Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Övervaka och utföra dina datauppgifter

Du kan övervaka och styra status och förlopp för dina datauppgifter med övervaka-vyer. Med en övervaka-vy kan du visa status för en delmängd av de datauppgifter som du har åtkomst att övervaka i klientorganisationen, baserat på ett filter. Du kan skapa flera vyer för att övervaka olika aspekter av dina datapipelines.

 • Dataintegrering-startsidan klickar du på Övervaka för att visa övervaka-vyer.

Förutom att skapa anpassade övervaka-vyer kan du också använda den förberedda Alla uppgifter-vyn för att visa alla körbara datauppgifter i alla dataprojekt.

Skapa en ny övervaka-vy

Skapa en anpassad övervaka-vy för att komma igång med att övervaka dina datauppgifter.

 1. Klicka på Skapa övervaka-vy.

 2. Skriv in ett namn och en beskrivning av övervaka-vyn, välj vilket utrymme som den ska skapas i och klicka på Skapa när du är klar.

  Övervaka-vyn visas.

 3. Övervaka-vyn visar alla datauppgifter från alla dataprojekt från första början.

  Använd filtren för att skapa en vy med de uppgifter som du vill övervaka. I filterlistorna kommer bara resurser som du har behörighet att lista att ingå.

  Följande filter är tillgängliga:

  • Dataprojekt

   Du kan välja alla projekt i ett eller flera utrymmen, välja individuella projekt eller en kombination av båda.

  • Uppgiftstyp

  • Uppgiftens ursprung

   Visar uppgifternas ursprung uppströms för de uppgifter som har valts.

   Du kan t.ex. välja datamarter från olika dataprojekt. Detta övervakar alla uppströms datauppgifter som påverkar de valda datamarterna.

  • Uppgiftens påverkan

   Visar alla de uppgifter nedströms som påverkas av de uppgifter som har valts.

   Du kan t.ex. välja en mellanlagringsdatauppgift som är felaktig. Detta övervakar alla nedströms datauppgifter som påverkas av den valda mellanlagringsdatauppgiften.

   Anteckning om tipsDu kan kombinera filtren Uppgiftens ursprung och Uppgiftens påverkan. Du kan t.ex. övervaka alla datauppgifter som finns i ursprunget för en vald datamart av intresse för dig och som påverkas av en vald mellanlagringsuppgift som är felaktig.
  • Datagateway

   Visar alla datauppgifter som utför åtgärder via en av de valda Dataflytt-gatewayerna. De här uppgifterna är exempelvis:

   • Uppgifter som flyttar data, till exempel mellanlagring av uppgifter eller replikeringsuppgifter
   • Uppgifter som extraherar, laddar och omvandlar data (ELT-uppgifter) och körs på en dataplattform som inte är direkt tillgänglig från Qlik Cloud. ELT-uppgifter är lagringsuppgifter, omvandlingsuppgifter, registreringsuppgifter och datamartuppgifter.

   Välj Använder inte datagateway för att visa uppgifter som inte använder en datagateway. Detta är alla ELT-uppgifter som körs på en dataplattform som är direkt tillgänglig från Qlik Cloud.

   Anteckning om informationUppgifter som är associerade till en borttagen gateway kommer inte längre att matcha Datagateway-filtret. För att se sådana uppgifter ska du rensa filterurvalet för Datagateway.
  • Dataplattform/-mål

   Visar uppgifter med de valda dataplattformarna (datapipelineuppgifter) eller mål (replikeringsuppgifter).

  • Källa

   Visar dataflyttsuppgifter med de valda datakällorna. Dataflyttsuppgifter kan vara något av följande, beroende på användningsfall:

   • Användningsområde för datapipeline: Mellanlagringsuppgifter
   • Användningsfall för replikering: "Replikera data"-uppgifter eller "Mellanlagra data i datasjö"-uppgifter
  • Ägare

  Välj till exempel ett utrymme i Dataprojekt under Alla projekt i utrymmen: och välj Mellanlagring i Uppgiftstyp. Då skapas en vy där du kan visa alla mellanlagringsdatauppgifter för alla dataprojekt i det valda utrymmet.

 4. Klicka på Spara när du är klar.

Övervaka-vyn skapas nu och visar alla uppgifter som matchar filtret och befinner sig i ett tillstånd där de kan köras. Det innebär att uppgifter med statusen Ny eller Redo att förbereda inte visas i övervaka-vyn. Om en uppgift som har förberetts ändras och förbereds med fel kommer övervaka-vyn att visa den föregående version som kan köras.

Anteckning om informationOm fler än 300 uppgifter matchar filtret visas bara de första 300 uppgifterna med en varning överst. I det här fallet använder du filtren för att minska antalet matchande uppgifter.

Klona en övervaka-vy

Du kan också skapa en övervaka-vy genom att klona en befintlig övervaka-vy.

 • Klicka på Spara som och spara vyn med ett nytt namn. Du kan också välja vilket utrymme som vyn ska sparas i.

Detta kan du exempelvis använda för att:

 • Skapa en övervaka-vy baserat på en annan vy.

  Öppna en övervaka-vy, ändra filtren och spara den med ett annat namn.

 • Flytta en övervaka-vy till ett annat utrymme

  Spara övervaka-vyn med samma namn till ett annat utrymme och ta sedan bort den ursprungliga vyn.

Hantera övervaka-vyn

Dataintegrering-startsidan klickar du på Övervaka för att visa alla övervaka-vyer. Du kan filtrera övervaka-vyerna i Utrymmen och Ägare i övervaka-vyn Klicka på en övervaka-vy för att öppna den.

 • För att redigera en övervaka-vy klickar du på ... och sedan på Redigera.

 • För att ta bort en övervaka-vy klickar du på ... och sedan påTa bort.

Använda en övervaka-vy

I övervaka-vyn visas följande egenskaper för alla datauppgifter som visas med det filter som används.

 • Uppgiftens namn

 • Dataprojekt

 • Källa

  Visar dataflyttsuppgifter med de valda datakällorna.

 • Dataplattform/-mål

  Visar uppgifter med de valda dataplattformarna (datapipelineuppgifter) eller mål (replikeringsuppgifter).

 • Utrymme

 • Tillstånd

 • Meddelande

 • Data har uppdaterats till

  Källändringar för minst en av uppgiftskällorna tillämpas fram till den här tidpunkten.

 • Datauppsättningar

 • Datauppsättningar med fel

 • Nästa schema

 • Senaste körning: Starttid

 • Senaste körning: Varaktighet

 • Senaste körning: Datauppsättningar

 • Ägare

 • Skapad

 • Ändrad

 • Åtgärder

  Kolumnen innehåller en meny där du kan utföra en åtgärd, exempelvis Kör eller Stoppa, beroende på uppgiftens status. Du kan också komma åt schemat och gå direkt till dataprojektet eller uppgiftens utformning.

Välja vilka kolumner som ska visas

Du kan anpassa vilka kolumner som ska visas genom att klicka på Mer-knappen på en kolumn och välja Hantera kolumner .

Du kan anpassa vilka kolumner som ska visas genom att klicka på Mer-knappen på en kolumn och välja Hantera kolumner .

Sortera datauppgifterna i övervakningsvyn

Du kan sortera datauppgifterna genom att klicka på en kolumnrubrik. Klicka på rubriken igen för att växla mellan stigande eller fallande sorteringsordning. Du kan också klicka på Mer-knappen på en kolumn och välja Sortera stigande eller Sortera fallande.

För att sortera på flera kolumner trycker du på skift eller Ctrl när du väljer kolumner. På enheter med macOS använder du kommandoknappen (⌘).

Fästa kolumner

Du kan fästa kolumner på vänster och höger sida av kolumnen för att hålla dem synliga när du rullar horisontellt.

 • Klicka på Mer-knappen på en kolumn och välj Fäst till vänster eller Fäst till höger.

För att ta bort fästningen av en fäst kolumn klickar du på Mer-knappen på en kolumn och väljer Ta bort fästning.

Filtrera uppgifter i övervakningsvyn

Du kan också klicka på KPI:er för att få en snabb översikt över statusen för uppgifter. KPI-objekten kan användas som ett snabbfilter. Följande KPI:er är tillgängliga:

 • Klar att köra

  Detta omfattar alla uppgifter som inte har körts och uppgifter som har stoppats innan körningen hade slutförts.

 • Körs

 • Slutfört

  Detta omfattar alla uppgifter där den senaste körningen slutfördes.

 • Tillsyn krävs!

  Detta visar alla uppgifter med fel, och uppgifter där gateway-agenten är frånkopplad.

Övergångstillstånd, till exempel Startar inkluderas i den närmaste KPI-posten.

Visar detaljer för en datauppgift

Du kan visa detaljer för en datauppgift.

 1. Välj en datauppgift.

 2. Klicka på Detaljer.

Du kan visa:

 • Pipeline, för att visa en pipeline-vy av det dataprojekt där datauppgiften ingår.

Du kan också gå till den individuella övervaka-vyn på den valda datauppgiften genom att klicka på Öppna dataövervakare.

Manövrera datauppgifter

Du kan manövrera datauppgifter i övervaka-vyn.

 1. Välj en eller flera uppgifter i övervaka-vyn.

  • Klicka på Kör för att köra de valda uppgifterna.

  • Klicka på Stoppa för att stoppa de valda uppgifterna.

Anteckning om tipsDu kan också utföra Kör och Stoppa för en uppgift från ...-meny i Åtgärder-kolumnen. Om du inte ser Åtgärder-kolumnen är den troligen dold använder du kolumnväljaren (kolumnväljare) för att visa den.

Mer information om styrning av datauppgifter finns i:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!