Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en analysapp med datauppsättningar som genererats av Qlik Cloud Data Integration

Du kan använda datauppsättningarna som skapas av Qlik Cloud Data Integration i en analysapp i Qlik Cloud-analys. Datauppsättningarna är tillgängliga i Katalog i Qlik Cloud-analys-hubben.

Du kan även använda datauppsättningarna i:

 • On-demand-appar.

 • Dynamiska vyer

 • Tredjepartsapplikationer

Skapa en app från en QVD-datauppsättning

Klicka på Katalog och välj Data i Typer om du vill visa tabellerna.

Klicka på Detaljer på en tabell för att visa information om tabellen. Om du hanterar QVD-lagringsutrymmet själv måste du ansluta tabellen innan du kan använda Skapa app från data eller Dataprofil.

 • Klicka på Dataprofil om du vill visa information om dataprofilen.

 • Klicka på Skapa app från data om du vill skapa en ny analysapp som baseras på tabellen.

Mer information om hur du skapar analysappar finns i Skapa appar och lägga till data.

Ansluta en QVD-datauppsättning

Om du hanterar lagringsutrymmet själv, till skillnad från att använda ett lagringsutrymme som hanteras av Qlik, måste du ansluta datauppsättningen innan du kan använda Skapa app från data eller Dataprofil.

 1. Öppna tabellen.

 2. Klicka på Anslut till datauppsättning.

  Inställningarna för Anslut till datauppsättning visas. Bucketnamn är redan ifyllt.

 3. Lägg till din Åtkomstnyckel och Hemlig nyckel för bucketen som visas.

 4. Klicka på Anslut till datauppsättning.

Nu bör du kunna:

 • Klicka på Dataprofil om du vill visa information om dataprofilen.

 • Klicka på Skapa app från data om du vill skapa en ny analysapp som baseras på QVD-tabellen.

Använder datauppsättningar som genererats i molndatalager

 1. Se till att du har en koppling till det molndatalager där de genererade tabellerna lagras.

 2. Koppla till molndatalagret och lägg till vyerna som du behöver i din app.

Det är bästa praxis att använda vyer när du läser data, istället för fysiska lagringstabeller.

Mer information om att ansluta till molndatalager finns i den relevanta informationen för ditt molndatalager i Ansluta till mål.

Ladda data

Tabellerna kommer att uppdateras kontinuerligt av datauppgifterna så att de är synkroniserade med datakällan, men en app som använder tabellerna uppdateras inte automatiskt. När appen är klar skapar du ett laddningsschema om du vill att data i appen ska uppdateras kontinuerligt. Du kan antingen schemalägga appen så att den läses in när data uppdateras, eller skapa ett schema baserat på tid och frekvens. Om du väljer ett tidsbaserat schema, måste du fundera på när ominläsningsschemat ska ske. Vi rekommenderar att du om möjligt laddar appen vid en tidpunkt när det är sannolikt att tabellerna har uppdaterats med aktuella data.

Mer information finns i Ladda appdata i molnhubben.

Anteckning om informationVarje gång appen får nya data måste alla beräkningar i visualiseringarna göras om.
Anteckning om varningOm du sparar transaktionshistorik som inte längre är tillgänglig i källan kommer dessa data att förloras när du laddar appen igen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!