Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie rozszerzeniami

Rozszerzeniami zarządza się w funkcji Konsola zarządzania, na stronie Rozszerzenia.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentRozszerzenia innych firm nie są obsługiwane w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Jednak w zależności od wymogów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami obowiązujących w danej organizacji, korzystanie z rozszerzeń innych firm może wymagać zdefiniowania i zatwierdzenia w ramach upoważnienia Agencji do prowadzenia działalności.

Pochodzenie rozszerzeń zawierających łącza do zasobów zewnętrznych musi znajdować się na liście dozwolonych funkcji Content Security Policy. W przeciwnym razie renderowanie rozszerzenia zostanie zablokowane.

WskazówkaZalecamy przejrzenie rozszerzeń i ich kodu przed przesłaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozszerzenia wizualizacji (tylko w języku angielskim).

Aby zapoznać się z wizualną prezentacją dodawania i używania rozszerzeń, zobacz Korzystanie z rozszerzeń wizualizacji innych firm w Qlik Cloud oraz Rozszerzenia i klucze interfejsu API.

Przegląd rozszerzeń

Na stronie Rozszerzenia funkcji Konsola zarządzania wyświetlane są następujące właściwości.

Właściwości rozszerzeń
Właściwość Opis

Name

Nazwa metadanych zawarta w pliku QEXT, która różni się od nazwy pliku QEXT.

Description

Krótki opis rozszerzenia.

Tags

Znaczniki przeznaczone do filtrowania.

Author

Twórca rozszerzenia.

Nazwa pliku QEXT

Identyfikator, który musi być niepowtarzalny. Nazwa pliku definicji rozszerzenia. Różni się od nazwy rozszerzenia.

Wersja QEXT

Wersja metadanych zawartych w pliku QEXT.

Published

Data opublikowania.

W tabeli można sortować, korzystając ze strzałek w nagłówku właściwości. W celu filtrowania można używać menu rozwijanego Znaczniki lub wybierając znaczniki w tabeli.

Rozszerzenia z zasobami zewnętrznymi

Pochodzenie rozszerzeń zawierających łącza do zasobów zewnętrznych musi znajdować się na liście dozwolonych funkcji Content Security Policy. W przeciwnym razie renderowanie rozszerzenia zostanie zablokowane.

Zob. także:Zarządzanie Content Security Policy

Nieobsługiwane formaty plików

Maksymalny rozmiar pliku w folderze rozszerzenia to 15 MB.

Ze względów bezpieczeństwa rozszerzenia nie mogą zawierać plików z niedozwolonymi typami MIME. Przesłanie nie powiedzie się, jeśli Twoje rozszerzenie zawiera na przykład plik wykonywalny lub plik zip. Następujące typt MIME są niedozwolone:

 • „application/octet-stream”
 • „application/x-coredump”
 • „application/x-dosexec”
 • „application/x-executable”
 • „application/x-java-applet”
 • „application/x-object”
 • „application/x-sharedlib”
 • „application/zip”
 • „text/x-shellscript”
 • „text/x-awk”
 • „text/x-gawk”
 • „text/x-msdos-batch”
 • „text/x-nawk”
 • „text/x-php”
InformacjaWszystkie pliki w rozszerzeniu muszą mieć nazwę i rozszerzenie pliku. Pliki niezgodne z tym wymaganiem zostaną zignorowane. Przykłady ignorowanych plików: .gitignore i README.

Wskazówki dotyczące tworzenia i przesyłania rozszerzeń

Qlik Sense SaaS i Qlik Sense Enterprise Client-Managed korzystają z różnych usług rozszerzeń, a co za tym idzie, mają różne możliwości. Podczas tworzenia i przesyłania rozszerzeń wizualizacji do Qlik Sense SaaS należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Rozmiar pliku ZIP rozszerzenia powinien być mniejszy niż 15 MB. Zapewnia to przesyłanie rozszerzeń bez przekraczania limitu czasu i innych problemów

 • Zminimalizuj pliki kodu.

 • W pliku ZIP rozszerzenia umieść tylko te pliki, które są wymagane, aby Twoje rozszerzenie działało poprawnie. Tabela pokazuje pliki bazowe wymagane dla rozszerzenia wizualizacji.

  Rozszerzenie pliku Opis
  .qext Plik metadanych rozszerzenia
  .js Kod JavaScript rozszerzenia

  .html

  Kod HTML do renderowania rozszerzenia
  .css

  Niestandardowy arkusz stylów CSS do stylizacji rozszerzenia

 • Nie przesyłaj plików graficznych. GIF, PNG, JPG i inne pliki graficzne powinny być hostowane na zewnątrz na osobistym serwerze aplikacji, zasobniku S3 albo w publicznym systemie zarządzania treścią. Można się do nich odwoływać z kodu rozszerzenia.

  InformacjaMożliwe jest odwołanie do niektórych plików kodu i treści z podstawowego kodu rozszerzenia. Odwoływanie się do zawartości zewnętrznej z rozszerzenia wymaga zaimplementowania zasad zabezpieczeń zawartości w dzierżawie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie Content Security Policy.
 • Usługa rozszerzeń Qlik Sense SaaS nie obsługuje rozszerzeń wiązanych (plik ZIP zawierający inne pliki ZIP z rozszerzeniami).

 • Nie przesyłaj rozszerzeń, które zawierają pliki QVF lub QVD z Qlik Sense, ponieważ te pliki nie są dostępne z usługi rozszerzeń. Przed przesłaniem rozszerzenia należy usunąć te pliki.

 • Aby przesłać plik QVF lub QVD do dzierżawy Qlik Sense SaaS, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Prześlij aplikację z hubu w chmurze.

  • Prześlij aplikację za pomocą qlik-cli.

  • Prześlij plik QVD z hubu w chmurze.

  • Prześlij plik QVD za pomocą Qlik DataTransfer.

Dodawanie nowego rozszerzenia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Rozszerzenia i kliknij Dodaj w prawym górnym rogu.
 2. W okienku wyskakującym kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik rozszerzenia, lub upuść plik w wyznaczonym obszarze.

  InformacjaNie można przesłać rozszerzenia o takiej samej nazwie pliku QEXT jak istniejący już plik.
 3. Opcjonalnie, dodaj znaczniki.

 4. Kliknij polecenie Opublikuj.

 5. Jeżeli przesłane rozszerzenie zawiera zasoby zewnętrzne, należy dodać ich pochodzenie do listy dozwolonych funkcji Content Security Policy. Zob. Zarządzanie Content Security Policy.

Edytowanie rozszerzenia

Jednocześnie można edytować tylko jedno rozszerzenie.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Rozszerzenia i zaznacz pola wyboru rozszerzenia, które chcesz edytować.
 2. W prawym górnym rogu po prawej stronie kliknij przycisk Edytuj.

  Wyświetlany panel edycji zawiera opcje zastępowania istniejącego rozszerzenia i dodawania oraz usuwania znaczników.

 3. Wprowadź żądane modyfikacje i zapisz.

Usuwanie rozszerzenia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Rozszerzenia i zaznacz pola wyboru rozszerzeń, które chcesz usunąć.
 2. W prawym górnym rogu po prawej stronie kliknij przycisk Usuń.
InformacjaUsunięcie rozszerzenia może wpłynąć na wszystkie zasoby. Usunięcie wpłynie na wszystkich użytkowników w ramach dzierżawy.