Ana içeriğe geç

Otomasyonları yönetme

Bir kiracı yöneticisi, otomasyonları Management Console içinden yönetebilir. Otomasyonlar varsayılan olarak devre dışıdır ve yalnızca kiracı yöneticisi tarafından etkinleştirilebilir.

Profesyonel kullanıcı ataması olan kullanıcılar otomasyonlar oluşturabilir. Otomasyonlar paylaşılamaz veya paylaşılan ya da yönetilen alanlara eklenemez. Otomasyonların nasıl oluşturulacağını öğrenmek için bkz. Qlik Uygulama Otomasyonu.

Otomasyonları etkinleştirme

Kiracı yöneticisi tüm kullanıcılar için otomasyonları Management Console içinden etkinleştirebilir.

  1. Yapılandırma > Ayarlar > Özellik Kontrolü'ne gidin.

  2. Kiracıdaki otomasyonları açmak için Otomasyonları etkinleştir geçiş düğmesine tıklayın.
    Otomasyonlar etkinleştirildikten sonra, kullanıcılar Yeni ekle düğmesine tıklayarak hub'dan yeni otomasyonlar oluşturabilir.

The settings section of the management console showing enable automations turned on

Otomasyon bilgilerini görüntüleme

Kiracı yöneticisi tüm otomasyonları Management Console bölümünden, İçerik> Otomasyonlar altında görebilir.

The management console showing the automations section under content

Otomasyonlar, her birinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğu, son çalıştırlan otomasyonun durumu ve otomasyon çalıştırma modu gibi temel otomasyon bilgilerini gösteren bir tabloda listelenir. Otomasyon satırının sonundaki Arrow down to expand a row simgesine tıklayarak bireysel otomasyon hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu tablo, çalıştırılan otomasyonlarla ilgili geçmişi, her çalıştırmanın durumunu ve çalıştırma süresini gösterir.

Automations table from the management console with an expanded automation row

Bireysel otomasyonları etkinleştirme

Kiracı yöneticisinin, oran sınırlarının aşılmasını önlemek için otomasyonları devre dışı bırakması gerekebilir. Otomasyonlar, Management Console içindeki otomasyonlar tablosu görünümünden etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır. Kullanıcılar otomasyon oluşturduğunda, varsayılan olarak etkinleştirilir.

  • Devre dışı bırakılmış bir otomasyonu etkinleştirmek için otomasyon satırını seçin ve Etkinleştir'e tıklayın.

  • Etkinleştirilmiş bir otomasyonu devre dışı bırakmak için otomasyon satırını seçin ve Devre Dışı Bırak'a tıklayın.
    Kiracı yöneticisi bir otomasyonu devre dışı bıraktığında, otomasyon sahibi otomasyona genel bakış sayfasında Devre Dışı Bırakıldı durumunu görür.

The automation editor overview page showing the disabled status

Devre dışı bırakılmış bir otomasyon, kiracı yöneticisi tarafından Management Console içinden veya otomasyon sahibi tarafından otomasyona genel bakış sayfasından etkinleştirilebilir. Bu, kiracı yöneticisinin otomasyon sahibinin otomasyonunu yeniden etkinleştirmesini engelleyemeyeceği anlamına gelir.

Otomasyonun sahibini değiştirme

Kiracı yönetici, bir otomasyonun sahibini Management Console içinden değiştirebilir. Bu, kiracı yöneticisine, bir otomasyonun sahibi tarafından yeniden etkinleştirilmesini engelleme olanağı verir. Sahibi değiştirmek üzere diğer seçenekler menüsünü açmak için Three dots to show more options simgesine tıklayın ve ardından Sahibi değiştir'i seçin.

Automations table in the management console showing the change owner option highlighted