Przeskocz do zawartości głównej

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym i pasku narzędzi w Qlik Sense możesz szybko się poruszać i korzystać z potrzebnych narzędzi.

Pasek nawigacji i pasek narzędzi w Qlik Sense

Pasek górny w Qlik Sense.

Dostępne opcje zależą od:

 • Twoich uprawnień
 • tego, czy tworzysz aplikację (w trybie edycji), czy z niej korzystasz (w trybie analizy)
 • widoku, w którym się znajdujesz, na przykład w arkuszu lub w narracji

Pasek nawigacyjny

 Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym możesz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij Qlik, aby przejść do huba.
 • Kliknij , aby wykonać działania na podstawie widoku, w którym się znajdujesz. W widoku arkusza można na przykład użyć takich poleceń jak Ustaw arkusz jako publiczny, Pobierz arkusz jako PDF, Powiel arkusz, Usuń arkusz, Utwórz łącze do tego arkusza lub Osadź arkusz. Możesz również przejść do sekcji Przegląd aplikacji i włączyć lub wyłączyć Tryb ekranu dotykowego.
 • Na karcie Przygotuj wybierz pozycje Menedżer danych, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych, Raportowanie, Logika biznesowa/Model logiczny i Logika biznesowa/Słownictwo.
 • Na karcie Analizuj wybierz pozycję Arkusz.
 • Na karcie Dodaj narrację wybierz Narracje.
 • Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć jej szczegóły — na przykład, aby edytować nazwę aplikacji lub zmienić jej ustawienia.
 • Kliknij pole wyszukiwania i wprowadź zapytanie, aby użyć analizy opartej na wyszukiwaniu w funkcji Wnioski. Tylko arkusz.
 • Kliknij Menu modułu uruchamiającego Qlik Sense SaaS., aby przejść do innych składników w Qlik Sense. Mogą to być Management Console i My Qlik. Przejdź do łączy zewnętrznych, takich jak Portal dla deweloperów, Portal szkoleniowy, Społeczność i Pomoc.
 • Kliknij ikonę swojego profilu, aby wyświetlić swój profil i wykonać inne zadania. Możesz na przykład zarządzać alarmami, subskrypcjami, kluczami API, przestrzeniami i powiadomieniami.

Pasek narzędzi na arkuszu w trybie edycji

Pasek narzędzi w trybie edycji na arkuszu.

Na pasku narzędzi możesz wykonywać zadania związane z widokiem, w którym się znajdujesz. Niektóre zadania, które znajdowały się w innych częściach interfejsu użytkownika, zostały przeniesione na pasek narzędzi. Wnioski umożliwia dostęp do funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor i Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Na przykład w widoku arkusza w trybie edycji można otworzyć panel zasobów lub panel właściwości i tworzyć zakładki oraz arkusze, a także zarządzać nimi. Polecenia Wytnij, Kopiuj i Wklej, które poprzednio znajdowały się na dole arkusza, są teraz umieszczone na pasku narzędzi.

W trybie analizy możesz pracować z wyborami oraz tworzyć elementy związane z eksploracją danych i nimi zarządzać. W tym trybie osobny panel zasobów umożliwia tworzenie notatek oraz analiz kluczowych czynników i zarządzanie nimi.

W widoku narracji możesz dodawać grafiki, tekst, kształty itp. Poprzednio te narzędzia znajdowały się w prawym panelu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!