Ga naar hoofdinhoud
Outer

OP DEZE PAGINA

Outer

Het expliciete prefix Join kan worden voorafgegaan door het prefix Outer om een outer join op te geven. In een outer join worden alle combinaties tussen de twee tabellen gegenereerd. De resulterende tabel bevat dus gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in één of beide tabellen voorkomen. Het trefwoord Outer is optioneel en is het standaard join type dat wordt gebruikt als geen join prefix is opgegeven.

Syntaxis:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Zie ook