Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Presentation av Qlik Cloud Data Integration

Du kan överföra data som är klara att användas i Qlik Cloud eller till molndatalager som Snowflake, Google Cloud BigQuery, och Azure Synapse Analytics med Qlik Cloud Data Integration. Datakällor kan finnas på plats lokalt eller i molnet. Data kan hållas uppdaterade utan manuell åtgärd med hjälp av CDC (Change Data Capture) eller batchteknik, som schemalagda laddningar. Du kan skapa en datapipeline och utföra omvandlingar anpassade för ändamålet och skapa datamarter.

Du kan komma åt startsidan för Qlik Cloud Data Integration genom att välja dataintegrering från startmenyn ().

Mer information om arkitekturen i Qlik Cloud Data Integration finns i Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet.

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där dataprojekt skapas och lagras. I utrymmet kan du också skapa nya dataanslutningar med kopplingar och hantera åtkomst till gatewayer för dataflytt. Alla datatillgångar kommer att skapas i samma utrymme som det dataprojekt som de tillhör.

Mer information finns i Datautrymmen

Dataprojekt

Dataprojekt använder du för att skapa din datapipeline genom att lägga till datatillgångar. Dataprojektet är kopplat till en dataplattform som används som mål för all utdata. Du kan skapa en enkel linjär datapipeline, eller en komplex pipeline som använder flera datakällor och genererar mycket utdata.

Anteckning om informationDet går inte att flytta dataprojekt mellan utrymmen.

Dataarbetsuppgift

En datauppgift är huvudenheten för arbete i ett dataprojekt. Du kan skapa följande typer av dataarbetsuppgifter i ett dataprojekt. Du kan dessutom utföra mellanlagring och lagring som en enda uppgift, Registrera data.

 • Mellanlagring

  Kopiera data från en datakälla till ett mellanlagringsområde. Datakällor kan finnas på plats lokalt eller i molnet. Mellanlagringsområdet kan vara ett molnbaserat mål eller en Amazon S3-databucket (endast när QVD-datauppsättningar skapas).

  Du kan hålla data uppdaterade utan manuella åtgärder genom att använda CDC, eller genom att utföra fullständiga laddningar som är schemalagda för att laddas regelbundet.

  Mellanlagra data från datakällor

 • Lagringsplats

  Skapa datauppsättningar som kan användas direkt i ett molndatalager, eller i Qlik Cloud från data som har kopierats av mellanlagringsdatauppgiften. Datauppsättningarna kan hållas uppdaterade med mellanlagringsdata utan manuell åtgärd.

  Generera och lagra datauppsättningar

 • Transformering

  Skapa återanvändbara omvandlingar baserat på regler och anpassad SQL som en del av din datapipeline. Du kan utföra omvandlingar på radnivå och skapa datauppsättningar som antingen materialiseras som tabeller, eller skapas som vyer som utför omvandlingar direkt.

  Omvandla data

 • Datamart

  Skapa datamarter för att utnyttja dina lagrings- eller omvandlings-datauppgifter. Du kan skapa valfritt antal datamarter beroende på dina affärsbehov. Helst ska dina datamarter innehålla databaser med sammanfattade data som samlats in för analys av ett särskilt delavsnitt eller enhet i en organisation.

  Skapa och hantera datamarter

Anteckning om tipsDu skapar en ny datatillgång genom att klicka på Lägg till ny i det övre fältet och sedan på den aktuella uppgiften. Du kan dessutom utföra mellanlagring och lagring som en enda uppgift, Registrera data.

Dataanslutningar

Dataanslutnigar används för att dataarbetsuppgifter ska få tillgång till datakällor, extern lagring och molndataplattformar för dataleverans och pushdown-omvandlingar. Du kan antingen ansluta via den inbyggda Qlik Cloud-anslutningen eller via Data Gateway - Dataflytt.

Du skapar en ny dataanslutning genom att klicka på Lägg till ny i det övre fältet och sedan på Skapa dataanslutning. Du väljer datakällans typ, och sedan anger du adress och autentiseringsinformation.

En dataanslutning kan bara uppdateras av dess ägare.

Se även: