Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een Advanced Analytic verbinding maken

Advanced Analytic verbindingen worden gemaakt in Editor voor laden van gegevens.

Zodra u een verbinding hebt gemaakt, kunt u gegevens selecteren in de beschikbare tabellen om naar het model voor machine learning-problemen en -taken te sturen en kunt u de resultaten vervolgens uploaden in uw app. De verbinding kan niet alleen worden gebruikt in uw load-script voor gegevens, maar ook in diagramuitdrukkingen om geïmplementeerde modeleindpunten aan te roepen en interactieve diagrammen in te schakelen aan de hand van inzichten uit machine learning.

U moet beschikken over de instellingen en toegangscredentials voor de service waarmee u verbinding wilt maken.

Configureerbare instellingen

De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd in het dialoogvenster voor verbindingen:

Configureerbare instellingen in het dialoogvenster voor verbindingen
Veld Beschrijving
URL

Host de URL op het platform waarop het model wordt geïmplementeerd.

Methode

HTTP-methode die moet worden gebruikt in de API-eindpuntverzoeken naar het model.

 • GET

 • POST

Inhoudstype

Inhoudstype van HTTP-verzoekkoptekst.

Bijvoorbeeld “application/json”.

HTTP-kopteksten

HTTP-koptekstvelden, zoals Naam en Waarde, die in alle API-eindpuntverzoeken naar het model moeten worden verzonden.

Queryparameters

Queryparameters, zoals Naam en Waarde, die aan het einde van de URL worden toegevoegd.

Verificatiemethode

De verificatiemethode die moet worden ingesteld in de koptekst van het HTTP-verificatieverzoek om de gebruiker te verifiëren.

Ondersteunde verificatiemethoden:

 • Geen

 • Bearer Token

 • AWS Auth v4 Signature

Aanvraag
 • Veldindelingen: Veldindelingen kunnen optioneel worden toegevoegd en gespecificeerd, inclusief Naam en Waarde.

 • Tijdstempelindeling: Tijdstempelindeling moet worden gewijzigd als de standaardindeling niet geschikt is voor de indeling die door het model wordt gebruikt.

Responsvelden
 • Alle beschikbare velden laden: Schakel laden in van alle beschikbare velden die worden geretourneerd door het machine learning-eindpunt. Als u deze optie uitschakelt, kunt u de tabelvelden en -waarden opgeven die in de app moeten worden geladen.

  Als u apps ontwikkelt, kunt u het beste eerst alle velden laden die door het modeleindpunt worden geretourneerd en dan eventueel de velden verwijderen die niet nodig zijn voor de analyse in de app.

Responstabel
 • Tabelvelden (JMESPath): De tabelvelden kunnen worden opgegeven door het volgende toe te voegen:

  • Naam: de naam van de tabel die in de app wordt geladen.

  • Waarde: de naam van de responsrij in de JSON-responsmatrix.

  Querytaal JMESPath kan worden gebruikt om de JSON-responsmatrix te parseren.

Associatie
 • Associatieveld: Een veld van de invoergegevenstabel dat een unieke ID bevat.

  Bij een eindpuntverzoek moet dit veld in de brongegevens zijn opgenomen om de geretourneerde resultatentabel met een sleutel aan de bronveldtabel te kunnen koppelen. Het aangewezen veld wordt geretourneerd als een veld in de respons en de prognoses kunnen worden gekoppeld aan de brongegevens in het gegevensmodel. Dit kan elk veld met een unieke ID zijn, zowel van de brongegevens of als deel van het tabelload-proces.

 • Associatieveld verzenden: Als deze optie is geselecteerd, wordt het veld dat is opgegeven als associatieveld, geretourneerd naar Qlik Sense en opgenomen in de velden die naar het eindpunt worden verzonden.

  Als het veld deel uitmaakt van de brongegevens en door het model wordt verwacht, moet het naar het model worden verzonden door Associatieveld verzenden in te schakelen.

Naam De naam van de verbinding. Als u geen naam opgeeft, wordt de standaardnaam gebruikt.

Een nieuw verbinding maken

 1. De connector openen via de editor voor laden van gegevens.

  Klik op Nieuwe verbinding maken en selecteer de optie Advanced Analytic in de lijst.

 2. Vul de velden van het dialoogvenster voor verbindingen in.

 3. Klik op Maken.

Uw verbinding wordt nu weergegeven onder Gegevensverbindingen in de editor voor laden van gegevens.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!