Przeskocz do zawartości głównej

Konfigurowanie Qlik Sense Mobile SaaS

Gdy uruchomisz aplikację Qlik Sense Mobile SaaS po raz pierwszy, musisz nawiązać połączenie z dzierżawą Qlik Sense Enterprise SaaS lub Qlik Sense Business i uwierzytelnić się w niej, zanim można będzie korzystać z aplikacji i aplikacji typu „mashup” z Qlik Sense na urządzeniu mobilnym.

Po jednorazowym nawiązaniu połączenia możesz już otwierać aplikację mobilną offline i wyświetlać pobrane aplikacje Qlik Sense.

Aspekty techniczne i bezpieczeństwa

Obsługa systemów operacyjnych

Qlik Sense Mobile SaaS obsługuje następujące systemy operacyjne:

 • iOS iPadOS 14 lub nowszy

 • Android 10 lub nowsza

Liczba jednoczesnych urządzeń

Każdy użytkownik może być zalogowany Qlik Sense Mobile SaaS na pięciu jednoczesnych urządzeniach mobilnych na dzierżawcę.

Jeśli usuniesz aplikację Qlik Sense Mobile SaaS z urządzenia bez uprzedniego wylogowania, druga licencja na urządzenie zostanie wykorzystana podczas ponownej instalacji aplikacji.

Trwałość logowania w Qlik Sense Mobile SaaS

Protokół OAuth i architektura tokenu odświeżania używane przez Qlik Sense Mobile SaaS do komunikacji z Qlik Cloud oznaczają, że większość użytkowników Qlik Sense Mobile SaaS nie musi się logować po każdym otwarciu aplikacji mobilnej.

Użytkownicy są automatycznie wylogowywani, jeśli:

 • Użytkownik jest nieaktywny i nie używa aplikacji przez 7 dni.

 • Konfiguracja aplikacji dostawcy tożsamości jest niekompletna.

 • Administrator jawnie odwoła dostęp użytkownika.

Aplikacje On-demand

Aplikacje On-demand mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami w Qlik Sense Mobile SaaS.

Direct Query aplikacji

Aplikacje Direct Query nie są obsługiwane w Qlik Sense Mobile SaaS.

Zabezpieczenia

Aplikacja Qlik Sense Mobile SaaS jest chroniona hasłem Qlik Sense, kiedy łączysz się z dzierżawą Qlik Sense. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas pracy w trybie offline, możesz włączyć blokadę aplikacji, aby odblokowywać aplikację Qlik Sense Mobile SaaS za pomocą kodu PIN lub uwierzytelniania biometrycznego. Zob. Odblokowanie aplikacji za pomocą PIN lub biometryczne.

WskazówkaChroń swoje dane, zabezpieczając urządzenie hasłem lub biometrycznie. Gdy nie używasz urządzenia, zablokuj je lub wyloguj się z Qlik Sense Mobile SaaS.
InformacjaTablet lub telefon musi mieć włączone hasło lub blokadę ekranu, aby można było zainstalować i uruchomić Qlik Sense Mobile SaaS.

Łączenie się z subskrypcją Qlik Sense

Po pobraniu aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS utworzysz połączenie z subskrypcją Qlik Sense. Można utworzyć więcej niż jedno połączenie.

 1. Na stronie startowej stuknij +.

  Jeśli jest to pierwsze połączenie, stuknij Logowanie.

 2. Zdefiniuj adres URL Qlik Sense, w następującej formie: dzierżawa.qlikcloud.com. Dodaj przyjazną nazwę dzierżawy. Stuknij Dodaj.

Logowanie się do Qlik Sense

Po dodaniu połączenia z subskrypcją Qlik Sense musisz się zalogować przy użyciu poświadczeń Qlik Sense.

 1. Na stronie startowej stuknij subskrypcję Qlik Sense. Zostanie wyświetlona strona logowania.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie stuknij Zaloguj się.

InformacjaLogowanie w trybie offline jest możliwe przez 7 dni od ostatniego logowania.

Odblokowanie aplikacji za pomocą PIN lub biometryczne

W celu zwiększenia bezpieczeństwa możesz włączyć blokadę aplikacji, aby używać metody uwierzytelniania urządzenia (PIN, odcisku palca lub rozpoznawania twarzy) w aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS. Ochrona aplikacji za pomocą kodu PIN lub danych biometrycznych pomaga zablokować nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do aplikacji. Po włączeniu musisz odblokowywać aplikację za pomocą PIN lub uwierzytelniania biometrycznego podczas otwierania aplikacji lub przełączania się na nią. Odblokowanie aplikacji jest wymagane niezależnie od tego, czy masz połączenie z dzierżawą, czy też pracujesz w trybie offline. Aby korzystać z blokady aplikacji w Qlik Sense Mobile SaaS, musisz skonfigurować w urządzeniu uwierzytelnianie odciskiem palca lub na podstawie twarzy.

InformacjaW przypadku urządzeń z systemem Android 10 odblokowywanie aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS za pomocą PIN lub biometryczne jest obsługiwane tylko wtedy, gdy na urządzeniu jest włączone uwierzytelnianie zarówno przy użyciu PIN, jak i odcisku palca (z zarejestrowanym co najmniej jednym palcem).
 1. Stuknij ikonę swojego profilu w aplikacji mobilnej. Zostanie otwarta strona Ustawienia.
 2. Możesz także stuknąć Ustawienia na stronie startowej.

 3. W sekcji Blokada aplikacji włącz Odblokuj przy użyciu kodu PIN, Touch ID lub Face ID.
InformacjaJeśli uwierzytelnianie na podstawie odcisku palca lub twarzy nie powoduje odblokowania aplikacji, możesz wprowadzić swój PIN.

Używanie Qlik Sense Mobile SaaS w trybie offline

Jeżeli zostało to włączone w dzierżawie Qlik Sense, możesz nadal otwierać Qlik Sense Mobile SaaS i wyświetlać pobrane aplikacje Qlik Sense po rozłączeniu lub w trybie offline.

Funkcjonalność offline jest włączana przez administratora dzierżawy w konsoli Konsola zarządzania, zobacz Zarządzanie korzystaniem offline.

Zanim można będzie otworzyć Qlik Sense Mobile SaaS offline, musisz się zalogować w dzierżawie co najmniej raz. Następnie logowanie w trybie offline będzie dozwolone przez 7 dni od ostatniego logowania online.

 1. Pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne.

 2. Włącz tryb samolotowy na urządzeniu lub odłącz się od serwera.

 3. Przetestuj aplikację, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wylogowanie się

 1. Stuknij ikonę swojego profilu w aplikacji mobilnej. Zostanie otwarta strona Konto i ustawienia.
 2. Stuknij opcję Wyloguj się. Nastąpi wylogowanie i zostanie otwarta strona startowa.

Edytowanie połączenia subskrypcji

 1. Na stronie startowej dotknij długo i przeciągnij w lewo połączenie, które chcesz edytować.
 2. Naciśnij Aktualizuj. Otworzy się strona Aktualizuj serwer.
 3. Zaktualizuj adres URL i przyjazną nazwę zgodnie z wymaganiami. Stuknij Aktualizuj.

Usuwanie połączenia subskrypcji z listy

Gdy usuniesz istniejące połączenie ze swojej aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS, wszystkie lokalnie pobrane aplikacje z tej dzierżawy zostaną również usunięte.

 1. Na stronie startowej dotknij długo i przeciągnij w lewo połączenie z dzierżawą, które chcesz usunąć.
 2. Naciśnij Usuń.
 3. Stuknij Potwierdź. Połączenie z dzierżawą Qlik Sense zostanie usunięte z aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS.