Ga naar hoofdinhoud

Add

Het voorvoegsel Add kan aan elke LOAD- of SELECT-opdracht in het script worden toegevoegd om op te geven dat er records aan een andere tabel moeten worden toegevoegd. Dit geeft ook aan dat deze opdracht met behulp van gedeeltelijk laden moet worden uitgevoerd. Het voorvoegsel Add kan ook worden gebruikt in een Map-opdracht.

Voer een gedeeltelijke lading uit met de knop Opnieuw laden.Ga voor meer informatie naar Knop. U kunt ook de Qlik Engine JSON API gebruiken.

Als u een gedeeltelijke lading op basis van een schema wilt uitvoeren, klikt u op More in een app en kiest u vervolgens Schema lading. In het dialoogvenster dat wordt geopend, schakelt u Gedeeltelijke lading in.

Syntax:  

Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Add [only] mapstatement

 

Tijdens een normale (niet-gedeeltelijke) lading, dient de constructie Add LOAD als een normale LOAD-instructie. Records worden gegenereerd en opgeslagen in een tabel.

Als het voorvoegsel Concatenate is gebruikt of is een tabel aanwezig met dezelfde verzameling van velden, worden de records toegevoegd aan de relevante bestaande tabel. Ander zorgt de constructie Add LOAD dat er een nieuwe tabel wordt gemaakt.

Bij een gedeeltelijke lading gebeurt hetzelfde. Het enige verschil is dat de bij de constructie Add LOAD nooit een nieuwe tabel wordt gemaakt. Er bestaat altijd een relevante tabel van de uitvoering van het vorige script waarmee de records moeten worden samengevoegd.

Er wordt geen controle op duplicaten uitgevoerd. Daarom bevat een instructie waarbij het prefix Add wordt gebruikt gewoonlijk een kwalificatie voor distinct of een where-clausule om duplicaten te voorkomen.

De instructie Add Map...Using zorgt ervoor dat de toewijzing ook plaatsvindt als het script gedeeltelijk wordt uitgevoerd.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
only Een optionele kwalificatie die aangeeft dat de opdracht alleen moet worden uitgevoerd tijdens het gedeeltelijk laden van gegevens. Het moet worden genegeerd tijdens een normale (niet-gedeeltelijke) lading.