Gå till huvudinnehåll

Ställa in Gateway för dataflytt i ett Linux-kluster

Det här delavsnittet innehåller vägledning för att ställa in Data Movement gateway i en Linux-klustermiljö. Det finns många kommersiellt tillgängliga klusterlösningar för Linux, inklusive Veritas Cluster Server, Red Hat Cluster Suite och IBM HACMP för Linux.

Om någon av de tillgängliga klusterlösningarna redan finns kan Data Movement gateway ställas in som alla andra klusterapplikationer om följande riktlinjer följs:

 • Data Movement gateway ska installeras på de ingående klusternoderna.

  Information om att ställa in Data Movement gateway finns i Förutsättningar och begränsningar för Gateway för dataflytt. och Konfigurera Dataflytt-gatewayen.

 • Data Movement gateway har enbart stöd för redundansklusterkonfiguration (aktiv-passiv). Det innebär att vid varje given tidpunkt ska tjänsten Gateway för dataflytt enbart köras på en av klusternoderna.

  Anteckning om information Redundansklusterkonfigurationen är ett "hard requirement" (fast krav) eftersom det säkerställer att enbart en instans av Gateway för dataflytt kan komma åt den delade datamappen (se nedan) vid någon tidpunkt. Alla andra konfigurationer kommer att ge oförutsägbart beteende.
 • Gör Gateway för dataflytt datamapp (/opt/qlik/gateway/movement/data) till en fästpunkt.

  Det görs genom att på alla ingående klusternoderna:

  1. Installera Gateway för dataflytt enligt instruktionerna i Konfigurera Dataflytt-gatewayen
  2. Ge följande kommando för att stoppa tjänsten Gateway för dataflytt:

   sudo service repagent stop

  3. Kontrollera att tjänsten har stoppas genom att köra följande kommando:

   sudo service repagent status

   Resultatet ska se ut på följande sätt:

   not running: /opt/qlik/gateway/movement/bin/agentctl -d /opt/qlik/gateway/movement/data service host

  4. Ändra katalogen till /opt/qlik/gateway/movement och döp om data-mappen, som i följande exempel:

   $ mv data data-save

  5. Skapa en tom datakatalog enligt följande:

   $ mkdir data

  6. Fäst datakatalogen på en delad blockenhet (iSCSI), som i följande exempel:

   $ mount -t ext4 /dev/sdb1 /opt/qlik/gateway/movement/data

   Anteckning om informationNFS-baserade fästen (som EFS i AWS) stöds inte.
  7. Kopiera innehållet i data-spara till data.

  När stegen 1-7 är tagna för ingående klusternoder startar du programmet med verktyget för klusterhantering. En enstaka instans av Gateway för dataflytt startar på en av klusternoderna.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!