Ana içeriğe geç

Inner

join ve keep öneklerinin öncesinde inner öneki gelebilir. Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, bir iç birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo, bu nedenle, yalnızca bağlantılı alan değerlerinin her iki tabloda da temsil edildiği ham veri tablolarından alan değer kombinasyonlarını içerir. Bu önek, keep önekinden önce kullanılırsa, Qlik Sense içinde saklanmadan önce her iki ham veri tablosunun ortak kesiştiği noktaya azaltılması gerektiğini belirtir.

Söz Dizimi:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Daha fazla bilgi