Przeskocz do zawartości głównej
Konfigurowanie obsługi poczty e-mail

NA TEJ STRONIE

Konfigurowanie obsługi poczty e-mail

Skonfigurowanie serwera poczty e-mail umożliwia użytkownikom subskrypcję raportów i udostępnianie wykresów. Użytkownicy mogą również otrzymywać powiadomienia o aplikacjach, notatkach, przestrzeniach i alarmach.

Należy zapewnić serwer poczty elektronicznej, z którego będą wysyłane wiadomości. Można skorzystać z usług dostawcy SMTP, takiego jak G Suite lub Office 365.

Administratorzy dzierżawy mogą modyfikować ustawienia serwera poczty e-mail.

Konfigurowanie serwera e-mail SMTP

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z konsoli Konsola zarządzania wybierz Ustawienia w sekcji Konfiguracja.

 2. W sekcji Serwer e-mail wpisz adres serwera (SMTP), z którego mają być wysyłane powiadomienia e-mail.

 3. Wpisz numer portu dla serwera poczty elektronicznej.

 4. Wybierz odpowiedni typ zabezpieczenia: 

  • StartTLS

  • SSL/TLS

  • Brak

 5. Wprowadź adres e-mail nadawcy. To jest adres e-mail, który odbiorcy będą widzieć jako nadawcę.

 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli adres e-mail nadawcy będzie używany jako część poświadczeń serwera poczty e-mail, wybierz opcję Taka sama jak adres e-mail nadawcy.

  • Jeśli adres e-mail nadawcy nie będzie używany jako część poświadczeń serwera poczty e-mail, wyczyść opcję Taka sama jak adres e-mail nadawcy i wprowadź adres e-mail w polu Nazwa użytkownika.

 7. Wprowadź hasło do konta e-mail.

 8. Kliknij Testuj, aby otworzyć okno testowania ustawień SMTP.

 9. Wpisz adres e-mail, na który otrzymasz wiadomość testową, i kliknij Wyślij.
  Jeśli serwer e-mail został skonfigurowany prawidłowo, powinna nadejść wiadomość z tematem: Testowa wiadomość e-mail z Konsoli zarządzania Qlik. Nadawcą będzie podany powyżej adres e-mail nadawcy.

InformacjaJeśli używasz serwera SMTP z pakietu G Suite, musisz włączyć opcję mniej bezpieczne aplikacje, gdy nie jest używany standard OAuth. Chociaż Qlik uwierzytelnia się za pomocą bezpiecznego kanału komunikacji, Qlik Sense używa adresu e-mail i hasła jako danych uwierzytelniających.

Udostępnianie pocztą e-mail

Administratorzy dzierżaw mogą zezwolić użytkownikom na subskrypcję raportów oraz udostępnianie statycznych wykresów innym użytkownikom za pośrednictwem poczty e-mail.

Gdy opcja Udostępnianie wykresów za pomocą poczty e-mail jest włączona, użytkownicy mogą udostępnić wykres, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Udostępnij. Kiedy ta funkcja jest wyłączona, opcja ta nie jest widoczna dla użytkowników aplikacji.

Gdy ustawienie Subskrypcje jest włączone, użytkownicy mogą subskrybować raporty i otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące aplikacji, notatek, przestrzeni i alarmów.