Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera Gateway för dataflytt-servern

I det här delavsnittet beskrivs de olika kopplings- och hanteringsalternativ som är tillgängliga efter att du har installerat Qlik Data Gateway – dataflytt.

Uppdatera URL för klientorganisationen för Qlik Cloud

Du kan ändra URL för klientorganisationen för Qlik Cloud efter behov.

För att göra detta:

 1. Kör följande kommando för att stoppa Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl stop repagent

 2. Kontrollera att tjänsten har stoppas genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: inactive (dead) since <timestamp> ago

 3. Ändra arbetskatalogen till:

  /opt/qlik/gateway/movement/bin

  Kör sedan följande kommando för att ställa in Qlik Cloud-klientgruppens webbadress:

  Syntax:

  ./agentctl qcs set_config --tenant_url URL

  Exempel:

  ./agentctl qcs set_config --tenant_url mytenant.us.qlikcloud.com

 4. Kör följande kommando för att starta Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl start repagent

 5. Kontrollera att tjänsten har startat genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: active (running) since <timestamp> ago

Anteckning om informationOm Qlik Cloud-klientorganisationens webbadress uppdateras måste du också generera en ny registreringsnyckel och registrera den i Hanteringskonsol. För mer information, se Steg två: Installera och konfigurera Data Gateway - Dataflytt på en server bakom brandväggen som skyddar dina datakällor, och Steg tre: Gå tillbaka till Hanteringskonsol och registrera Data Gateway - Dataflytt).

Ansluta till molndatalager via en proxyserver

Du kan konfigurera Gateway för dataflytt för att ansluta till ditt molndatalager via en proxyserver. Du kan också inaktivera proxyserveranslutningen om den inte längre behövs.

Anteckning om informationDen här proxyn används bara för anslutningen mellan Gateway för dataflytt-gatewayservern och dina molndatalager.

Aktivera eller redigera proxyserveranslutningar

Du kan aktivera eller redigera proxyserveranslutningar på följande sätt:

 1. Öppna en skalprompt på Gateway för dataflytt-servern och ändra arbetskatalogen till:

  /opt/qlik/gateway/movement/bin

 2. Kör följande kommando för att stoppa Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl stop repagent

 3. Kontrollera att tjänsten har stoppas genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: inactive (dead) since <timestamp> ago

 4. Kör följande kommando för att ställa in proxyn:

  Syntax:

  ./agentctl qcs set_config --proxy_url https|http://host:port --proxy_username username --proxy_password password

  Exempel:

  ./agentctl qcs set_config --proxy_url https://myproxy:1212 --proxy_username admin --proxy_password f56weqs@

 5. Kör följande kommando för att starta Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl start repagent

 6. Kontrollera att tjänsten har startat genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: active (running) since <timestamp> ago

Inaktivera proxyserveranslutningar

Du kan stänga av proxyserveranslutningar på följande sätt:

 1. Öppna en skalprompt på Gateway för dataflytt-servern och ändra arbetskatalogen till:

  /opt/qlik/gateway/movement/bin

 2. Kör följande kommando för att stoppa Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl stop repagent

 3. Kontrollera att tjänsten har stoppas genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: inactive (dead) since <timestamp> ago

 4. Kör följande kommando:

  ./agentctl qcs set_config --proxy_url ""

 5. Kör följande kommando för att starta Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl start repagent

 6. Kontrollera att tjänsten har startat genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: active (running) since <timestamp> ago

Visa de aktuella inställningarna

Du kan visa de aktuella inställningarna för Gateway för dataflytt (t.ex. Qlik Cloud-klientgruppens webbadress, proxywebbadress o.s.v.).

För att göra detta:

 1. Öppna en skalprompt och ändra arbetskatalogen till:

  /opt/qlik/gateway/movement/bin

 2. Kör sedan följande kommando:

  ./agentctl qcs show_config

  De aktuella inställningarna visas då.

  Exempel:  

  [qlik@gatewayhost bin]# ./agentctl qcs show_config
  --tenant_url “tenant.qlik.com”
  --proxy_url “”
  --proxy_username “”
  --connection_mode “DATA_GATEWAY”
  --listening_address “localhost”
  --listening_port “443"
  ReplicateAgent Control Program completed successfully.

Servicekommandon för Gateway för dataflytt

Innan du ändrar en inställning på Gateway för dataflytt-servern måste du stoppa Gateway för dataflytt-tjänsten och sedan starta den när inställningen har ändrats.

Stoppa tjänsten

 1. Kör följande kommando för att stoppa Gateway för dataflytt-tjänsten:

  sudo systemctl stop repagent

 2. Kontrollera att tjänsten har stoppas genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: inactive (dead) since <timestamp> ago

Starta tjänsten

 1. Kör följande kommando:

  sudo systemctl start repagent

 2. Kontrollera att tjänsten har startat genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: active (running) since <timestamp> ago

Starta om tjänsten

 1. Kör följande kommando:

  sudo systemctl restart repagent

 2. Kontrollera att tjänsten har startat genom att köra följande kommando:

  sudo systemctl status repagent

  Statusen ska vara enligt följande:

  Active: active (running) since <timestamp> ago

Anteckning om varningNär du har startat gateway-tjänsten måste du uppdatera webbläsaren för att se den uppdaterade statusen för data-gatewayen (Connected) i Hanteringskonsol.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!