Ana içeriğe geç

Yönetim Konsolu kullanma

Yönetim Konsolu, Qlik Sense SaaS sürümlerinde abonelik yönetimi, kullanıcı atama, alan yönetimi, temalar ve uzantılar için kullanılır. Yönetim Konsolu, Qlik Sense Enterprise on Windows yönetimi için kullanılan Qlik Management Console (QMC) ile karıştırılmamalıdır. Yalnızca Yönetici rolüne sahip kullanıcıların (kiracı yöneticisi, analiz yöneticisi veya veri yöneticisi) Yönetim Konsolu erişimi vardır.

Yönetim Konsolu kullanıcı arayüzü, her biri farklı sayıda sayfa içeren dört kavramsal bölümden oluşur.

Yönetim

Bu bölüm kullanıcıları, uyarıları, abonelikleri, lisansları, alanları, zamanlamaları, olayları ve bağlantıları yönetmenize izin verir.

İçerik

Bu bölüm uygulamalar, otomasyonlar, genel bağlantılar, temalar ve uzantılar gibi özel içerikleri yönetmenize izin verir.

Entegrasyon

Bu bölüm, entegrasyon güvenliğini yönetmenize izin verir.

Yapılandırma

Bu bölüm, özellik ayarını etkinleştirmenizi ve kimlik sağlayıcıları yapılandırmanızı sağlar.

Yönetim Konsolu uygulamasını açma

Qlik Sense SaaS launcher menu. seçeneğine tıklayın ve Yönetim Konsolu öğesini seçin.

Kiracı adresinize /console ekleyerek Yönetim Konsolu öğesini de açabilirsiniz. Örneğin, https://<kiracı adresiniz>/console.