Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Selectiestatussen

U weet nu hoe u selecties moet maken. Maar wat gebeurt er als u een selectie maakt? Met selecties filtert u een subset van de gegevens. Met selecties kunt u de aandacht richten op iets waarover u meer wilt weten.

Groen, wit en grijs

Als u selecties maakt in filtervakken, worden de kleuren van de waarden aangepast om de status aan te geven. De karakteristieke kleuren zijn groen, wit en grijs. Ze geven de basistoestanden aan: geselecteerd, mogelijk en uitgesloten. De uitgesloten waarde is er in drie varianten. Naast de gewone uitgesloten status, zijn er ook de alternatieve status en de geselecteerde uitgesloten status. Deze worden later beschreven.

Gebruikte kleuren voor de verschillende statuswaarden
Status Kleur
Geselecteerd Groen, met een vinkje als selectie-indicator
Mogelijk Wit
Alternatief Lichtgrijs
Uitgesloten Donkergrijs
Selectie uitgesloten Donkergroen, met een vinkje als selectie-indicator

De kleurcodes geven u extra informatie. Groen geeft aan wat is geselecteerd, wit geeft aan welke waarden kunnen worden geselecteerd, en grijs geeft aan welke waarden zijn uitgesloten in uw selectie. Met name de grijze waarden kunnen u nieuwe informatie verschaffen over relaties die daarvoor niet bekend waren. Als een waarde na selectie onverwacht grijs wordt, kan dit leiden tot nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld dat een bepaalde regio geen vertegenwoordigers heeft of dat er van een product in een kwartaal helemaal niets is verkocht.

De eerste selecties maken

We gaan enkele selecties in de app maken om een beter begrip te krijgen van de verschillende toestanden. Maar eerst gaan we naar het werkblad Product Details. Klik in de rechterbovenhoek op App-objecten en selecteer het werkblad Product Details.

U gaat de verkoop van enkele verschillende producttypen in Germany en Japan in 2012 vergelijken.

 • Klik in het filtervak linksboven op Year en selecteer 2012, maar bevestig de selectie niet.

  Filtervak met selectie niet bevestigd

Als u klikt op 2012, wordt de waarde groen om aan te geven dat deze is geselecteerd. De twee andere waarden, 2013 en 2014, worden grijs om aan te geven dat ze alternatief zijn, wat inhoudt dat ze zijn uitgesloten van de selectie. U kunt een van de twee waarden selecteren als u het bereik wilt veranderen, maar door 2012 te selecteren, sluit u de andere twee jaren uit, want u bent alleen geïnteresseerd in de waarden voor 2012.

Zodra u een selectie maakt, worden de overige visualisaties bijgewerkt. U hoeft de selectie niet eens te bevestigen om het resultaat te zien. Er wordt direct een voorbeeld getoond. U kunt een selectie opheffen door te klikken op Annuleren.

Na de selectie van 2012 verandert het filtervak Region niet. Het is nog steeds wit. Dit betekend dat de waarden zijn gekoppeld en kunnen worden geselecteerd. Het staafdiagram Total Sales wordt bijgewerkt zodat alleen de verkoop voor 2012 wordt weergegeven, terwijl in Product Treemap de productgroepen worden getoond die in 2012 werden verkocht. U ziet het verschil als u nogmaals op 2012 klikt om de selectie op te heffen. Als er geen selectie wordt gemaakt, worden in het staafdiagram en het structuuroverzicht de waarden voor alle drie de jaren weergegeven, maar als 2012 is geselecteerd, worden alleen de waarden voor dat jaar weergegeven.

 1. Zorg ervoor dat 2012 is geselecteerd.

  De balk met selecties boven het werkblad geeft de nieuwe selectie aan. Hierover later meer.

 2. Nog steeds in het filtervak voor tijd klikt u op Quarter en selecteert u Q1. Bevestig de selectie.

  De nieuwe selectie wordt toegevoegd aan de balk met selecties en het staafdiagram en het structuuroverzicht worden bijgewerkt.

  selectie wordt toegevoegd aan de balk met selecties en het staafdiagram en het structuuroverzicht

 3. Tot nu toe hebt u 2012 en Q1 geselecteerd. Klik op Month.
 4. Zoals u ziet zijn de maanden Jan, Feb en Mar mogelijke waarden (wit), terwijl de anderen maanden uitgesloten zijn. Dat is logisch omdat de mogelijke waarden in het eerste kwartaal vallen, dat u hebt geselecteerd, en u kunt uw selectie verder verfijnen door een of twee van de mogelijke maanden te selecteren. Als u alle drie de maanden selecteert, maakt u geen nieuwe selectie, omdat dit gelijk staat aan het selecteren van Q1, en dat is al geselecteerd.

 5. Klik op Annuleren om Month te verlaten zonder enige selecties uit te voeren.
 6. Klik in de balk met selecties op Annuleren om de selectie van Q1 te wissen.
 7. De selectie 2012 zou nu de enige selectie moeten zijn.

Regio's en producttypen selecteren

Laten we de verkoop van verse groenten in Germany en Japan maar een gaan vergelijken.

 1. Selecteer in het filtervak Region Germany en Japan en bevestig.

 2. Voer in het Product Treemap de selectie Produce uit en bevestig.

 3. Selecteer in het structuuroverzicht het producttype Vegetables.

 4. Door Vegetables te selecteren, sluit u de andere producttypen, Fruit, Specialty en Packaged Vegetables, uit die deel uitmaken van dezelfde productgroep Produce, maar geen verse groenten zijn.

  Als u de relatie tussen de twee landen wilt bekijken, moet u werkbladen wijzigen.

 5. Klik in de hoek rechtsboven op Vorige om naar het werkblad Dashboard te gaan.
 6. In het staafdiagram, Sales per Region, kunt u zien dat de verkoop voor 2012 in Japan bijna exact tweemaal zo hoog is als in Germany.

  Als u liever de cijfers voor Specialty, oftewel noten en amandelen, wilt bekijken, doet u het volgende:

 7. Klik in de balk met selecties op Product Type om de lijst te openen.

 8. Hef de selectie van Vegetables op en selecteer in plaats daarvan Specialty. Bevestig.

 9. Bij deze selectie heeft Germany de hoogste verkoop en daarom wordt die waarde als eerste weergegeven in het cirkeldiagram (rechtsom bekeken vanaf 12 uur).

  Nu u werkbladen hebt gewijzigd, moet u nog op enkele andere dingen letten. De selecties in dit werkblad zijn precies gelijk aan de selecties in het werkblad Product Details. Selecties zijn globaal. Dit betekent dat als u een selectie maakt in een visualisatie, deze selectie wordt weerspiegeld in alle gerelateerde visualisaties, ongeacht het werkblad waarop ze zich bevinden. De balk met selecties ziet er dus hetzelfde uit op de verschillende werkbladen waartussen u kunt schakelen. De balk met selecties maakt alle selecties zichtbaar, ongeacht het werkblad waarop ze zijn gemaakt.

 10. Ga naar het werkblad Customer Location.
 11. U kunt zien dat de regio's Duitsland en Japan nog steeds zijn geselecteerd en dat dit de enige regio's zijn die gegevens bevatten op de kaart Location.

De uitgesloten waarden

Als u de selectie van Vegetables opheft om in plaats daarvan Specialty te selecteren, zijn de eerste vier waarden mogelijke waarden die kunnen worden geselecteerd.

Als Specialiteit wordt geselecteerd, zijn sommige waarden alternatief (lichtgrijs) en zijn sommige waarden uitgesloten (donkergrijs).

Als Specialiteit wordt geselecteerd, zijn sommige waarden alternatief (lichtgrijs) en zijn sommige waarden uitgesloten (donkergrijs).

Specialty wordt geselecteerd en de volgende drie waarden zijn alternatief, met andere woorden zij zijn uitgesloten maar alleen door de selectie van Specialty. De waarden na Vegetables, daarentegen, zijn al uitgesloten door een selectie in een andere lijst en zijn derhalve donkergrijs.

Wat zou er gebeuren als u de uitgesloten waarde Bread selecteert?

 • Selecteer in de lijst met selecties voor Product Type de optie Bread.

De waarde wordt geselecteerd (met een vinkje) maar blijft donkergrijs, oftewel selectie uitgesloten. De selectie van Bread is niet compatibel met de al bestaande selecties. Maar de waarde is nog steeds geselecteerd en wordt groen als de selectie die deze uitsluit wordt gewist of als de productgroep waarvan de waarde deel uitmaakt wordt opgenomen in de selectie.

Geselecteerde uitgesloten waarden worden geselecteerd

U kunt de uitgesloten waarde Bread selecteren door een van de volgende bewerkingen uit te voeren.

 • Selecteer in Product Group de waarde Baking Goods. Deze is lichtgrijs, oftewel alternatief.
 • Wis in Product Group de selectie Produce.
 • Wis in Product Type de selectie Specialty.

Stappen terug in de selectiegeschiedenis

Maar stel dat u wilt terugkeren naar de selectie met Vegetables? Als u alle selecties nog weet, is het misschien het snelst om de selecties opnieuw te maken. Maar met complexe selecties kan het lastig zijn om alle selecties te onthouden en kunt u snel iets over het hoofd zien. In zo'n geval is het veiliger om stappen terug te doen in de geschiedenis.

Opties voor selectiegeschiedenis in de balk met selecties

Opties voor selectiegeschiedenis in de balk met selecties

In de balk met selecties zijn er opties voor terug- en vooruitstappen in de selectiegeschiedenis. Alle selecties die u tijdens deze sessie hebt gemaakt, zijn opgeslagen en u kunt terugkeren naar een eerdere toestand met de opties voor terugstappen (Selecties - stap terug>) en vooruitstappen (Selecties - stap vooruit). U kunt pas een stap vooruitgaan nadat u een of meer stappen bent teruggegaan. Standaard bent u in de laatste stap van de selectiegeschiedenis en kunt u dus niet vooruit omdat er geen latere stap is.

Bladwijzers

Met behulp van bladwijzers kunt u specifieke selectiestatussen opslaan zodat u ze later kunt toepassen in een app en met andere gebruikers kunt delen. Lay-outinformatie kan in bladwijzers worden opgeslagen, zodat gebruikers direct naar de juiste plek in de app worden geleid wanneer de bladwijzer wordt toegepast. Ga voor meer informatie naar .

Hartelijk dank!

U bent aan het einde van deze zelfstudie. U beschikt nu over basiskennis van Qlik Sense: hoe u selecties maakt en de resultaten interpreteert. Als u wilt weten hoe u een app bouwt, kunt u Qlik SenseZelfstudie: een app bouwen downloaden. Hierin worden alle stappen beschreven voor het bouwen van een app.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!