Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Yönetim Konsolu kullanma

Qlik Cloud kiracınızı Yönetim Konsolu bölümünde yönetirsiniz. Örneğin, kullanıcı ekleyebilir, alanları ve uygulamaları yönetebilir, sistem güvenliğini yönetebilir ve özellik ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Yalnızca yönetici rolündeki (kiracı yöneticisi, analiz yöneticisi veya veri yöneticisi) kullanıcılar Yönetim Konsolu erişimine sahiptir. Kullanıcı yönetimi ve sistem güvenliği gibi bazı alanlara erişmek için bir kiracı yöneticisi olmanız gerekir.

Yönetim Konsolu uygulamasını açma

Yönetim Konsolu bölümünü açmak için başlatıcı menüsünü Qlik Sense SaaS başlatıcı menüsü. gidin ve Yönetim Konsolu öğesini seçin. Kiracı adresinize /console de ekleyebilirsiniz: https://<kiracı adresiniz>/console.

Ana sayfa'da başlarsınız. Bu, size kiracıdaki kaynak tüketimine ilişkin bir genel bakış sağlar. Veri kapasitesi, oluşturulan raporlar veya otomasyon çalıştırmaları gibi çeşitli kaynakların kullanımını izleyebilirsiniz. Ana sayfa, kiracının becerilerini ve özelliklerini de listeler. Daha fazla bilgi için bkz. Kaynak tüketimini izleme.

Kullanıcıları yönetme

Kiracınızdaki tüm kullanıcıların bir listesini görmek ve kullanıcı izinlerini yönetmek için Yönetim Konsolu içinde Kullanıcılar'ı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense Enterprise SaaS ve Qlik Sense Business için kullanıcı yönetimi.

Kullanıcılar'dan veya bir kimlik sağlayıcısıyla yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Kimlik sağlayıcısı (IdP), kullanıcıların kimlik bilgilerini yönetir ve kimlik doğrulama hizmetleri sunar. Kimlik sağlayıcıları, Kimlik sağlayıcısı bölümünde yapılandırırsınız. Daha fazla bilgi için bkz. Kimlik sağlayıcıları.

Alanları yönetme

Kiracıda oluşturulan alanlar hakkında bilgileri görmek için Yönetim Konsolu içinde Alanlar'ı seçin. Yeni alanları buradan da oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Alanları yönetme.

Kullanıcı kaynaklarını yönetme

Yönetim Konsolu içinden kullanıcılar tarafından oluşturulan uygulama, veri bağlantısı, otomasyon ve diğerleri gibi içeriği görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Uyarılar: Kiracıda oluşturulan uyarıları yönetin. Uyarıları silin ve zamanlanmış değerlendirmeleri açın veya kapatın. Daha fazla bilgi için bkz. Uyarıları yönetme.

Abonelikler: Raporlar için kullanıcıların aboneliklerini yönetin. Daha fazla bilgi için bkz. Rapor aboneliklerini yönetme.

Zamanlamalar: Sisteminizdeki uygulamalar için yeniden yükleme zamanlamalarını görüntüleyin ve silin. Daha fazla bilgi için bkz. Yükleme zamanlamalarını yönetme.

Olaylar: Sisteminizdeki olayları takip edin, olay türü ve olayı başlatan kullanıcı hakkında bilgi alın. Daha fazla bilgi için bkz. Sistem olaylarını gözden geçirme.

Uygulamalar: Kiracıda uygulamaları yönetin. Daha fazla bilgi için bkz. Kiracı ve analiz yöneticileri için uygulamaları yönetme.

Veri içeriği: Kiracıda veri bağlantılarını yönetin. Daha fazla bilgi için bkz. Veri bağlantılarını yönetme.

Otomasyonlar: Kiracıda otomasyonları yönetin. Daha fazla bilgi için bkz. Otomasyonları yönetme.

AutoML: Kiracıda deneyleri ve ML dağıtımlarını yönetin. Daha fazla bilgi için bkz. Deneyleri ve ML dağıtımlarını yönetme.

Temalar: Kiracıdaki temaları yönetin ve yeni temalar yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Temaları yönetme.

Sistem güvenliğini yönetme

Sistem güvenliğini Yönetim Konsolu içinde yapılandırabilirsiniz.

API anahtarları: API için kullanıcıların, geliştiricilerin veya arama programlarının kimlik doğrulamasına yönelik API anahtarları oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. API anahtarlarını yönetme.

Content Security Policy: İçerik güvenliği politikalarını yönetin. Content Security Policy, Siteler Arası Komut Dosyası Kodu (XSS) ve veri ekleme saldırıları gibi belirli saldırı türlerinin algılanıp azaltılmasına yardımcı olan ek bir güvenlik katmanı sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Content Security Policy yönetimi.

OAuth: OAuth istemcileri oluşturun ve yönetin. OAuth, üçüncü taraf uygulamaların API kaynaklarına son kullanıcı kimlik bilgilerini göstermeden erişmesine izin veren standart bir güvenlik protokolüdür. Daha fazla bilgi için bkz. OAuth istemcileri oluşturma ve yönetme.

Qlik uzantılarını yönetme

Qlik Cloud ortamınız, uzantılar ve web kancaları kullanılarak genişletilebilir.

Uzantılar: Kiracıdaki uzantıları yönetin ve yeni uzantılar ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Uzantıları yönetme.

Web: Kiracıya erişmek üzere izin verilenler listesine alınan kökenleri eklemek için web entegrasyonları oluşturun. İzin verilenler listesini içeren web entegrasyonu, örneğin kiracınıza bağlanan karma ortamda kullanılan bir kimlikle bağlantılıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Web entegrasyonlarını yönetme.

Web kancaları: Web kancalarını yönetin ve oluşturun. Web kancaları ayrıca Uygulama Otomasyonu arayüzünden de oluşturulabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Web kancaları.

Sistem yapılandırmasını ve özellik ayarlarını yönetme

Özellikleri etkinleştirin ve Yönetim Konsolu içinden Qlik Cloud ortamınızı özelleştirin.

Genel bağlantılar: Şirket içi uygulamaları bulutta kullanılabilir hale getirmek için genel bağlantılar oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Genel bağlantıları yönetme.

Ayarlar: Kiracı takma ismini ve e-posta sunucusunu yapılandırın, kiracıları özellikleri açın veya kapatın ve özellik ayarlarını yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz.

Forts'u yönetme

Forts, Qlik bulutundan yararlanmaya devam ederken verilerinizi şu anda bulundukları yerde (şirket içinde, özel veri merkezinizde veya genel bir bulutta) tutabileceğiniz bir Qlik Cloud çözümüdür. Forts'u Yönetim Konsolu içindeki Forts bölümünde yönetin. Daha fazla bilgi için bkz. Forts yönetimi.

Veri ağ geçitlerini yönetme

Qlik veri ağ geçitlerini Yönetim Konsolu içindeki Veri ağ geçitleri bölümünde yönetin. Veri ağ geçitleri, Qlik Cloud içinde kullanmak üzere verilere erişmenin veya güvenlik duvarı arkasındaki verileri taşımanın güvenli bir yolunu sunar. Daha fazla bilgi için bkz. Veri ağ geçitleri.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!