Przeskocz do zawartości głównej

Używanie Konsola zarządzania

Konsola zarządzania służy do zarządzania subskrypcjami i przypisaniami użytkowników, zarządzania przestrzeniami, kompozycjami i rozszerzeniami w wersjach SaaS programu Qlik Sense. Funkcji Konsola zarządzania nie należy mylić z produktem Konsola zarządzania Qlik (QMC), który służy do zarządzania Qlik Sense Enterprise on Windows. Dostęp do funkcji Konsola zarządzania mają tylko użytkownicy z rolą administratora (administratora dzierżawy, administratora analityki lub administratora danych).

Interfejs użytkownika funkcji Konsola zarządzania składa się z czterech sekcji tematycznych, z których każda zawiera po kilka stron.

Nadzór

Ta sekcja umożliwia zarządzanie użytkownikami, alarmami, subskrypcjami, licencjami, przestrzeniami, harmonogramami, zdarzeniami i łączami.

Zawartość

Ta sekcja umożliwia zarządzanie niestandardową zawartością, taką jak aplikacje, automatyzacje, ogólne łącza, motywy i rozszerzenia.

Integracja

Ta sekcja umożliwia zarządzanie aspektami bezpieczeństwa dotyczącymi integracji.

Konfiguracja

Ta sekcja umożliwia włączanie ustawień funkcji i konfigurowanie dostawców tożsamości.

Otwieranie aplikacji Konsola zarządzania

Kliknij Qlik Sense SaaS launcher menu. i wybierz Konsola zarządzania.

Możesz także otworzyć Konsola zarządzania przez dodanie /console do adresu dzierżawy. Na przykład https://<twój adres dzierżawy>/console.