ayrık değerlerin sayısı.

 • Null değerler: Alandaki null değerlerin sayısı.

 • Örnek değerler: Alandan seçilen örnek değerler.

 • Toplam: Alan sayısalsa, alan değerlerinin toplamı.

 • Min.: Alan sayısalsa, en düşük değer.

 • Maks.: Alan sayısalsa, en yüksek değer.

 • Ortalama Alan sayısalsa, ortalama değer.

 • Medyan: Alan sayısalsa, ortanca değer.

 • Sistem EtiketleriData Profiling Service tarafından verilere eklenen etiketler.

 • Standart sapma: Alan sayısalsa, değerlerin standart sapması.

 • Pozitifler: Alan sayısalsa, pozitif değerlerin sayısı.

 • Negatifler: Alan sayısalsa, negatif değerlerin sayısı.

 • Sıfır değerleri: Alan sayısalsa, sıfır değerlerinin sayısı.

 • Boş dizeler: Alan metinse, boş dizelerin sayısı.

 • Min. uzunluk: Alan metinse, en kısa dizedeki karakter sayısı.

 • Ortalama uzunluk: Alan metinse, dize başına ortalama karakter sayısı.

 • Maks. uzunluk: Alan metinse, en uzun dizedeki karakter sayısı.

 • İlk sıralanan değer: Bir alandaki alfabetik veya sayısal ilk değer.

 • Son sıralanan değer: Bir alandaki alfabetik veya sayısal son değer.

 • Sayısal değerler Alandaki sayısal değerlerin sayısı.

 • Metin değerleri: Alandaki metin değerlerinin sayısı.

 • En sık değerler: Alanda en sık tekrarlanan üç değer.

 • Sıklık dağılımı: Alan sayısalsa, değerlerin sıklık dağılımları.

Veri görünümü

Veri görünümü, verilerin bir örneğini bir tablo biçiminde görüntüler.

Tablo görünümü

Veri Kataloğunda seçilen alanların tablo görünümü

Hiç sonuç bulunamadı görünümü

Hiç sonuç bulunamadı görünümü, veri kaynağı boyutu 1,07 GB'yi aştığında veri yüklemek için kullanılır. Yüklenecek veri setini seçebilir, ancak bu veri setini önizleyemezsiniz.

Bilgi notuErişimleri olmayan veri setlerine erişen kiracı yöneticileri de ayrıca hiç sonuç bulunamadı görünümünü görür, ancak veri seçip yükleyemez.

Hiç sonuç bulunamadı görünümü

Veri Kataloğundaki hiç sonuç bulunamadı görünümü

Sınırlı veri görünümü

Sınırlı veri görünümünde, her alanın sadece adını ve veri türünü görürsünüz. Data Profiling Service kullanılamadığında ancak önbelleğe alınmış profilleme bilgileri mevcut olduğunda sınırlı veri görünümü kullanılır. Sınırlı veri görünümünde alanlar ve tablolar seçebilirsiniz.

Sınırlı veri görünümü

Veri kataloğundaki alan seçmenin sınırlı veri görünümü