Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie Konsola zarządzania

Konsola zarządzania to miejsce, w którym zarządza się dzierżawą Qlik Cloud. Możesz na przykład dodawać użytkowników, zarządzać przestrzeniami, aplikacjami i bezpieczeństwem systemu oraz konfigurować ustawienia funkcji.

Dostęp do funkcji Konsola zarządzania mają tylko użytkownicy z rolą administratora (administratora dzierżawy, administratora analityki lub administratora danych). Aby uzyskać dostęp do pewnych obszarów, takich jak zarządzanie użytkownikami i zabezpieczenia systemu, musisz być administratorem dzierżawy.

Otwieranie aplikacji Konsola zarządzania

Aby otworzyć funkcję Konsola zarządzania, przejdź do menu Launcher Menu modułu Qlik Sense SaaS Launcher., a następnie wybierz Konsola zarządzania. Możesz też dodać /console do adresu dzierżawy: https://<adres Twojej dzierżawy>/console.

Zaczynasz od Strony głównej, która zapewnia przegląd wykorzystania zasobów w dzierżawie. Możesz monitorować wykorzystanie różnych zasobów, takich jak pojemność danych, wygenerowane raporty czy przebiegi automatyzacji. Strona główna zawiera również listę możliwości i funkcji dzierżawy. Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie wykorzystania zasobów.

Zarządzanie użytkownikami

Wybierz pozycję Użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania, aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników w dzierżawie i zarządzać uprawnieniami użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie użytkownikami — subskrypcje oparte na użytkownikach.

Możesz dodawać nowych użytkowników z poziomu Użytkownicy lub za pośrednictwem dostawcy tożsamości. Dostawca tożsamości (IdP) zarządza informacjami o tożsamości użytkowników i świadczy usługi uwierzytelniania. Dostawców tożsamości konfiguruje się w obszarze Dostawca tożsamości. Więcej informacji zawiera temat Dostawcy tożsamości.

Zarządzanie przestrzeniami

Wybierz Przestrzenie w funkcji Konsola zarządzania, aby wyświetlić informacje o przestrzeniach utworzonych w dzierżawie. Tutaj możesz także tworzyć nowe przestrzenie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie przestrzeniami.

Zarządzanie zasobami użytkownika

Zawartość tworzoną przez użytkowników, taką jak aplikacje, połączenia danych itp., można wyświetlać oraz nią zarządzać w funkcji Konsola zarządzania.

Alarmy: Zarządzaj alarmami, które zostały utworzone w dzierżawie. Usuwaj alarmy i włączaj lub wyłączaj zaplanowane oceny. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie alarmami.

Subskrypcje: Zarządzaj subskrypcjami raportów przez użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie subskrypcjami użytkowników.

Harmonogramy: Wyświetlaj i usuwaj harmonogramy ładowania aplikacji w systemie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie harmonogramami ładowania.

Zdarzenia: Śledź zdarzenia w systemie i uzyskuj informacje o typach zdarzeń oraz użytkownikach, którzy je zainicjowali. Więcej informacji zawiera temat Przeglądanie zdarzeń systemowych.

Aplikacje: Zarządzaj aplikacjami w dzierżawie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie aplikacjami dla administratorów dzierżawy i analityki.

Zawartość danych: Zarządzaj połączeniami danych w dzierżawie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie połączeniami danych.

Automatyzacje: Zarządzaj automatyzacjami w dzierżawie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie automatyzacjami.

AutoML: Zarządzaj eksperymentami i wdrożeniami uczenia maszynowego w dzierżawie. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie eksperymentami i wdrożeniami ML.

Kompozycje: Zarządzaj kompozycjami w dzierżawie i przesyłaj nowe kompozycje. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie kompozycjami.

Zarządzanie zabezpieczeniami systemu

Zabezpieczenia systemu można skonfigurować w funkcji Konsola zarządzania.

Klucze API: Generuj klucze API do uwierzytelniania użytkowników, programistów lub programów wywołujących API. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie kluczami API.

Content Security Policy: Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa zawartości. Funkcja Content Security Policy zapewnia dodatkowe zabezpieczenia umożliwiające wykrywanie i łagodzenie niektórych rodzajów ataków, w tym ataków typu Cross Site Scripting (XSS) i wstrzykiwanie danych. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie Content Security Policy.

OAuth: Twórz klienty OAuth i zarządzaj nimi. OAuth to standardowy protokół zabezpieczeń, który umożliwia aplikacjom innych firm dostęp do zasobów interfejsu API bez ujawniania poświadczeń użytkownika końcowego. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie klientów OAuth i zarządzanie nimi.

Zarządzanie rozszerzeniami Qlik

Środowisko Qlik Cloud może być rozszerzane za pomocą rozszerzeń i elementów webhook.

Rozszerzenia: Zarządzaj rozszerzeniami w dzierżawie i przesyłaj nowe rozszerzenia. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie rozszerzeniami.

Internet: Twórz integracje sieciowe, aby dodać pochodzenie dostępne na liście dozwolonych w celu uzyskania dostępu do dzierżawy. Integracja sieciowa zawierająca listę dozwolonych jest połączona z identyfikatorem używanym np. w aplikacji typu „mashup”, która łączy się z dzierżawą. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie integracjami sieciowymi.

Elementy webhook: Zarządzaj elementami webhook i je twórz. Elementy webhook można też tworzyć z interfejsu Automatyzacja aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Elementy webhook.

Zarządzanie dostosowywaniem systemu i ustawieniami funkcji

Przy użyciu funkcji Konsola zarządzania można włączać funkcje i dostosowywać swoje środowisko Qlik Cloud.

Łącza ogólne: Twórz łącza ogólne, które służą do udostępniania aplikacji lokalnych w chmurze. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie łączami ogólnymi.

Ustawienia: Skonfiguruj alias dzierżawy i serwer poczty e-mail, włączaj i wyłączaj funkcje w dzierżawie oraz konfiguruj ustawienia funkcji. Więcej informacji zawiera temat:

Zarządzanie bramami danych

Zarządzaj bramami danych Qlik w sekcji Bramy danych w funkcji Konsola zarządzania. Bramy danych zapewniają bezpieczny dostęp do danych znajdującymi się za zaporą sieciową lub ich przenoszenie w celu wykorzystania w Qlik Cloud. Więcej informacji zawiera temat Bramy danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!