Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning Gateway för dataflytt

Det här delavsnittet beskriver olika åtgärder som du kan vidta för att felsöka Gateway för dataflytt.

Visa och ladda ner loggfiler

Loggfilerna innehåller information om åtgärder i Gateway för dataflytt. Qlik Supporten kan be dig att tillhandahålla loggfiler för att felsöka. Du kan visa eller ladda ner loggfiler i loggvisaren. Normalt finns det ingen anledning att gå igenom loggfiler men om det upptår återkommande fel eller andra problem kan loggfilerna ofta hjälpa till att identifiera orsaken.

Anteckning om informationFör att kunna visa och hämta loggarna krävs rollen Kan använda data.

Öppna loggvisaren:

 1. I Hanteringskonsol går du till Data gateways och söker reda på Gateway för dataflytt.

 2. Klicka på i slutet av raden och välj Visa loggar.

  Fönstret med loggvisaren öppnas.

 3. I listrutan uppe till vänster väljer du typ av logg som Qlik-supporten har bett dig visa eller ladda ner.

  Det finns följande loggtyper:

  • Gateway för dataflytt loggar (repagent) – Generella händelser relaterade till Gateway för dataflytt-tjänsterna
  • Replikeringsmotorloggar (repsrv) – Händelser relaterade till datarörelse
  • Källkopplingsloggar (rependsrv) – Händelser relaterade till SAP Extractor and SaaS-programdatakällor
  • SaaS-programloggar (ex-data-provider-agent) – Händelser relaterade till SaaS-programdatakällor
  • ELT-motorloggar (qdi-db-commands-local-agent) – ELT-åtgärder i målet inklusive dataregistrering, lagring, omvandlingar och datamarts
 4. I listrutan bredvid kan du välja loggen som du vill visa eller ladda ner. Loggfilerna är ordnade från nyaste (den vid tillfället aktiva loggfilen) till den äldsta. När du väljer loggfil kan du använda knapparna och för att hoppa till början eller slutet av loggfilen.

  Anteckning om tipsVyn för loggfilen uppdateras inte automatiskt med de senaste meddelandena. För att uppdatera klickar du på för att rulla till slutet av loggfilen som uppdaterats med de senaste meddelandena.
 5. Klicka på Ladda ner för att ladda ner loggfilen.

  Filen kommer antingen att laddas ner till din dator eller så kommer du att bli ombedd att spara den, beroende på din webbläsarinställningar.

Ändra loggningsnivå för Gateway för dataflytt-loggarna (repagent)

Qlik-supporten kan be dig ändra den aktuella loggningsnivån innan du skickar Gateway för dataflytt-loggarna (repagent). Du kan visa och ändra aktuell loggningsnivå genom att köra följande kommandon från /opt/qlik/gateway/movement/bin:

 • För att visa den aktuella loggningsnivån kör du:

  ./agentctl configuration getloggers
 • För att ändra loggningsnivån till Trace kör du:

  ./agentctl configuration setloggers -l Root -v DEBUG
 • För att ändra loggningsnivån till Verbose kör du:

  ./agentctl configuration setloggers -l Root –v DETAILED_DEBUG
Anteckning om informationNär du har kört ett setloggers-kommando måste du starta om Gateway för dataflytt-tjänsten enligt beskrivningen i Starta om tjänsten.

Uppdatera registreringsnyckeln

Trots att det är osannolikt så kan det hända att nyckeln blir skadad eller så kan det finnas misstanke om obehörig åtkomst av datagatewayservern och det är då nödvändigt att ändra registreringsnyckeln.

För att uppdatera registreringsnyckeln:

 1. Generera och kopiera nyckeln enligt beskrivningen i steg 6–7 i Steg två: Installera och konfigurera Dataflytt-gatewayen.
 2. I Hanteringskonsol öppnar du inställningarna för datagatewayen genom att klicka på -knappen i slutet av relevant rad och välja Redigera.

 3. Klistra in nyckeln i fältet Key (så att den befintliga nyckeln ersätts) och spara inställningarna.

 4. Gå tillbaka till Data Gateway - Dataflytt-servern och stoppa och starta Data Gateway - Dataflytt-tjänsten enligt beskrivningen i Servicekommandon för Gateway för dataflytt.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!