Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ansluta till mål

Du kan ansluta till mål för att underlätta dataleverans och diverse ELT-åtgärder, bland annat dataregistrering, datalagring, omvandlingar och skapande av datamart. Målplattformar kan stödjas som replikeringsmål, datapipelinemål och i vissa fall både och.

Användningsfall och versioner som stöds på målplattformen

I nedanstående tabell sammanfattas vilka plattformar som stöds beroende på användningsfall, och i tillämpliga fall listas vilka versioner som stöds för varje mål.

Användningsfall och versioner som stöds på målplattformen
Målplattform Stöds som replikeringsmål Stöds som datapipelineplattform Har stöd för åtkomst via en privat anslutning Version
Azure Data Lake Storage

Ja

Anteckning om informationStöds endast som mål i "Mellanlagra data i datasjö"-uppgifter.

Stöds som ett molnförberedelseområde för följande datapipelineplattformar:

 • Databricks
 • Azure Synapse Analytics
 • Microsoft Fabric
Ja Ej tillämpligt
Amazon Redshift Nej Ja Ja Ej tillämpligt
Amazon S3

Ja

Anteckning om informationStöds endast som mål i "Mellanlagra data i datasjö"-uppgifter.
Stöds också som molnförberedelseområde för Databricks och Amazon Redshift-mål. Ja Ej tillämpligt
Databricks Nej Ja

På Azure: Ja

På Google: Ja

På AWS: Inte vid mellanlagring av data. Endast vid registrering av data och när ELT-uppgifter körs.

 • Universalkluster (interaktivt):

  • 10.4 LTS
  • 11.3 LTS

  • 12.2 LTS

  • 13.3 LTS

 • SQL lagerkluster

 • Databricks SQL Serverless

Google BigQuery Nej Ja Ja Ej tillämpligt
Google Cloud-lagring

Ja

Anteckning om informationStöds endast som mål i "Mellanlagra data i datasjö"-uppgifter.
Stöds som ett molnförberedelseområde för datapipelineplattformen Databricks. Ja  
Microsoft Azure Synapse Analytics Nej Ja Ja Ej tillämpligt
Microsoft Fabric Nej Ja Ja Ej tillämpligt
Microsoft SQL Server Ja Ja Ja

2014, 2016, 2017, 2019, 2022

MySQL

Ja Nej Ja

5.7, 8.0

Anteckning om informationNär MariaDB är målet stöds versionerna 10.4 till 10.11

Oracle

Ja Nej Ja

12.x, 18.x, 19.x, 21c

Anteckning om informationNär Oracle på Oracle Cloud är målet stöds inte versioner tidigare än Oracle 12.2.
Anteckning om varningOm du ställer in parametern för Oracle-kompatibilitet är det viktigt att du anger en version som stöds av Data Movement gateway.

PostgreSQL

Ja Nej Ja 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x
Qlik Cloud Nej Ja Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Snowflake

Nej Ja Ja Ej tillämpligt

Mer information om användningsfall för datapipeline finns i Skapa en datapipeline .

Mer information om användningsfall för replikering finns i Skapa en datareplikeringsuppgift.

Mer information om privata anslutningar finns i Stöd för privata anslutningar i Qlik Cloud Data Integration.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!