Przeskocz do zawartości głównej

Praca z pochodzeniem i analizą wpływu

Nakładanie się różnych źródeł danych z wielu systemów może powodować powstanie skomplikowanej sieci danych. Rozplątanie tej sieci, by się zorientować, co się dzieje, może być trudne. Pochodzenie zapewnia kompletne ścieżki audytu, proste przepływy wizualne i widoki tych potoków. Rola pochodzenia danych jest bardzo cenna w operacjach biznesowych, ponieważ umożliwia zrozumienie, gdzie powstają dane, jak są przekształcane oraz jak docierają do organizacji, jak się w niej przemieszczają i jak z niej wychodzą.

Czym jest pochodzenie na poziomie pola

Użytkownicy danych mogą zobaczyć przepływ danych każdego pola — od pierwotnego źródła danych do aplikacji użytkownika końcowego — dla każdego zasobu danych zarządzanego w Qlik Cloud. Zapewnia to szczegółową wiedzę na temat tego, gdzie i jak pozyskiwane oraz tworzone są pola danych. Pochodzenie na poziomie pola pomaga ufać danym i rozumieć je na głębszym poziomie, a także zwiększać efektywność potoku danych.

Qlik Cloud wprowadza wyraźne rozróżnienie między pochodzeniem a analizą wpływu:

  • Pochodzenie pokazuje historię pola lub zestawu danych poprzez aplikacje i przekształcenia aż po pierwotne źródło danych. Pochodzenie umożliwia odpowiedź na takie pytania jak: Skąd pochodzi ten zestaw danych? Jakie jest pierwotne źródło? Jak to zostało obliczone? Zob. Analizowanie pochodzenia aplikacji i zbiorów danych.
  • Analiza wpływu pokazuje widok zależności elementu danych — na które bazy danych, aplikacje, pliki lub łącza wpłynęłaby bezpośrednio lub pośrednio zmiana wartości lub struktury danego pola. Analiza wpływu odpowiada na pytania takie jak: Gdzie jeszcze to jest używane? Jak intensywnie jest wykorzystywane? Jakie będą konsekwencje, jeśli wprowadzę w tym zmianę? Zob. Analizowanie wpływu aplikacji i zbiorów danych.

Do wykresów i widoków pochodzenia oraz analizy wpływu można uzyskać dostęp z kilku punktów wejściowych w Qlik Sense, w tym z kafelków zestawu danych lub aplikacji albo bezpośrednio z wykresu Qlik Cloud. Aby uzyskać więcej informacji na uzyskiwania dostępu do informacji o pochodzeniu, zobacz temat Widok podsumowania pochodzenia.