Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie kompozycjami

Kompozycjami zarządza się w funkcji Konsola zarządzania, na stronie Kompozycje.

Przegląd kompozycji

Obecne są następujące właściwości.

Właściwości kompozycji
Właściwość Opis

Name

Nazwa metadanych zawarta w pliku QEXT, która różni się od nazwy pliku QEXT.

Description

Krótki opis kompozycji.

Tags

Znaczniki przeznaczone do filtrowania.

Author

Twórca kompozycji.

Nazwa pliku QEXT

Identyfikator, który musi być niepowtarzalny. Nazwa pliku definicji kompozycji. Różni się od nazwy kompozycji.

Wersja QEXT

Wersja metadanych zawartych w pliku QEXT.

Published

Data opublikowania.
Updated Data ostatniej aktualizacji.

W tabeli można sortować, korzystając ze strzałek w nagłówku właściwości. W celu filtrowania można używać menu rozwijanego Znaczniki lub wybierając znaczniki w tabeli.

InformacjaPochodzenie kompozycji zawierających łącza do zasobów zewnętrznych musi znajdować się na liście dozwolonych funkcji Content Security Policy.

Kompozycje z zasobami zewnętrznymi

Pochodzenie kompozycji zawierających łącza do zasobów zewnętrznych musi znajdować się na liście dozwolonych funkcji Content Security Policy.

Zob. także: Zarządzanie Content Security Policy

Obsługiwane formaty plików i rozmiary

Kompozycje obsługują tylko pliki HTML, CSS, JSON i grafiki (PNG, JPEG, GIF i SVG), a także pliki metadanych QEXT i pliki czcionek.

Pliki ZIP zawierające kompozycje mają następujące ograniczenia:

 • Maksymalny rozmiar pliku ZIP: 30 MB

 • Maksymalny rozmiar plików w pliku ZIP: 30 MB

 • Maksymalna liczba plików w pliku ZIP: 500

 • Maksymalny całkowity rozmiar nieskompresowanych plików w pliku ZIP: 100 MB

Przesyłanie kompozycji zawierających pliki z następującymi niedozwolonymi typami MIME zakończy się niepowodzeniem:

 • „application/octet-stream”
 • „application/x-coredump”
 • „application/x-dosexec”
 • „application/x-executable”
 • „application/x-java-applet”
 • „application/x-object”
 • „application/x-sharedlib”
 • „application/zip”
 • „text/x-shellscript”
 • „text/x-awk”
 • „text/x-gawk”
 • „text/x-msdos-batch”
 • „text/x-nawk”
 • „text/x-php”
InformacjaWszystkie pliki w kompozycji muszą mieć nazwę i rozszerzenie pliku. Pliki niezgodne z tym wymaganiem zostaną zignorowane. Przykłady ignorowanych plików: .gitignore i README.

Dodawanie nowej kompozycji

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Kompozycje i kliknij Dodaj w prawym górnym rogu.
 2. W okienku wyskakującym kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik kompozycji lub upuść plik w wyznaczonym obszarze.

  InformacjaNie można przesłać kompozycji o takiej samej nazwie pliku QEXT jako nazwa istniejąca.
 3. Opcjonalnie, dodaj znaczniki.

 4. Kliknij polecenie Opublikuj.

 5. Jeżeli przesłana kompozycja zawiera zasoby zewnętrzne, należy dodać pochodzenie z Content Security Policy do listy dozwolonych. Zob. Zarządzanie Content Security Policy.

Edytowanie kompozycji

Jednocześnie można edytować tylko jedna kompozycję.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Kompozycje i zaznacz pola wyboru kompozycji, którą chcesz edytować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj.

  Wyświetlany panel edycji zawiera opcje zastępowania istniejącej kompozycji i dodawania oraz usuwania znaczników.

 3. Wprowadź żądane modyfikacje i zapisz.

Usuwanie kompozycji

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Kompozycje i zaznacz pola wyboru kompozycji, które chcesz usunąć.
 2. W prawym górnym rogu po prawej stronie kliknij przycisk Usuń.
InformacjaUsunięcie kompozycji może wpływać na wszystkie zasoby. Usunięcie wpłynie na wszystkich użytkowników w ramach dzierżawy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!