Ga naar hoofdinhoud
Left

OP DEZE PAGINA

Left

De prefixen Join en Keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix left.

Gebruikt voor join geeft het prefix aan dat er een join links moet plaatsvinden. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in de eerste tabel voorkomen. Als het prefix wordt gebruikt vóór keep, geeft het aan dat de tweede tabel met onbewerkte gegevens wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede met de eerste tabel, voordat deze wordt opgeslagen in Qlik Sense.

InformatieWas u op zoek naar de tekenreeksfunctie met dezelfde naam? Zie: Left - script- en diagramfunctie

Syntaxis:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.