Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Presentation av Qlik Cloud Data Integration

Du kan överföra data som är klara att användas i Qlik Cloud eller till molndatalager som Snowflake, Google Cloud BigQuery, och Azure Synapse Analytics med Qlik Cloud Data Integration. Datakällor kan finnas på plats lokalt eller i molnet. Data kan hållas uppdaterade utan manuell åtgärd med hjälp av CDC (Change Data Capture) eller batchteknik, som schemalagda laddningar. Du kan skapa en datapipeline och utföra omvandlingar anpassade för ändamålet och skapa datamarter.

Du kan komma åt startsidan för Qlik Cloud Data Integration genom att välja dataintegrering från startmenyn ().

Anteckning om informationAnvändare med rollen Användare av inbäddad analys har inte åtkomst till Qlik Cloud Data Integration.

Mer information om arkitekturen i Qlik Cloud Data Integration finns i Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet.

Prenumerationsalternativ

Qlik Cloud Data Integration-prenumerationer baseras på en kapacitetsmodell där volymen Flyttade data är den primära värdemätaren.

Qlik Cloud Data Integration finns tillgängligt i prenumerationsalternativ på tre nivåer: Standard, Premium och Enterprise. De högre utgåvorna ger mer avancerade datakällor och omvandlingar. Alla prenumerationer inkluderar Qlik Cloud-analys standard.

Mer information om prenumerationer finns i Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud Data Integration.

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där dataprojekt skapas och lagras. I utrymmet kan du också skapa nya dataanslutningar med kopplingar och hantera åtkomst till gatewayer för dataflytt. Alla datatillgångar kommer att skapas i samma utrymme som det dataprojekt som de tillhör.

Mer information finns här Arbeta i utrymmen i Qlik Cloud Data Integration.

Dataprojekt

Ett dataprojekt är där du skapar ditt dataintegreringsflöde, med hjälp av datauppgifter. Dataprojektet är kopplat till en dataplattform som används som mål för all utdata. Du kan skapa ett dataprojekt med endera av följande användningsfall:

 • Datapipeline

  Skapa en enkel linjär datapipeline, eller en komplex pipeline som använder flera datakällor och genererar mycket utdata.

  Skapa en datapipeline

 • Replikering

  Replikera data från valfri datakälla som stöds till valfritt mål som stöds.

  Skapa en datareplikeringsuppgift

Anteckning om informationDet går inte att flytta dataprojekt mellan utrymmen.

Dataarbetsuppgift

En datauppgift är huvudenheten för arbete i ett dataprojekt. Du kan skapa följande typer av dataarbetsuppgifter i ett dataprojekt. Du skapar en ny datauppgift genom att klicka på Lägg till ny i det övre fältet och sedan på den aktuella uppgiften.

Datauppgifter i datapipelineprojekt

Anteckning om tips Du kan dessutom utföra mellanlagring och lagring som en enda uppgift, Introducera data. Då skapas en uppgift för Mellanlagring och en för Lagring.
 • Mellanlagring

  Kopiera data från en datakälla till ett mellanlagringsområde. Datakällor kan finnas på plats lokalt eller i molnet. Mellanlagringsområdet kan vara ett molnbaserat mål eller en Amazon S3-databucket (endast när QVD-datauppsättningar skapas).

  Du kan hålla data uppdaterade utan manuella åtgärder genom att använda CDC, eller genom att utföra fullständiga laddningar som är schemalagda för att laddas regelbundet.

  Mellanlagra data från datakällor

 • Registrerade data

  Registrera data som redan finns på dataplattformen. Det innebär att du kan använda data som har introducerats med andra verktyg än Qlik Cloud Data Integration, till exempel Qlik Replicate.

  Registrera data som redan finns på dataplattformen

 • Lagringsplats

  Skapa datauppsättningar som kan användas direkt i ett molndatalager, eller i Qlik Cloud från data som har kopierats av mellanlagringsdatauppgiften. Datauppsättningarna kan hållas uppdaterade med mellanlagringsdata utan manuell åtgärd.

  Lagra datauppsättningar

 • Transformering

  Skapa återanvändbara omvandlingar baserat på regler och anpassad SQL som en del av din datapipeline. Du kan utföra omvandlingar på radnivå och skapa datauppsättningar som antingen materialiseras som tabeller, eller skapas som vyer som utför omvandlingar direkt.

  Omvandla data

 • Datamart

  Skapa datamarter för att utnyttja dina lagrings- eller omvandlings-datauppgifter. Du kan skapa valfritt antal datamarter beroende på dina affärsbehov. Helst ska dina datamarter innehålla databaser med sammanfattade data som samlats in för analys av ett särskilt delavsnitt eller enhet i en organisation.

  Skapa och hantera datamarter

Datauppgifter i replikeringsdataprojekt

Övervaka dina dataarbetsuppgifter

Du kan övervaka status och förlopp för dina datauppgifter med övervaka-vyer. Med en övervaka-vy kan du visa status för alla datauppgifter i klientorganisationen eller en delmängd av datauppgifter, baserat på ett filter. Du kan skapa flera vyer för att övervaka olika aspekter av dina datapipelines. Mer information finns här Övervaka och utföra dina datauppgifter.

Kopplingar

 • Dataanslutnigar används för att dataarbetsuppgifter ska få tillgång till datakällor, extern lagring och molndataplattformar för dataleverans och pushdown-omvandlingar. Du kan antingen ansluta via den inbyggda Qlik Cloud-anslutningen eller via Data Gateway - Dataflytt.

 • SaaS-programkopplingar används för att låta datauppgifter komma åt SaaS-program som datakällor för dataleverans.

Kopplingar kan bara uppdateras av dess ägare.

Visa dina kopplingar

Klicka på Datakopplingar i menyn på vänster sida i Qlik Cloud Data Integration för att visa alla dina datakopplingar.

 • Du kan redigera kopplingar som du äger.

  Klicka på ... och därefter på Redigera.

 • Du kan testa en koppling.

  Klicka på ... och sedan på Testa koppling.

 • Du kan ta bort en koppling.

  Klicka på ... och därefter på Ta bort.

Skapa en koppling

Du skapar en ny koppling genom att:

 • Klicka på Lägg till ny i det övre fältet och klicka sedan på Datakoppling eller Programkoppling.

 • Klicka på Skapa ny där du väljer en koppling.

 • Klicka på Skapa koppling där källkopplingar listas.

 • Klicka på Skapa koppling i vyn Datakopplingar.

Du väljer datakällans typ, och sedan anger du adress och autentiseringsinformation.

Se även:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!