Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeXIRR - script- en diagramfunctie

RangeXIRR() retourneert het interne opbrengstpercentage (jaarlijks) voor een schema cashflows die niet noodzakelijk periodiek is. Gebruik voor de berekening van het interne opbrengstpercentage voor een reeks periodieke cashflows de functie RangeIRR.

De XIRR-functionaliteit van Qlik (de functies XIRR() en RangeXIRR()) gebruiken de volgende vergelijking, als oplossing voor de Rate-waarde, om de juiste XIRR-waarde te bepalen:

XNPV(Rate, pmt, date) = 0

De vergelijking wordt opgelost met een vereenvoudigde versie van de Newton-methode.

Syntaxis:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten
Argument Beschrijving
value Een cashflow of een reeks cashflows die overeenkomen met een betalingsschema met datums. De reeks waarden moet ten minste een positieve en een negatieve waarde bevatten.
date Een betaaldatum of een schema van betaaldatums die corresponderen met de cashflowbetalingen.

Als u werkt met deze functie, gelden de volgende beperkingen:

  • Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

  • De kortingen voor alle betalingen zijn gebaseerd op een jaar van 365 dagen.

  • Voor deze functie is ten minste één geldige negatieve en één geldige positieve betaling vereist (met bijbehorende geldige datums). Als deze betalingen niet zijn opgegeven, wordt er een NULL-waarde geretourneerd.

De volgende onderwerpen kunnen u helpen bij het werken met deze functie:

  • RangeXNPV - script- en diagramfunctie: Gebruik deze functie om de huidige nettowaarde te berekenen voor een schema cashflows die niet noodzakelijk periodiek is.

  • XIRR - scriptfunctie: De XIRR() functie berekent het interne opbrengstpercentage (jaarlijks) voor een schema cashflows (die niet noodzakelijk periodiek is).

Informatie

Voor informatie over recente updates van het onderliggende algoritme dat door deze functie wordt gebruikt, raadpleegt u het ondersteuningsartikel XIRR-functie herstellen en bijwerken.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

retourneert 0,1532

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!